Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2011. december 24., szombat

TV - m1, Duna, FEM3, m5 - A varázsfuvola

A varázsfuvola

Angol-francia operafilm (2006) (133')

2011. december 24. szombat 21:40 - 00:00, m1
2011. december 25. vasárnap 12:35 - 14:50, m2
2012. december 24. hétfő 21:45 - 00:00, Duna
2013. május 23. csütörtök 10:55 - 13:40, FEM3
2013. szeptember 25. szerda 10:25 - 13:00, FEM3
2014. január 31. péntek 14:00 - 16:40, FEM3
2014. október 15. szerda 00:20 - 02:50, FEM3 
2016. december 26. hétfő 23:35 - 01:50, m5

Szövegkönyvíró: Stephen Fry

Szövegkönyvíró: Emanuel Schikaneder

Kenneth Branagh Mozart közkedvelt operáját, A varázsfuvolát álmodta filmvászonra. Az I. világháború borzalmai közepette elevenedik meg Tamino, a katona és Pamina szerelme, valamint Sarastro és az Éj királynőjének harca.

Szereplők:

Tamino - Joseph Kaiser
Pamina - Amy Carson
Sarastro - René Pape
Éj királynője - Petrova Lyubov
Papageno - Bejamin Jay Davis
Papagena - Silvia Moi
Monostatos - Tom Randle


Rendezte:

Kenneth Branagh


Operatőr:

Roger Lanser


Zeneszerző:

Wolfgang Amadeus Mozart


Időtartam:
133 perc

Korhatár:
12 év

Gyártási év:
2006

Eredeti cím:
The Magic Flute

2011. december 23., péntek

Rádió: Bartók - Mozart: A varázsfuvola

A varázsfuvola

Műsor:  2011. december 23., péntek 19.35-21.55  

Három az egyben: nagyopera, vígopera és daljáték egyszerre Mozart utolsó operája, amely egyúttal az egyik legösszetettebb is; - utalásrendszere a legalapvetőbb szimbólumokat vonultatja fel. Mozart maga a színművet "német opera" alcímmel látta el. Az ősbemutató 1791. szeptember 30-án Bécsben zajlott, Schikaneder színházában, a starhembergi Freihaus auf der Wiedenben. Schikaneder maga játszotta Papagenót, az Éj Királynőjét pedig Mozart sógornője, Josepha Hofer alakította. 


Az opera nem aratott azonnali sikert, azonban Schikaneder jó üzleti érzékének köszönhetően lassanként mégis népszerűvé vált. 1792 novemberében már a századik előadást jelenthették be a közönségnek. Mozart ezt már nem érhette meg. A szövegkönyv alapjául Jacob Liebeskind Lulu, avagy a varázsfuvola című meséje szolgált. A tartalomban és a megzenésítésben Schikanedert és Mozartot erősen befolyásolta a szabadkőművesség szelleme. Mozart maga is szabadkőműves volt, és közel állt a Born Ignác körüli bécsi felvilágosult tudósokhoz. Az opera sok gondolata a felvilágosodás eszméit tükrözi. (Más források szerint Mozart a Varázsfuvolában a szabadkőműves beavatási ceremóniákat gúnyolta ki, ezért aztán az ősbemutató után Mozartot kitagadták a Szabadkőművesek.) Az operában számos belső ellentmondás van, különösen az Éj Királynőjének szerepe változik "jó tündérből", aki Taminot és Papagenót varázshatalmú hangszerekkel (varázsfuvola, harangjáték) ellátta, a Jó és a Bölcsesség ellenfelévé. Van olyan feltételezés, hogy az opera szövegének csak az első részét írta Schikaneder, a nagyobb második rész pedig teljes egészében Metzler műve -  attól a töréstől kezdve, ahonnan az Éj királynőjéből gyűlölködő démon, míg az addig negatív figurának számító Sarastróból jóságos, bölcs humanista pap lesz. A darab nagyon sokrétegű, és minden korosztály számára tartogat mondanivalót. A tízéves gyerekek elsősorban a mesét és a fülbemászó dallamokat élvezik benne, de a korabeli felnőtt közönség a titokzatos szabadkőműves gondolkodással is szembesült az előadáson. Az opera több dallama igen népszerű lett, ma is szinte „sláger", mint Papegeno és Papagena duettje valamint az Éj Királynőjének áriája. Beethoven, Hegel, Herder és Goethe tartoztak a Varázsfuvola csodálói közé. Goethe írt egy folytatást az operához, amely töredék maradt, és egy dekorációvázlatot. Maga Schikaneder is írt egy második részt, A labirintus, avagy harc az elemekkel címmel, melyet Peter von Winter zenésített meg. 1974-ben Ingmar Bergman egy azóta népszerűvé vált filmes változatot készített a Varázsfuvolából a Svéd Televíziónak. Az opera nyitányát gyakran játsszák koncerttermekben is. A szabadkőművesek számszimbolikájára utal a nyitány elején felhangzó három akkordütés; a nyitány Esz-dúr hangneme a darab emelkedett szellemét jelzi. Hermann Abert pompásan jellemzi a Varázsfuvola nyitányának viszonyát magához az egész műhöz: mint a többi Mozart-opera nyitánya, ez is utoljára íródott, a darab befejezése után. Mozart így nem élte át ismét a darab konfliktusait, csak visszaemlékezett rájuk, tehát a nyitányt nem annyira a Varázsfuvola maga, mint inkább az abból leszűrt élmény hangulata ihlette. 

Az opera cselekménye: 


I. felvonás


Hatalmas kígyó üldözi Taminót, de a végveszély pillanatában az Éj királynőjének három udvarhölgye megmenti az életét. A sokat fecsegő Papageno elhiteti a herceggel, hogy ő ölte meg a szörnyeteget, méghozzá puszta kézzel. Büntetésül a három udvarhölgy lakatot tesz a megrémült madarász szájára, majd átnyújtja Taminónak Pamina arcképét. Villámlás és mennydörgés közepette megjelenik az Éj királynője, és felszólítja az ifjút: szabadítsa ki leányát a gonosz Sarastro rabságából! Tamino bűvös hangú fuvolát, Papageno pedig - akinek büntetését az Éj királynője elengedte - édesen csengő harangjátékot kap útravalóul. Három "égi szende gyermek" lesz útitársuk, hogy biztosan megtalálják a Sarastro várához vezető utat. Most már bátran szembenézhetnek minden veszéllyel.

Sarastro udvarában néhány rabszolga örvendezve újságolja, hogy Pamina megszökött a gonosz Monostatos karmai közül. A leányt azonban már hurcolja is vissza a szerecsen. Megérkezik Papageno és elmeséli Paminának, hogy Tamino, akit az Éj királynője küldött, rövidesen ki fogja szabadítani rabságából.
Taminót a három ifjú elvezeti a bölcsesség templomához. A királyfi egy öreg paptól tudja meg, hogy Sarastro nem gonosztevő, hanem Izisz templomának jóságos főpapja. Titokzatos hangok azt tudatják vele, hogy Pamina életben van. Pamina és Papageno együtt készül megszökni, de Monostatos résen áll. Az előparancsolt rabszolgák kezében már villan a tőr, ám Papagenónak szerencsére még idejében eszébe jut bűvös hangszere: a harangjáték hangjára a szerecsenek megszelídülve visszahúzódnak.
A kísérete élén bevonuló Sarastróhoz Pamina térden állva könyörög irgalomért. Sarastro tudja, hogy a lány szíve ártatlan, s azt is, hogy az már Taminóért dobog. Szabadságát azonban mégsem adja vissza, hiszen útja újból gonosz anyjához vezetne. Márpedig Sarastro más, magasabb célt rendelt el számára. Amikor Monostatos Taminót Sarastro elé hurcolja, a fiatalok azonnal egymáshoz sietnek. Ám Taminónak még próbák hosszú sorát kell kiállnia, amíg méltónak bizonyul a bölcsesség szolgálatára.

II. felvonás


Sarastro közli papjaival, hogy az istenek Paminát és Taminót egymásnak szánták, egyben kéri őket, segítsék Taminót, hogy sikerrel járja végig a próbák útját.

Tamino és Papageno megkezdi vándorútját. Először a hallgatás parancsának kell eleget tenniük. Az Éj királynőjének hölgyei megkísérlik Tamino állhatatosságát megtörni, de eredménytelenül.
Pamina egy rózsalugasban alszik. A körülötte settenkedő Monostatost elkergeti a hirtelen megjelenő Éj királynője. Ráparancsol a lányára: ölje meg Sarastrót! Monostatos kihallgatja őket, s választás elé állítja Paminát: vagy viszonozza szerelmét, vagy tőr sújt le rá. Sarastro megmenti Paminát és megbocsát neki, hiszen: "Itt bosszú meg nem élhet"... "e csarnok mélye szent"…
A két vándornak továbbra is hallgatnia kell. Előkerül egy csúf, öreg anyóka, akivel Papageno rögtön fecsegni kezd. Mennydörgés és villámlás ezért a büntetése. A három ifjú visszaadja Taminónak a fuvolát és Papagenónak a harangjátékot, valamint a madarász kap egy hatalmas kosarat, tele mindenféle enni- és innivalóval. Papageno rögvest jó étvággyal falatozni kezd. Taminót a hozzájuk siető Pamina esdeklő szavai sem tudják szóra bírni.
Sarastro papjai bizakodva várják Tamino további próbatételeit. Sarastro maga elé rendeli a Taminót és Paminát, hogy búcsút vegyenek egymástól, mielőtt a fiatalember a legsúlyosabb próbák útjára lépne.
Papageno végképp elvesztette minden lelkesedését, s egyáltalán nem kíván a beavatottak gyönyörűségeiben részesülni. Mindössze néhány pohárka bort szeretne, s ezt meg is kapja, azután - már sokkal rózsásabb kedvre derülten - játszani kezd harangjátékán. Ennek hangjára ismét megjelenik a vén anyóka, s az ámuló Papageno szeme láttára ifjú Papagenává változik át - azonban még nem lehetnek egymáséi.
Pamina kétségbeesésében a halált választaná, a három ifjú azonban idejében közbelép, és megmenti életét.
Két fegyveres őrzi a tűz és a víz próba helyszínéhez vezető ajtót. Előbb Tamino érkezik, majd Pamina is csatlakozik hozzá. Most már beszélhetnek egymással, és együtt indulhatnak a végső próbatétel veszélyes útjára. A varázsfuvola hangjai mellett sértetlenül jutnak át tűzön és vízen, s beléphetnek a bölcsesség templomának kitáruló kapuján.
Papageno folytonos fecsegésével ismét elveszítette Papagenáját, elkeseredésében nem akar tovább élni. A három ifjú azonban emlékezteti a harangjáték bűvös erejére. Alig kezd el játszani, megjelenik Papagena: a természet két egyszerű gyermeke egymásra talált, és már semmi sem állhat boldogságuk útjába.
Monostatos sötét, földalatti folyosókon át vezeti az Éj királynőjét és udvarhölgyeit, hogy végső rohammal elpusztítsák a világosság erőit, és romba döntsék Sarastro birodalmát. Mielőtt célhoz érnének, szörnyű villámlás és mennydörgés taszítja őket a mélységbe.
Felragyog a napfény: a világosság győzött a sötétség felett. Tamino és Pamina kéz a kézben járulnak Sarastro elé, hogy a szépség, a jóság és a bölcsesség avatott híveinek sorába lépjenek.


Mozart: A varázsfuvola - kétfelvonásos opera  K. 620.
Szövegét Emanuel Schikaneder írta
Vezényel: Herbert von Karajan, km: a Bécsi Zenebarátok Énekkara és a Bécsi Filharmonikus Zenekar
Szereposztás:
Tamino - Anton Dermota (tenor), 
Pamina - Irmgard Seefried (szoprán), 
Papageno - Erich Kunz (bariton), 
Papagena - Emmy Loose (szoprán), 
Éj királynője - Wilma Lipp (szoprán), 
Sarastro - Ludwig Weber (basszus), 
Öreg pap - George London (basszus), 
1. pap - Erich Majkut (tenor), 
2. pap - Harald Pröglhöf (basszus), 
1. hölgy - Sena Jurinac (szoprán), 
2. hölgy - Friedl Riegler (mezzoszoprán), 
3. hölgy - Else Schürhoff (alt), Monostatos - Peter Klein (tenor), 
1. őrt álló - Erich Majkut (tenor), 
2. őrt álló - Ljubomir Pantscheff (basszus), 
1. fiú - Hermine Steinmassl, 
2. fiú - Eleonore Dörpinghans, 
3. fiú - Annelies Stükl
Szerkesztő Veisz GáborForrás: http://www.mr3-bartok.hu/content/view/15017/1/

2011. december 18., vasárnap

TV - Duna 2 - Mozart: Varázsfuvola (2011)

Mozart: Varázsfuvola (2011)

Szombathely, 2011


2011. december 18. vasárnap 19:30 - 21:00 Duna 2Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2011/08/varazsfuvola-felujitott-iseumban.html

2011. december 15., csütörtök

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Harcoló Szabadkőművesség

Térkép: http://maps.google.hu/maps?q=Szeged,+D%C3%B3m+t%C3%A9r+6.&hl=hu


  Meghívó a Harcoló szabadkőművesség - Küzdelem a katolikus egyház ellen című könyv bemutatójára

 Ezúton ajánljuk figyelmetekbe Raffay Ernő új könyvének bemutatóját, amelynek időpontja: 2011. december 15. 17 óra. Helyszíne: Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Klebensberg Terem (6720 Szeged, Dóm tér 6.). A szerzővel Dr. Zarka Péter beszélget.

Szabadkőműves témakörben és a monarchiabeli Magyarország századforduló környéki történelmét tekintve is kiemelkedő jelentőségű kiadvány látott napvilágot.

A magyar történelem 19. század elejei korszakából ismerteket átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő Harcoló Szabadkőművesség - Küzdelem a katolikus egyház ellen című új könyvének.

A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogyan alakult át az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezet, amelynek egyetlen fő célja: a ketesztény magyar állam megdöntése.

Miután ennek legfőbb támasza a katolikus egyház, így soha nem látott küzdelemben próbálják ellehetetleníteni, lejáratni a legnagyobb keresztény erőt. Megtudhatjuk, kik állnak a küzedelem élén és hátterében, kik lesznek a szövetségesek.


Forrás: http://iksz.net/index.php?col=8&id=1905


Szegeden mutatják be Raffay Ernő Harcoló szabadkőművesség című könyvét

2011. december 14. 19:19

December 15-én, csütörtökön 17 órakor a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Klebelsberg termében új könyvével kapcsolatban beszélget Raffay Ernővel Zakar Péter. A Harcoló szabadkőművesség – Küzdelem a katolikus egyház ellen címmel megjelent kötet újabb egyedi információkat közöl a titkosan működő szervezetről.

Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség (Kattintson a nagyobb képért!)
A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogyan alakul át az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezet. Ismerteti, hogy ezt követően a titkosan működő társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam megdöntése. Miután ennek egyik legfőbb támasza a katolikus egyház, így addig soha nem látott támadással próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erőt. Mindenezek a kezdeményezések Nagyváradról, a László király páholyból indulnak ki.
Szabadkőműves témakörben és a monarchiabeli Magyarország századforduló környéki történelmét tekintve is kiemelkedő jelentőségű kiadvány látott napvilágot, a magyar történelem 19. század végi és 20. század elejei korszakából ismerteket átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő könyvének.
A kiadvány a Nagy Magyarország Dokumentumok sorozat 3. részeként került forgalmazásba, és a Szabadkőművesek Trianon előtt című könyv folytatása.
Időpont: 2011. december 15. 17 óra
Helyszín: Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Klebelsberg terme (Szeged, Dóm tér 6.)

Forrás: http://tortenelemportal.hu/2011/12/szegeden-mutatjak-be-raffay-erno-harcolo-szabadkomuvesseg-cimu-konyvet/2011. december 13., kedd

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség


Harcoló szabadkőművesség – Raffay Ernő könyvének bemutatója Nagyváradon
Bihar megyei szervezet  |  2011. december 07., szerda


Raffay Ernő legújabb kötetében, Harcoló szabadkőművesség, Küzdelem a katolikus egyház ellen, részletesen dokumentálja a radikális páholyok tevékenységét és a római katolikus egyház elleni küzdelmét. A könyv ismerteti a nagyváradi László király páholy által kezdeményezett első szabadkőműves vándorgyűlés lefolyását és az ott megbeszélt összes témakört. Ezen összejöveteleken alakult ki a harcoló szabadkőművesség koncepciója, amely szerint a továbbiakban minden rendelkezésükre álló erőforrást a magyarországi társadalom és a teljes politikai élet szabadkőműves szellemben történő átalakítására fordítottak. A könyv közel fele a nagyváradi szabadkőművesek fenti törekvéseit mutatja be.
A kötete a szerző, Raffay Ernő mutatja be december 13-án, kedden 17 órától a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében (Ezredévi emléktér 40. szám). Ugyancsak bemutatásra kerül az Erdélyország című folyóirat legfrissebb, A Doberdói pokol, valamint Hunyadi János (Román származású volt-e az egyik legjelentősebb magyar hadvezér?) nevet viselő lapszámai, amelyet a történelmi magazin lapigazgatója, Szakács Árpád mutat be.
A helyszínen – (karácsony előtti) könyvvásárt szervezve – kedvezményes árú könyvek gazdag választékával várják az érdeklődőket a szervezők.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezete szeretettel vár minden érdeklődőt.
harcolo-szk-borito-210x300

Forrás: http://emnt.org/bihar-megyei-szervezet/harcolo-szabadkomuvesseg-raffay-erno-konyvenek-bemutatoja-nagyvaradon.html

Harcoló szabadkőművesség – Nagyváradon mutatják be Raffay Ernő új könyvét

2011. december 12. 12:17

December 13-án, kedden 17 órakor a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében kerül bemutatásra Raffay Ernő új könyve. A Harcoló szabadkőművesség – Küzdelem a katolikus egyház ellen címmel megjelent kötet újabb egyedi információkat közöl a titkosan működő szervezetről.

Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség (Kattintson a nagyobb képért!)
A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogyan alakul át az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezet. Ismerteti, hogy ezt követően a titkosan működő társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam megdöntése. Miután ennek egyik legfőbb támasza a katolikus egyház, így addig soha nem látott támadással próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erőt. Mindenezek a kezdeményezések Nagyváradról, a László király páholyból indulnak ki.
Szabadkőműves témakörben és a monarchiabeli Magyarország századforduló környéki történelmét tekintve is kiemelkedő jelentőségű kiadvány látott napvilágot, a magyar történelem 19. század végi és 20. század elejei korszakából ismerteket átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő könyvének.
A kiadvány a Nagy Magyarország Dokumentumok sorozat 3. részeként került forgalmazásba, és a Szabadkőművesek Trianon előtt című könyv folytatása.
Időpont: 2011. december 13. 17 óra
Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumterme (Nagyvárad, Ezredévi emléktér 40.)

Forrás: http://tortenelemportal.hu/2011/12/harcolo-szabadkomuvesseg-nagyvaradon-mutatjak-be-raffay-erno-uj-konyvet/Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2011/12/raffay-erno-konyvbemutatoja-varadon.html

2011. december 10., szombat

Előadás - Lipusz Zsolt: A modern szabadkőművesség és a háttérhatalom

Szabadkőművesség és iszlám

Csaba Királyfi Népfőiskola decemberi előadásai:
2011. december 10. szombat 10 óra

Helyszín: Székelyudvarhely, Gondűző Étterem és Szálloda borpicéje, Szentimre utca 18 szám

Az előadások 10:00-től 14:00-ig tartanak.
09:30 – Regisztráció
10:00 – Előadó: Lipusz Zsolt, előadás címe: A modern szabadkőművesség és a háttérhatalom
12:30 – Előadó: Boros Lóránd, előadás címe: Bevezetés az iszlámba
14:00 – Tervezett befejezés

Meghívottként fellép a H.R.B. nemzeti rock zenekar.

Az előadások látogatása ingyenes! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!Forrás: http://erdely.ma/ajanlo.php?id=105435&cim=szabadkomuvesseg_es_iszlam

2011. december 9., péntek

Könyvbemutató - Thomas Şindilariu: Freimaurer in Siebenbürgen 1749 – 1790

Freitag, 9. Dezember, 2011
Lesung: Thomas Şindilariu - Freimaurer in Siebenbürgen 1749 - 1790

Freitag, 9. Dezember, 18 Uhr

Büchercafé Erasmus (Str. Mitropoliei 30)

Zu einer Buchvorstellung laden das Teutsch-Haus und das Büchercafé Erasmus am morgigen Freitag, dem 7. Dezember, um 18 Uhr. Zu Gast ist der Leiter des Archivs der Kronstädter Honterus-Gemeinde, Thomas Şindilariu, der sein im Juli diesen Jahres erschienenes Buch „Freimaurer in Siebenbürgen 1749 – 1790“ vorstellen wird. Das Buch wurde vom Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde im Rahmen der Reihe „Studium Transylvanium“ herausgegeben.

2011. december 7., szerda

Gracza Lajos előadása Liszt és a szabadkőművesek kapcsolatáról Szófiában 2011. december 7-én szerdán

Liszt ősbemutató és gálakoncert Szófiában

2011. december 04., vasárnap, 18:25 • Utolsó frissítés: 2011. december 04., vasárnap, 18:29
Szerző: MTI

A Liszt-Bartók zongoraverseny nyertesei és döntősei valamint Szokolay Balázs Liszt-díjas zongoraművész ad gálakoncertet a szófiai Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia koncerttermében hétfő este Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából.

Doncsev Toso, a Szófiai Magyar Intézet igazgatója elmondta az MTI-nek, hogy most tartják a VI. Liszt-Bartók zongoraversenyt, s 14 fiatal jutott a döntőbe. A győzteseknek hétfőn ünnepélyesen átadják a díjakat, a fiatalok utána Liszt-műveket adnak elő, és koncertezni fog a zsűri elnöke, Szokolay Balázs zongoraművész.
A hangversenyt Liszt Slavimo slavno slaveni! (Ünnepeljük a nagyszerű szlávokat!) című kórusművének ősbemutatójával kezdik. Az 50 tagú Guszla férfikórus Sztefan Dalcsev orgonakíséretével és Valentin Bobevszki vezényletével adja elő az 1863-ban keletkezett művet.
Liszt Ferenc
Fotó: Wilhelm von Kaulbach festménye
Liszt Ferenc abból az alkalomból komponálta a darabot, hogy éppen ezer éve érkezett meg Bizáncból Rasztiszláv morva fejedelem udvarába a szláv szerzetes testvérpár, Cirill és Metód. Ők vezették be a szláv liturgiát, a szláv nyelvű papképzést és megalkották a szláv írást. Az ünnepi, férfikarra írt orgonakíséretes himnusz 1863. július 3-án hangzott fel először a római San Girolamo degli Schiavoni templomban.
A szófiai előadásról felvételt készítenek és CD-n árusítják majd. Art Panorama címmel folyóirat indult Szófiában és a Liszt évfordulóra a második számban, novemberben külön Liszt melléklet jelent meg - jegyezte meg Doncsev Toso.
A gála záróeseménye lesz Szokolay Balázs zongoraművész Liszt koncertje. A művész zenész családban született Budapesten 1961-ben. Kadosa Pál, Kocsis Zoltán, Kurtág György és Rados Ferenc voltak a tanárai. 1987 óta maga is tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora tanszakán, 2009 októberétől a grazi zeneakadémia vendégprofesszora. Négy kontinens mintegy 30 országában koncertezett illetve mesterkurzusokat tartott.
A gálakoncert kísérőeseménye lesz Gracza Lajos zenetudós, a göttingeni Liszt Archívum tulajdonosának előadása Liszt és a szabadkőművesek kapcsolatáról a magyar intézetben szerdán. Előtte a hétfői koncert után Liszt relikviát adományoz a szófiai zeneakadémiának - tette hozzá az intézetigazgató.
 Forrás: http://hvg.hu/kultura/20111204_liszt_osbemutato_galakoncert_szofia

2011. december 2., péntek

Raffay Ernő dedikálja Harcoló szabadkőművesség című könyvét

Raffay Ernő a Mamut bevásárlóközpontban dedikál pénteken

2011. december 2. 01:53
 
December 2-án pénteken 17 órakor a budapesti Mamut bevásárlóközpontban található Anima könyvesboltban dedikálja új könyvét Raffay Ernő történész. A Harcoló szabadkőművesség – Küzdelem a katolikus egyház ellen címmel megjelent kötet újabb egyedi információkat közöl a titkosan működő szervezetről.
A kiadvány a Nagy Magyarország Dokumentumok sorozat 3. részeként került forgalmazásba, és a Szabadkőművesek Trianon előtt című könyv folytatása. Szabadkőműves témakörben és a monarchiabeli Magyarország századforduló környéki történelmét tekintve is kiemelkedő jelentőségű kiadvány látott napvilágot, a magyar történelem 19. század végi és 20. század elejei korszakából ismerteket átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő könyvének. A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogyan alakul át az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezet. Ismerteti, hogy ezt követően a titkosan működő társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam megdöntése. Miután ennek egyik legfőbb támasza a katolikus egyház, így addig soha nem látott támadással próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erőt.

helyszín: Anima könyvesbolt, Mamut (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., földszint 13-15)
időpont: 2011. december 2. 17:00


Forrás: http://tortenelemportal.hu/2011/12/raffay-erno-a-mamut-bevasarlokozpontban-dedikal-penteken/

2011. november 27., vasárnap

TV - Echo: Időrosta - A magyarországi szabadkőművesség története 1920 előtt.

2011. november 27. vasárnap 08:30 - 09:30
2011. december 1. csütörtök 00:30 - 01:30

Időrosta

Szentesi Zöldi László műsora. Vendég: Soós Péter - százados, fegyvertörténész, muzeológus, HM HIM. Téma: Kiállítás a magyar kézifegyverek száz évéről. - Vendég: Raffay Ernő - történész. Téma: A magyarországi szabadkőművesség története 1920 előtt. - Vendég: Babucs Zoltán - történész. Téma: A Waffen-SS története.

2011. november 24., csütörtök

Koncert - Mozart: Szabadkőműves gyászzene, K. 477

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=P%C3%A9cs%2C%20Breuer%20Marcell%20s%C3%A9t%C3%A1ny%204.

Pannon Filharmonikusok Pécs 2011. évi hangversenynaptára. A Pannon Filharmonikusok idén ünnepli fennállásának 200 éves jubileumát. A nagyszabású ünnepségsorozat ideje alatt 200 alkalommal találkozhat a közönség a Pannon Filharmonikusok muzsikusaival.

Kodály Központ

Pécs, Breuer Marcell sétány 4.
2011. november 24. 19:30, Pécs

Vezényel:

Közreműködik:

Műsor:
 • Mozart: Szabadkőműves gyászzene K.477
 • C. P. E. Bach: A-dúr gordonkaverseny
 • Dvořak: Klid (Csendes erdők)
 • Mozart: D-dúr „Prágai” szimfónia K.504

2011. november 9., szerda

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt, Harcoló Szabadkőművesség

Könyvbemutató

A szabadkőművesek tevékenységével kapcsolatban nem kevés mendemonda kering, történelemformáló
szerepük megítélése is megosztja a közélet iránt érdeklődőket. Kevesen tudják, hogy a szabadkőművesség magyarországi, 1920-as betiltásának és a szabadkőműves iratarchívum kutathatóvá tételének köszönhetően
biztos információink is lehetnek a világot behálózó titkos társaság Trianon előtti, minket is érintő tevékenységéről. Raffay Ernő volt az első történész, aki élt a lehetőséggel, tanulmányozta a hiteles forrásokat és a témában két könyvet is megjelentetett, az első a Szabadkőművesek Trianon előtt címet viseli, a második a Harcoló szabadkőművesség – Harc a katolikus egyház ellen címen jelent meg. E két könyv bemutatóját Csíkszeredában, a Városi Művelődési Ház Hunyadi László-kamaratermében szerdán este 7 órától tartják.

2011. október 28., péntek hargitanépe | 15. oldal

Forrás: http://hnepe.files.wordpress.com/2011/10/11102815.pdf

2011. november 8., kedd

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt, Harcoló szabadkőművesség

ARAD - Raffay Ernő kötetei a szabadkőművességről

A szabadkőművesek tevékenységével kapcsolatban nem kevés mendemonda kering, történelemformáló szerepük megítélése is erősen megosztja a közélet iránt érdeklődőket. Kevesen tudják, hogy a szabadkőművesség magyarországi 1920-as betiltásának és a szabadkőműves iratarchívum kutathatóvá tételének köszönhetően biztos információink is lehetnek a világot behálózó titkos társaság Trianon előtti, minket is érintő tevékenységéről. Raffay Ernő volt az első nem szabadkőműves történész, aki élt a lehetőséggel, behatóan tanulmányozta a rendelkezésre álló hiteles forrásokat és a témában immár két könyvet is megjelentetett, az első a „Szabadkőművesek Trianon előtt”, a második, mely a minap látott napvilágot, a „Harcoló szabadkőművesség” címet viseli.

E két könyv bemutatójára az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács helyi szervezete szeretettel lát minden érdeklődőt az Arad belvárosi református templom imatermében 2011. november 8-án 18 órától. Házigazda Baracsi Levente, a szerzővel Borbély Zsolt Attila beszélget.

A könyvbemutató után Raffay Ernő dedikálja könyveit.

Forrás: http://emnt.org/orszagos-hirek/az-erdelyi-magyar-nemzeti-tanacs-novemberi-rendezvenyei.html
Raffay Ernő történészre és sikerkönyveire várva

  
Péntek, 2011. november 04., 15.18
Nem akármilyen élményre számíthatnak azok, akik eljönnek november 8-án, kedden este 6 órakor a református templom imatermébe, hogy meghallgassák Raffay Ernőt.
A kiváló történésszel már találkozhattak az érdeklődő aradi magyarok 2004-ben a Jelen Házban, de most új könyveit is megvehetik.
Miközben minden kedves Olvasónkat a részvételre bíztatok, elárulom, hogy én bizony megpróbáltam lebeszélni magamat. Minek mennék oda, amikor a könyökömön jön már ki a szabadkőművesség? Ez persze szerénytelenül hangzik, de így igaz. Sok órát áldoztam életemből a dokumentálódásra, a világhálón található könyvek olvasására. Ebben nagy segítségemre volt a Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma (MTDA), mely dr. Reisz László tulajdona, s melyet már 66 országból böngésznek rendszeresen. Az immár 35 kategóriát tartalmazó tematikus keresőjéből az egyik a szabadkőművességgel foglalkozik és 15 e-könyvet tartalmaz. Igaz, ezek mind régiek; a két legkorábbi 1873-ban jelent meg, a legkésőbbi 82 éve. Ez azzal magyarázható, hogy e nagyszerű digitális gyűjtemény három diplomával rendelkező vezetője csakis régi könyvek megjelenítésével foglalkozik, már több mint ezret tett elérhetővé bárki számára ingyen, s újabb ezreket ígér.
Csakhogy könyvek terén, finoman szólva telhetetlen vagyok, nem értem be csak Reisz László barátom gyűjteményével, kerestem és találtam mást is a világhálón. Így aztán nem túlzok, ha azt kérdezem, hogy Somogyi István hosszúlélegzetű műve után („A szabadkőművesség igazi arca”);Nagy Elek írásai után („A jog és a szabadkőművesség”; „A szabadkőműves világszövetség”); vagy Wichtl Frigyes „Szabadkőműves gyilkosságok” című munkája után érhetnek-e még meglepetések ezen a téren? Érdemes-e időt pazarolnom – Adyval szólva: „fogyó életem növő lázában” – bárkinek az írására vagy előadására ebben a témakörben?
Lehet, hogy nem érdemes, de megöl a kíváncsiság. Raffay Ernő nem sok órát, hanem sok évet, pontosabban tíz esztendőt áldozott e probléma kutatására, és olyan dokumentumokat talált és hoz nyilvánosságra, amilyeneket előtte még senki sem. Eddig két könyvet írt erről. Az első, a Szabadkőművesek Trianon előttolyan sikeres, hogy tíz hónap alatt már a negyedik kiadása fogy. Nem emlékszem ilyen nagy könyvsikerre. És valószínűsítem, hogy a folytatás, a Harcoló szabadkőművesség is siker lesz. Egy olvasó például ezt írja róla a Történelemportálon: „Tisztelt Professzor Úr! Két nap alatt elolvastam új könyvét, azt hiszem, ez volt a legjobb történelmi mű, amit valaha kézbe fogtam, teljesen másként látok most már sok mindent. Gratulálok.”
Hát ellen lehet állni ekkora csábításnak?...
                                                                  
Friss Panián IvánForrás: http://www.nyugatijelen.com/kultura/raffay_erno_torteneszre_es_sikerkonyveire_varva.php

2011. november 3., csütörtök

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Harcoló Szabadkőművesség

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=en&q=1143%20Budapest%2C%20Zichy%20G.%20utca%203.

Raffay Ernő - Harcoló Szabadkőművesség - Könyvbemutató

Idő
2011. november 3. · 16:00 - 18:00

Helyszín
Stefánia Palota 1143 Budapest, Zichy G. utca 3.
Tisztelettel meghívjuk Önt Raffay Ernő történész
Harcoló szabadkőművesség -
Küzdelem a katolikus egyház ellen
című könyvének bemutatójára.

A könyvet méltatja: dr. Papcsák Ferenc,
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2011. november 3., csütörtök 16.00 óra
Stefánia Palota 1143 Budapest, Zichy G. utca 3.

A bemutató után a könyv szerzője dedikálja a művet.Forrás: http://hu-hu.facebook.com/event.php?eid=129954483773499

2011. október 2., vasárnap

TV - Sorozat+, Prizma TV, RTL Klub: Emberrablás - Utánam a vízözön

Emberrablás
Utánam a vízözön

Amerikai akcióthriller-sorozat (2006) (I. évad 4. rész) (55')

2011. október 1. szombat 22:05 - 23:00, Sorozat+
2011. október 2. vasárnap 02:40 - 03:35, Sorozat+
2011. december 7. szerda 22:25 - 23:20, Prizma TV
2012. május 29. kedd 23:45 - 00:45, RTL Klub


Országos méretű összeesküvés leleplezése vár az FBI nyomozóira, akik kezdetben egy magas rangú politikus civil feleségének az elrablása ügyében nyomoznak. A különös esetet azonban nemcsak a nyomozók szemén keresztül láthatjuk. Kivételes lehetőség adódik a néző számára, aki a fordulatos és akciódús történet során a nyomozást több nézőpontból követheti nyomon. A megmagyarázhatatlan esemény az érintett családtagok és a média befolyásos képviselőinek szemszögéből több értelmet nyer.

4.

Marcy bevallja apjának, hogy terhes Bentől, de senki sem hallgat rá, amikor azt próbálja magyarázni, hogy a fiú nem gyilkos. Keltont egy titokzatos informátor a víztározóhoz vezeti. A mesterséges tó fenekén, a több száz éves szabadkőműves temető mellett rozsdamentes acélból készült koporsót is találnak. Az ambíciózus riporternő, Judy Nash a halászfaluba utazik, és megtalálja a bárt, ahol a szenátor felesége álnéven dolgozott, de a bizonyítékokat azóta valaki már eltüntette.

Emberrablás
Szereplők:
 • John Allen Nelson
 • Gale Harold
 • Joanne Kelly
 • Esai Morales
 • Penelope Ann Miller
 • John Patrick Amedori
 • Christopher Egan
 • Ming-na
 • Margarita Levieva
 • Rebecca Gayheart

Időtartam:
55 perc

Évad:
1. évad

Epizód:
4. rész

Gyártási év:
2006

Eredeti cím:
   Vanished

2011. szeptember 23., péntek

Rendezvény - A szabadkőműves Liszt Ferenc

M E G H Í V Ó

A Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Rend, valamint a Tolerancia és Testvériség Szabadkőműves Páholy tisztelettel meghívja, 2011. szeptember 23-án, pénteken 17 órakor, a Vakok Iskolája Dísztermében (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)


A SZABADKŐMŰVES LISZT FERENC

címmel rendezett ünnepi megemlékezésre, a művész születésének 200. évfordulója alkalmából.


M Ű S O R A

1.) Nagymesteri köszöntő

2.) Liszt: Oh, quand je dors
előadja: Fodor Beatrix (szoprán)
Rózsa Gábor (zongora)

3.) Tollal.hu irodalmi pályázat nyertesének Lisztománia c. műve

4.) Mesterházi Gábor:
Liszt és a 19. századi szabadkőművesség

5.) Liszt: Romance Oubliée
előadja: Nagy Enikő (brácsa)
Geréb László (zongora)

6.) Tollal.hu irodalmi pályázat nyertesének Haláltánc c. verse

7.) Nyéki-Körösy Mária:
Liszt spirituális ihletésű művei
(CD zenei betétekkel)

8.) Liszt: Lorelei
előadja: Fodor Beatrix (szoprán)
Rózsa Gábor (zongora)

9.) Dr. Batta András:
Liszt Ferenc, a jó ember
(angol nyelvű vetítéssel)

10.) Liszt: B-A-C-H Fantázia és Fúga
előadja: Sárosi Dániel (orgona)

ZÁRSZÓ

Forrás: http://www.facebook.com/pages/Szabadk%C5%91m%C5%B1vess%C3%A9g/164817436880574

Kapcsolódó esemény: http://szkp3.blogspot.com/2011/09/szabadkomuves-liszt-ferenc-unnepi.html 

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2011/11/mesterhazi-gabor-liszt-es-19-szazadi.html

Köténykötés a Liszt szoborra

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1146%20Budapest%2C%20Ajt%C3%B3si%20D%C3%BCrer%20sor%2039.

M E G H Í V Ó

A Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Rend a szeptember 23-án, pénteken 17 órakor, a Vakok Iskolája Nádor termében tartott,
„A szabadkőműves Liszt Ferenc”  című zenés megemlékezés előtt.

Szeptember 23-án, pénteken 14 órakor

Budapesten, a VI. kerületi Liszt Ferenc téren álló Liszt szoborra

szabadkőműves kötényt köt.

Az eseményre a Rend Szövetségi Tanácsa nevében tisztelettel meghívjuk.

Budapest, 2011. szeptember 21.Kapcsolódó esemény: http://szkp3.blogspot.com/2011/09/szabadkomuves-liszt-ferenc-unnepi.html

2011. szeptember 21., szerda

Konferencia - EASR: Péter, Róbert: “English Freemasonry as a New Movement in Religion”

New Movements in Religion Theories and Trends

10th Conference of the European Association for the Study of Religions

18-22 September, 2011

Budapest, Hungary

Locat ion: Hungarian Culture Foundation, Budapest, Szentháromság tér 6.

Wednesday, 21 September, 2011

14.00 – 16.00 (Room: “Lecture I”) Chair: Kwantes, Gemma
“Challenging Approaches to New Religions/Spiritualities:
Experiences from the Field” Session II., panel 2., Individual Abstracts, (Davidsen panel)

− Mäkelä, Essi and Lehtinen, Hanna: “’It Is My Firm Belief That It Is A Mistake To Hold Firm Beliefs’: Discordianism – A Religion?”
− Popescu, Lelia: “The Emperor’s New Clothes?! The New Energy Movement: A Retrospective on the Decade 2000-2010”
− Péter, Róbert: “English Freemasonry as a New Movement in Religion”
− Mantsinen, Teemu: “Social Class Study Perspective in the Study of Religion, New and Local Perspectives”
− Belanova, Andrea: “Ex-moonies in Czech Republic: Towards a New Typology?”
Péter, Róbert, University of Szeged, Hungary

English Freemasonry as a new movement in religion

In recent years the United Grand Lodge of England, the mother organization of all regular lodges worldwide, has emphasized that freemasonry is not a religious but a secular fraternity. However, in a debate about the compatibility of Christianity and freemasonry with the Church of England in the late 1980s, the leaders of the order stated that freemasonry has a religious basis and supports religion in teaching morality but it lacks the basic elements of a religion. Reflecting on this allegedly confusing and shifting attitude, this paper is an attempt to investigate in what sense and to what extent English freemasonry could be regarded as a new movement in religion in the eighteenth century. In order to answer this question, Ninian Smart´s seven dimensional framework of religion will be adopted as a methodological tool. It will be argued that it is hardly possible to interpret the phenomenon of freemasonry with the binary opposition of religious versus secular since they are not necessarily irreconcilable polarities. The example of English freemasonry reinforces the view that we should rather speak about an interplay between the opposites of this dichotomy, that is, we should consider the religious and the secular as part of a continuum. If in an organisation such as freemasonry, secular and religious values coexist, and even if the balance of the ideas and practices appears at certain moments to be manifestly on the side of the secular, this does not nullify a designation of that institution as a religious one.Forrás: http://www.easr10.eu/wp-content/uploads/2010/03/easr10book.pdf

2011. szeptember 15., csütörtök

TV - Discovery Channel: Licitvadászok -- Régi korok fegyverei

Licitvadászok (Auction Hunters) Régi korok fegyverei (Weapons of Past Destruction)

2011. szeptember 15. csütörtök 22:30 - 23:00
2011. szeptember 16. péntek 05:05 - 05:30
2011. október 8. szombat 19:30 - 20:00
2011. október 16. vasárnap 14:30 - 15:00
2012. február 11. szombat 22:00 - 22:30
2012. február 12. vasárnap 03:50 - 04:15
2012. március 18. vasárnap 03:00 - 03:25
2012. április 9. hétfő 06:30 - 07:00
2012. április 19. csütörtök 06:30 - 07:00
2012. április 22. vasárnap 06:30 - 07:00
2012. május 16. szerda 06:30 - 07:00
2012. május 18. péntek 00:30 - 01:00
2012. június 18. hétfő 15:30 - 16:00
2012. június 21. csütörtök 06:30 - 07:00
2012. július 4. szerda 19:30 - 20:00
2012. július 18. szerda 23:30 - 00:00
2012. július 21. szombat 23:30 - 00:00
2012. július 27. péntek 19:00 - 19:30
2012. augusztus 21. kedd 19:30 - 20:00
2012. szeptember 13. csütörtök 19:00 - 19:30
2012. október 9. kedd 19:00 - 19:30
2012. november 17. szombat 23:30 - 00:00
2012. november 18. vasárnap 04:15 - 04:40
2012. november 27. kedd 19:00 - 19:30
2013. január 4. péntek 10:30 - 11:00
2013. január 24. csütörtök 19:30 - 20:00
2013. január 25. péntek 01:30 - 02:00
2013. február 15. péntek 10:00 - 10:30
2013. február 18. hétfő 19:00 - 19:30
2013. március 29. péntek 10:30 - 11:00
2013. április 19. péntek 19:30 - 20:00
2013. április 27. szombat 23:00 - 23:30
2013. május 8. szerda 14:30 - 15:00
2013. május 17. péntek 19:00 - 19:30
2013. május 31. péntek 14:00 - 14:30
2013. június 16. vasárnap 04:15 - 04:40
2013. június 25. kedd 01:30 - 02:00
2013. június 27. csütörtök 09:00 - 09:30
2013. június 28. péntek 10:30 - 11:00
2013. július 4. csütörtök 19:00 - 19:30
2013. július 10. szerda 22:30 - 23:00
2013. július 11. csütörtök 05:05 - 05:30
2013. július 13. szombat 18:30 - 19:00
2013. augusztus 14. szerda 09:30 - 10:00
2013. augusztus 21. szerda 19:30 - 20:00
2013. szeptember 20. péntek 00:00 - 00:30
2013. szeptember 25. szerda 10:30 - 11:00
2013. november 7. csütörtök 19:00 - 19:30
2013. november 19. kedd 10:00 - 10:30
2013. december 6. péntek 11:00 - 11:30
2014. február 12. szerda 19:30 - 20:00
2014. április 10. csütörtök 19:00  - 19:30
2014. április 22. kedd 00:30 - 01:00

2014. július 3. csütörtök 08:30 - 09:00
2014. július 3. csütörtök 13:30 - 14:00
2014. július 11. péntek 20:00 - 20:30

2014. augusztus 5. kedd 08:30 - 09:00
2014. augusztus 19. kedd 08:00 - 08:30
2014. szeptember 11. csütörtök 08:00 - 08:30

2014. október 3. péntek 08:30 - 09:00
2014. október 9. csütörtök 19:00 - 19:30

2014. november 10. hétfő 19:00 - 19:30
2014. november 12. szerda 10:00 - 10:30
2014. december 9. kedd 12:30 - 13:00
2014. december 22. hétfő 10:30 - 11:00
2014. december 30. kedd 06:00 - 06:30

2015. január 9. péntek 08:30 - 09:00

2015. február 27. péntek 14:30 - 15:00

2015. március 10. kedd 12:30 - 13:00

2015. április 20. hétfő 11:00 - 11:30

2015. május 26. kedd 09:00 - 09:30

2015. augusztus 19. szerda 09:00 - 09:30

2015. december 8. kedd 10:00 - 10:30
2016. március 31. csütörtök 08:30 - 09:00
2016. december 8. csütörtök 08:30 - 09:00
2017. november 14. kedd 08:05 - 08:30

2018. március 28. szerda 08:05 - 08:30

Az aktuális rész ismertetője: Hollywoodban Ton és Allen százéves szabadkőműves kardokat és egy 2. világháborús szamurájkardot talál, valamint egy Nixon idejéből származó hazugságvizsgáló gépet.

A film ismertetése: Megszállottként járja az ócskapiacokat, és néha még a lomtalanításokra is lecsap, hogy kifogjon valami igazán értékes ritkaságot? A Licitvadászok szakértői most megmutatják, hogyan csinálják ezt az igazi profik! A műsor házigazdái, Allen és Ton naponta járják az amerikai városokat, hogy megkaparintsák a legnagyobb haszonnal kecsegtető tárgyakat. Vérbeli, sokat próbált licitvadászok ők: Allennek már az édesapja is a szakmában dolgozott, Ton pedig korábban maga is fegyverek, érmék és ékszerek gyűjtőjeként, autodidakta módon képezte magát műkincsszakértőnek, és vált igazi profivá a ritkaságok felkutatásában és értékelésében. A haszon fejében azonban a kockázatot is vállalniuk kell. Hiába nyerik meg a hozzájuk hasonlóan tapasztalt, kincsekre éhes gyűjtőkkel folytatott versenyt, és szerzik meg az értékes műtárgyakat - a ritkaságokra vevőt is kell találniuk, különben elbukják a befektetett összeget.

2011. augusztus 21., vasárnap

Előadás - Raffay Ernő: Szabadkőműves tevékenység Magyarországon Trianon előtt

Balatongyörökön, a móló melletti sétányon

Augusztus 21. vasárnap, 17,30 - 18,30


V. Nemzeti hét

2011.08.15 - 2011.08.21
10:00:00
Móló melletti sétány
Balatongyöröki Honismereti Egyesület
Piszter Péter: 30/938-60-03 Bánkiné Király Zsuzsanna: 30/616-89-52
 V. Nemzeti hét Balatongyörök
2011 augusztus 15-21

Agusztus 15. Hétfő
15 órakor: Ünnepélyes megnyitó
16 órakor: Kiss Dénes babérkoszorús kölő: Nagy királyaink élete (Károly Róbert, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás)
17 órakor: Tóth Zoltán József: A Szent Korona Tan időszerűsége napjainkban
18 órakor: Dr. Seregi János: Őshonos állataink és termékeik. Hungarikumok élő természeti kincsei

Augusztus 16. Kedd
15,30 órakor: Dr.Aradi Éva történész: A Szkíták nyomában Nyugat-Indiában
16,30 órakor: Paksi Zoltán asztrozófus: Magyarok csillagai
17,30 órakor: Forrai Zoltán (Kanada): Nimródhegyi Boldogasszony jelenség
18,30 órakor: Bács Boglárka: A Nimród legenda

Augusztus 17. Szerda
16 órakor: Beszélgetés a nemzet jeles sportolóival. Tervezett meghívottak: (Nagy Tímea, Talmácsi Gábor, Balczó András).

Augusztus 18. Csütörtök
16,30 órakor: Drábik János közgazdász: Mit kell tenni a magyar nemzetnek a megmaradásért?
17,30 órakor: Gróf Spanyol Zoltán: A víz ég! (Ennek a ténynek a nemzeti értéke)
18,30 órakor: Krisztyiáni Sándor előadása: Gróf Tisza István születésének 150. évfordulójára
21 órakor: Az Ismerős Arcok nemzeti rock együttes koncertje (A koncert belépőjegyes!)

Augusztus 19. Péntek
15 órakor: Mészáros Kálmán történész: Az első kiegyezés, avagy a sokadik újrakezdés.
Megemlékezés a Szatmári béke 300-ik évfordulójára.
16 órakor Takaró Mihály irodalomtörténész: Az eltitkolt magyar irodalom,
2. rész. A tavalyi nagy sikerű előadás folytatása.
17 órakor Bogár László közgazdász: Válság és nemzetstratégia
18 órakor Kiss László Tibor könyvbemutatója: Balatoni indulás. Bertha Bulcsu regényes ifjúsága
21 órakor A volt Kormorán együttes tagjaiból alakult Örökség nemzeti rock zenekar koncertje.
(A koncert belépőjegyes!)

Augusztus 20. Szombat
A határon túli testvéreink napja!
Délelőtt: Ünnepi mise, Új kenyér szentelés, Szent István napi megemlékezés,
15,30 órakor: Péter Ferenc színművész (Délvidék): A fogoly című előadása
16,30 órakor: Bartha József ref. lelkész (Erdély): Trianon hatása Erdélyben.
17,30 órakor: Vári Fábián László Balassa karddal kitüntetett költő (Kárpátalja):
Haza a magasban, haza a szívünkben.
18,30 órakor: Z.Urbán Aladár a Palóc Társaság elnöke (Felvidék): Tartsd magad nemzetem!

Augusztus 21. Vasárnap
Délelőtt: Mónus József talpas íjász világbajnok hagyományos íjjal való bemutatója
16,30 órakor Kéri Edit írónő: Az ÁVH-s családok a mai hatalomban című könyvének bemutatója
17,30 órakor Raffay Ernő történész: Szabadkőműves tevékenység Magyarországon Trianon előtt.
18,30 órakor Obrusánszky Borbála régész-történész: A hun-magyar rokonság bizonyítékai
19,30 órakor Szabó Anna székely mesemondó Székelyföldi történetei és meséi

A rendezvény házigazdája: Halász Zsuzsa az m1 műsorvezetője.
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Info: Piszter Péter 06-30/938-6003, Bánkiné Király Zsuzsanna 06-30/616-8952
Rendező: Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület.
Helyszín: Balatongyörök, Móló melletti sétány

Mindenkit szeretettel várunk!


Forrás: http://www.balatongyorok.hu/rendezvenyek/?rendezvenynaptar[rendezvenynaptar][rendezveny_id]=169

2011. augusztus 19., péntek

Szombathelyi Iseum - Varázsfuvola

A varázsfuvola Szombathelyen

2011. augusztus 19., 21., 23. - 20:00 órakor
(esőnapok: augusztus 20, 22, 24)
Mozart: A varázsfuvola
opera két felvonásban német nyelven
Szövegkönyv: Emanuel Schikaneder
Szereplők:
Tamino - Boncsér Gergely
Pamina - Csereklyei Andrea
Papageno - Kálmán Péter
Papagena - Zavaros Eszter
Éj királynője - Miklósa Erika
Sarastro - Bretz Gábor
Monostatos - Kiss Tivadar
Sprecher - Fellegi Balázs
3 dáma - Fodor Beatrix, Galambos Lilla, Szolnoki Apollónia
I. pap/őrtálló - Kóbor Tamás
II. pap/őrtálló - Cser Krisztián
I.,II.,III. fiú - a debreceni Lautitia Gyermekkar szólistái
(Karigazgató: Nemes József)
Erkel-Szent Márton Oratórikus Kórus
(Karigazgató: Horváth Imre)
Rendező: Káel Csaba
Rendező munkatársa: Gajdos József
Díszlet, jelmez: Nagy Viktória
Savaria Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Rodrigo de Carvalho2011. július 4., hétfő

TV - Epic Drama, Story4, Story5, Galaxy, Galaxy4, TV4: Murdoch nyomozó rejtélyei - Viktoriánus Victor

2011. július 4. hétfő 20:00 - 21:10
2011. július 9. szombat 13:50 - 14:55
2012. június 11. hétfő 21:00 - 22:00
2013. augusztus 18. vasárnap 08:00 - 09:00
2014. május 15. csütörtök 15:55 - 16:55
2014. december 17. szerda 01:00 - 06:00 Story4
2015. április 25. szombat 09:00 - 10:05 Galaxy 
2015. július 20. hétfő 21:00 - 22:00 Story4
2015. augusztus 12. szerda 16:40 - 17:55 Galaxy 
2015. augusztus 13. csütörtök 10:20 - 11:30 Galaxy 
2015. szeptember 6. vasárnap 21:00 - 22:10 Galaxy 
2015. október 6. kedd 16:40 - 17:55 Galaxy 
2015. október 7. szerda 10:20 - 11:30 Galaxy 
2015. november 30. hétfő 16:40 - 17:55 Galaxy

2015. december 1. kedd 10:20 - 11:30 Galaxy 

2016. április 21. csütörtök 15:35 - 16:40 Galaxy
2016. április 22. péntek 05:50 - 07:00 Galaxy

2016. augusztus 9. kedd 15:35 - 16:40 Galaxy
2016. augusztus 10. szerda 07:05 - 08:05 Galaxy

2016. szeptember 11. vasárnap 09:35 - 10:40 Galaxy
2016. szeptember 11. vasárnap 16:50 - 17:55 Galaxy 
 
2016. november 24. csütörtök 15:30 - 16:35 Galaxy
2016. november 25. péntek 07:00 - 08:05 Galaxy
2017. február 23. csütörtök 17:55 - 19:00 Story4
2017. február 24. péntek 16:55 - 17:55 Story4

2017. május 29. hétfő 15:30 - 16:35 Galaxy
2017. május 30. kedd 06:50 - 07:55 Galaxy

2017. június 11. vasárnap 09:30 - 10:40 Galaxy
2017. június 11. vasárnap 16:50 - 17:55 Galaxy

2017. július 20. csütörtök 15:30 - 16:35 Galaxy
2017. július 21. péntek 06:50 - 07:55  Galaxy

2017. december 18. hétfő 19:55 - 21:00 Story4
2017. december 19. kedd 18:50 - 19:55 Story4
2017. december 28. csütörtök 15:30 - 16:35 Galaxy
2017. december 28. csütörtök 22:10 - 23:15 Story5

2018. április 14. szombat 17:00 - 18:00 Galaxy
2018. április 14. szombat 23:05 - 00:05 Galaxy 
2018. július 2. hétfő 15:30 - 16:35 Galaxy4  
2018. szeptember 4. kedd 19:00 - 20:00 TV4
2018. szeptember 5. szerda 13:55 - 14:55 TV4
2018. október 19. péntek 19:20 - 20:05 Epic Drama
2018. október 20. szombat 04:15 - 05:05 Epic Drama
2018. október 21. vasárnap 12:15 - 13:00 Epic Drama
2018. október 22. hétfő 07:45 - 08:30
2018. október 22. hétfő 13:35 - 14:20
2018. október 28. vasárnap 08:30 - 09:15 Epic Drama

2018. december 24. hétfő 09:10 - 10:00 Epic Drama

2019. január 1. kedd 11:25 - 12:10 Epic Drama
2019. január 4. péntek 11:25 - 12:10 Epic Drama
2019. január 6. vasárnap 14:40 - 15:30 Epic Drama

2019. február 12. kedd 11:10 - 11:55 Epic Drama
2019. február 12. kedd 17:30 - 18:20 Epic Drama
2019. február 13. szerda 01:05 - 01:50 Epic Drama
2019. február 17. vasárnap 11:15 - 12:05 Epic Drama
2019. február 18. hétfő 04:45 - 05:35 Epic Drama

 

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos programok

Az 1890-es évek Torontójában játszódik a StoryTV4 vadonatúj magával ragadó kosztümös angol-kanadai krimisorozata, a Murdoch nyomozó rejtélyei. Főszereplője William Murdoch (Yannick Bisson – Sue Thomas: F.B.Eye; Soul Food), a fiatal nyomozó, aki egy sor igazi kihívást jelentő, hátborzongató gyilkosságot derít fel olyan, korát megelőző törvényszéki módszerekkel, mint az ujjlenyomat vizsgálat vagy a nyomelemzés. Szinte természetfeletti ösztönökkel rendelkezik, minden elmélete egy-egy megérzésből fakad. A meglepő ötletei és a szokványostól merőben eltérő megközelítései gyakran találnak gúnyos és kétkedő fogadtatásra. A főnöke, a mogorva és ostobaságokat nem tűrő Brackenreid felügyelő (Thomas Craig - Where The Heart is; Coronation Street) lenézi Murdoch-ot és bár ő diktálja a szabályokat, hagyja, hogy a detektív időnként megszegje azokat, mivel ő az egyetlen, aki a bűnügyek végére tud járni. A detektív csapatát néhány bizalmasa alkotja, köztük a gyönyörű patológusnő, Julia Ogden (Hélene Joy - Durham County), aki maga is harcol a hagyományokkal és az előítéletekkel és osztja Murdoch rajongását az igazságügyi orvostan iránt. Egy előrelátó, modern gondolkodású nő, aki néha nyers és túlontúl őszinte, de remek csapatot alkot a detektívvel. George Crabtree közrendőr (Jonny Harris - Hatching, Matching and Dispatching) Murdoch nagyon lelkes, de tapasztalatlan jobbkeze, akinek minden vágya, hogy olyan lehessen, mint a főnöke, ám ehhez sajnos nélkülözi a megfelelő tanulmányokat, az intelligenciát és a türelmet. Murdoch nagyrabecsüli a hűségét és nyitottságát az új ötletekre, ugyanakkor zavarja, hogy a nehezebben meghatározható tudományos elképzeléseket már képtelen felfogni. Mindezek ellenére jó csapatot alkotnak így hárman és mind Ogden, mint Crabtree Murdoch segítségére vannak a legkülönbözőbb, sokszor hátborzongató bűnesetek felgyöngyölítésében.

Murdoch nyomozó a szabadkőművesek titokzatos világába lép be, mikor egy új tag, Victor meghal a beavatási ceremónián. A jelek arra utalnak, hogy megmérgezték a fiút, de Dr. Ogden szerint sokkal érdekesebb dolgok vannak a háttérben főleg mikor kiderül, hogy Victor nő. Mindenki ledöbben a hír hallatán, még a csoport tagjai is. …

Szereplők:

Yannick Bisson
Thomas Craig
Helene Joy
Jonny Harris


Rendezte:

Don Mcbrearty
John L'ecuyer
Shawn Alex Thompson


Időtartam:
48 perc

Epizód:
32. rész

Korhatár:
12 év

Gyártási év:
2007

Eredeti cím:
Murdoch Mysteries

2011. július 2., szombat

Előadás - Raffay Ernő: Szabadkőművesség a Trianon előtti Magyarországon

EMI-tábor 2011 június 30 és július 03 között a Deseda Kempingben, az Egyesült Magyar Ifjúság szervezésében!

Szombat - 2011. július 2.
Előadósátor:

16.00 Szabadkőművesség a Trianon előtti Magyarországon - Raffay Ernő könyvbemutatóval egybekötött előadásaForrás: http://emitabor.hu/kaposvar/program/

2011. június 24., péntek

Raffay Ernő előadása és könyvbemutatója az EMNT-nél

Előadás és könyvbemutató az EMNT-nél

Szatmár megyei szervezet  |  2011. június 22., szerda
Plakat_1
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szatmári szervezete könyvbemutatóval egybekötött történelmi előadást szervez június 24-én, pénteken 19 órától a szatmárnémeti Demokrácia Központban az Árpád (Vasile Lucaciu) utca 18. szám alatt. Ennek keretében dr. Raffay Ernő történész két új könyvével ismerkedhetnek meg az résztvevők. A Balkáni birodalom című kötet Nagy-Románia megteremtésének történetét mutatja be 1866 és 1920 között, míg a Szabadkőművesek Trianon előtt című könyv a magyarországi szabadkőművesség történetét ismerteti 1867 és 1918 között. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.Forrás: http://www.emnt.org/szatmar-megyei-szervezet/eloadas-es-konyvbemutato-az-emnt-nel.html

2011. június 6., hétfő

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=Szeged%2C%20Dugonics%20t%C3%A9r%2012.Raffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előttRaffay Ernő: Szabadkőművesek Trianon előtt (Kárpátia Műhely Bt.) című könyvének bemutatója
Vendég: a szerző és Szakács Árpád, a Kárpátia Kiadó vezetője
Házigazda: Dudás Zoltán hagyományőrző
Raffay Ernő új könyvében egyedülálló módon, kifejezetten szabadkőműves levéltári források alapján mutatja be a titkos szervezet Trianon előtti működését a történelmi Magyarországon. Részletesen vizsgálja az 1867. évi kiegyezés utáni évek történetét, amikor megalakultak a kétféle rítushoz tartozó szabadkőműves páholyok. Bemutatja a két nagypáholy közötti tárgyalásokat, amelyek végül 1886-ban az egyesüléshez vezettek. A szerző arra is rávilágít, hogy milyen okok miatt és milyen tartalmi elemekkel változik, alakul át a hazai szabadkőművesség. Kiderül, miért fordul radikális irányba a titkos társaság, illetve miért kezdi meg a küzdelmet a magyar államrend ellen.
 • Helyszín: Millenniumi Kávéház és Klub (Szeged, Dugonics tér 12.)
 • Időpont: 2011. június 6. (hétfő) 17.00Forrás: http://konyvhetszeged.sk-szeged.hu/?p=391

Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2010/12/reklam-raffaynak.html

2011. június 5., vasárnap

Előadás - ifj. Tompó László: Szabadkőműves világveszedelem

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1047%20Budapest%2C%20V%C3%A1ci%20%C3%BAt%2013.


- Történelmi és irodalmi esték tavasszal ifj. Tompó Lászlóval Újpesten: 2011. május 06. - Budapest

2011. május 6. - Szabadkőműves világveszedelem

Helyszín: Andretti Üzletház Különterme, 1047 Budapest, Váci út 13.
Kezdés: 18 óra
Szervező: Újpesti Jobbik
Forrás: http://www.hunhir.hu/magazin.php?pid=prog&oid=ead

2011. május 20., péntek

TV - Story4, Story5: A Vatikán ügynöke - A páholy (9. rész)

2011. május 20. péntek 20:00 - 21:10
2011. május 21. szombat 14:55 - 16:00
2012. február 1. szerda 21:35 - 22:40
2013. március 31. vasárnap 16:55 - 17:55
2013. november 3. vasárnap 17:05 - 18:00
2013. november 20. szerda 21:40 - 22:35
2014. március 8. szombat 17:00 - 18:00
2014. március 9. vasárnap 03:35 - 05:55
2014. július 20. vasárnap 18:00 - 19:00 Story5

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos programokAz aktuális rész ismertetője: A müncheni szabadkőműves páholyban egy beavatási szertartás közepette szörnyű szerencsétlenség történik: Georg Engelmann főmestert agyonüti a rázuhanó csillár. Gyorsan kiderül, hogy nem tragikus balesetről, hanem megtervezett gyilkosságról van szó. Marie Blank nyomozni kezd, de a páholy tagjainál a némaság falába ütközik. Itt botlik bele Castell atyába, aki szintén az ügyben nyomoz, mivel az elhunyt, Georg Engelmann egy régi templom felújításán dolgozott, ahonnan eltűnt egy 700 éves zárókő. A zárókő pótlását kiadta Josef Grantziger kőfaragómesternek, aki meglepő módon a halott menyasszonyának egykori szeretője. Milyen jelentőséggel bír a kő? Talán annyira fontos, hogy még egy gyilkosságra is indokul szolgálhat?
Miközben Marie a halott személyes környezetében kutakodik és górcső alá veszi annak fiát és menyasszonyát, Castell atya beépül a szabadkőművesek páholyába, hogy titkos információkhoz jusson.

A film ismertetése: Ne ölj! - szól az ötödik parancsolat. Van, aki foglalkozik manapság ilyen régi szabályokkal? Különösen olyan időkben, amikor az erőszakos bűncselekmények már a templomokat sem kerülik el? A Vatikán azonban tudja, hogy kire bízza a bűntények felderítését. Castell atya, mint a Vatikán különleges ügynöke, gyorsan, hatékonyan és mindenekelőtt diszkréten oldja meg a bűneseteket.

színes, német krimisorozat, 9. rész, 60 perc, 2008

rendező: Florian Kern, Ulrich Zrenner, Axel Barth
forgatókönyvíró: Lorenz Stassen, Lorenz Lau-Uhle, Michael B. Müller
zeneszerző: Ludwig Eckmann
operatőr: Anton Peschke, Anton Klima, Christian Paschmann
vágó: Verena Neumann, Bobby Good

szereplő(k):
Francis Fulton-Smith (Simon Castell atya)
Christine Döring (Marie Blank)
Hans Peter Hallwachs (Scarpia)
Maja-Celiné Probst (Lisa Blank)
Lisa Kreuzer (Franziska Blank)
Ercan Durmaz (Jens Deißmann)

Kodály Központ - Varázsfuvola

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=P%C3%A9cs%2C%20Breuer%20Marcell%20s%C3%A9t%C3%A1ny%204.

A Pécsi Egyetemi Zenekar és a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet magánének szakos hallgatóinak előadása

2011. május 20. péntek 18 óra, Kodály Központ
A jövő sztárjai a jövő közönségének.
Kezdő opera-barátoknak ajánljuk!
Az előadás időtartama 1 óra.
Műsor:
Mozart: Varázsfuvola (keresztmetszet)
Szereposztás:
I. Dáma: Krum Enikő, Szente: Melinda
II. Dáma: Bercsényi Judit
III. Dáma: Lantos Judit
I. Fiú: Nagy Johanna
II. Fiú: Mudrák Mariann
III. Fiú: Gheorghita Orsolya
Pamina: Vízvári Boglárka
Papagena: Breinich Beáta
Papageno: Németh Márton
Tamino: Geleta Viktor
Monostatos: H. Szabó Gábor
Mesélő: Horváth Zoltán
PTE MK ZMI magánének szakos hallgatói
Közreműködik: Pécsi Egyetemi Zenekar
Korrepetitor: Horváth Judit
Vezényel: Kocsár Balázs
Rendező: Horváth Zoltán


Mozart: Varázsfuvola


esemény időtartama: 2011. május 20. 20:00 - 2011. május 20. 22:00
A Pécsi Egyetemi Zenekar és a PTE MK Zeneművészeti Intézet magánének szakos hallgatóinak előadása.
A varázsfuvola kétfelvonásos német opera, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) egyik leggyakrabban előadott műve. A darab nagyon sokrétegű, és minden korosztály számára tartogat mondanivalót. A tízéves gyerekek elsősorban a mesét és a fülbemászó dallamokat élvezik benne, de a korabeli felnőtt közönség a titokzatos szabadkőműves gondolkodással is szembesülhet az előadásokon. Az opera több dallama igen népszerű lett, ma is szinte „sláger", mint például Papegeno és Papagena duettje, vagy az Éj Királynőjének áriája. A csetlő-botló Papagenót valószínűleg magáról Mozartról mintázták meg szövegkönyvíró barátai.

helyszín: Kodály Központ (Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)
kapcsolattartó: Sipos Judit
siposj@rt.pte.hu
kapcsolattartó telefonszáma: 72/ 513-152Források:
http://www.pfz.hu/hirlevel/79
http://www.pte.hu/esemeny/2011/5/19

2011. május 13., péntek

Rendezvény - Jászi Oszkár Emléknap

Térkép:
Temető - http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1121%2C%20Budapest%2C%20N%C3%89METV%C3%96LGYI%20%C3%9AT%2099.

Konferencia - http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=1114%20BUDAPEST%20XI.%2C%20VILL%C3%81NYI%20%C3%9AT%2011-13.

JÁSZI OSZKÁR KÜLPOLITIKAI TÁRSASÁG
BIBÓ ISTVÁN KÖZÉLETI TÁRSASÁG
MAGYARORSZÁGI NAGYORIENS
JÁSZI OSZKÁR EMLÉKNAP


M E G H Í V Ó1991 - 2011SZERETETTEL MEGHÍVJUK


JÁSZI OSZKÁR HAMVAI HAZAI FÖLDBE HELYEZÉSÉNEK
JÁSZI OSZKÁR KÜLPOLITIKAI TÁRSASÁG MEGALAKULÁSÁNAK

20. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT

 
EMLÉKNAPRA

 
IDEJE:
2011. MÁJUS 13., (PÉNTEK) 15.00-20.00 ÓRA

 
P R O G R A M


15.00 ÓRA:

FARKASRÉTI TEMETŐ
(1121, XII., NÉMETVÖLGYI ÚT 99., 8/B/01 PARCELLA, 45-46)

KOSZORÚZÁS JÁSZI OSZKÁR SÍRJÁNÁL

BESZÉDET MOND:

DONÁTH LÁSZLÓ
FÖLDES GYÖRGY


*

16.30 – 18.30 ÓRA:

EMLÉKÜLÉS

HELYE:
VILLÁNYI ÚTI KONFERENCIAKÖZPONT ÉS SZABADEGYETEM ALAPÍTVÁNY
(1114 BUDAPEST XI., VILLÁNYI ÚT 11-13., 200-AS TEREM)

KENDE PÉTER: JÁSZI OSZKÁR 100 ESZTENDŐ UTÁN

KATONA ANDRÁS: JÁSZI OSZKÁR ÉS KORA
AZ ELMÚLT 100 ÉV TANKÖNYVEIBEN

SZÜNET

SZARKA LÁSZLÓ: A NEMZETISÉGI MINISZTER KÁLVÁRIÁJA
AZ 1918. NOVEMBERI TÁRGYALÁSOK UDARCA

RÉVAY ANDRÁS: JÁSZI ÉS  SZABADKŐMŰVES TÁRSAI

LEVEZETŐ ELNÖK: KIRÁLY ATTILA

18.30- 19.30 ÓRA:

ÁLLÓFOGADÁSJÁSZI OSZKÁR KÜLPOLITIKAI TÁRSASÁG
OSZKÁR JÁSZI SOCIETY OF FOREIGN POLICY
 1114 Budapest XI., Villányi út 11-13.
Tel.: 061-381-8110


TÁMOGATÓNK:

VILLÁNYI ÚTI KONFERENCIAKÖZPONT ÉS SZABADEGYETEM ALAPÍTVÁNY

Forrás: http://www.jaszitarsasag.hu/Jaszi_emleknap_meghivo.doc

Kapcsolódó beszámolók:
http://szkp3.blogspot.com/2011/05/jaszi-oszkar-emleknap-koszoruzas-jaszi.html
http://szkp3.blogspot.com/2011/05/jaszi-oszkar-emleknap-emlekules.html

Népszerű programok

Blogarchívum