Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2017. december 11., hétfő

Előadás: Tudomány a kocsmában - Pók Attila: A szabadkőművesség 300 éve

11
Dec

Tudomány a kocsmában - A szabadkőművesség 300 éve 

 

Event in Kőszeg

till
HU
A Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: Intézet) – angolul: Institute of Advanced Studies, Kőszeg (IASK) olyan kutatóintézet,
a) amely kutató-fejlesztő- szellemi központként összekapcsolja a nagy tudományterületek elméleti és gyakorlati vonatkozásait,

Activities Kőszeg / Description

A szabadkőművesség 300 éve
Tudomány a kocsmában – A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének és a Pannon Egyetem közös ismeretterjesztő sorozata
Világuralomra törő sátánista társaság vagy az emberiség jótevői? Avagy a Premier Grand Lodge of England-től, a Propaganda Due-n át a Szent Olaf páholyon keresztül a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyig
Előadó. Pók Attila történész (FTI, ELTE, MTA)
Helyszín: Ibrahim kávéház és étterem – Kőszeg 9730 Fő tér 17. szám
Időpont: 2017. december 11. hétfő 18.00 óra

2017. december 2., szombat

TV - History: Zálogcsillagok - Szabadkőműves csillagok


Bulizzanak a Zálogcsillagokkal, hiszen Rick megkaparintotta Prince egyik kalapját. Később bemászik egy egyiptomi skarabeusz gyűrű is, és egy fej formájú kaspó a Második Világháborúból.

2017. november 13., hétfő

Könyvbemutató - Dömölki János: „A népért, a sötétség ellen az igazsággal”

November 13., hétfő
18:00 – 19:00
 

Dömölki János: „A népért, a sötétség ellen az igazsággal” - könyvbemutató

A szabadkőműves szövetség magyar nyelvű irodalmának kalauza és bibliográfiája 1786 – 2017. A művet bemutatja Dr. Raffay Ernő, Ifj. Tompó László és a szerző. A helyszínen, a könyvbemutató előtt és után a könyvet kedvezményesen 3 500 forintért lehet majd megvásárolni 4 500 forint helyett, természetesen dedikáltatásra is lehetőség lesz.

2017. október 26., csütörtök

Konferencia: Eperjesi Egyetem - Szabadkőművesség Közép-Európában - Végleges program

CONFERENCE PROGRAM

OCTOBER 26.-27. 2017

Dean's Boardroom, Faculty of Arts,
The University of Presov in Presov
17. novembra St. 1, Presov

Thursday, 26th October 2017

9:00 - 10:00 - Registration
10:00 - Conference opening

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. - Dean of Faculty of Arts, Presov University in Presov
Miroslav Procházka - The Grand Lodge Of The Czech Republic
Frigyes Back - Quatuor Coronati, Budapest

I. Block 10:30-12:00

Péter Róbert: Freemasonry, Enlightenment and Esotericism in Hungary, 1770s-1795
Szentpéteri Márton: Central - East European Freemasonry in the 18th century - Was it Enlightened enough?
Reinhard Markner: Die Große Landesloge und der Wilhelmsbader Konvent (1782): Ein Wiener Freimaurer als Spion
Alice Reininger: The story of Draskovic Observance

Lunch

II. Block: 14:00-17:00

Martin Javor: Freemasonry Movement in Central Europe in the Interest of Central European Historiography
Jana Cechurová: Nationalism as the Fundamental Motivation of the Freemasonry Development in Czechoslovakia Katarína Hradská: Fundamentals of Freemasonry Movement in Presburg
Miroslav Procházka: Relationships between Czech and German Freemasons in Ceské Budêjovice
Rudolf Kardos: Oskar Posner - the Freemason from Carlsbad
Jan Polívka: Symbols of Freemasonry in Pilsen

Reception
19:00 Guest-house Átrium

Friday, 27 October 2017

I. Block 9:30- 12:00
Back Frigyes, Hajdú László, Rotyis József, Schmideg András, Sosberger Josip, Schwartz Gheorghe, Vancu Emil, Elek Ladislau, Horvath Levente: Life and work of Joseph Thiard Laforest
Vári László: Ferenc Pulszky's masonic life
Petrás Éva: The life and thought of Töhötöm Nagy, a Jesuit and freemason
Szekeres Balázs: Masonic badges and personal medals in the Northern Hungarian Highlands
Hetényi Zsuzsa: The first exhibition on Freemasonry in post-socialist Hungary and the first lodge of Le Droit Humain in Hungary
Lengyel Réka: 18th-Century Freemason Constitutions and Rituals in Hungarian Archives

12:30 Lunch

14:00 - Trip around Presov

Konferencia: Eperjesi Egyetem - Szabadkőművesség Közép-Európában - Program

CONFERENCE PROGRAM OCTOBER 26 -27. 2017
Dean's Boardroom. Faculty of Arts.
The University of Presov in Presov
 17. novembra St. 1, Presov

Thursday, 26th October 2017

9:00 - 10:00 - Registration
10:00 - Conference opening

Dr.h.c., prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. - Rector of Presov University in Presov
Miroslav Procházka - The Grand Lodge Of The Czech Republic
Frigyes Back - Quotuor Coronati. Budapest

I. Block 10:30-12:00

Péter Róbert: Freemasonry. Enlightenment and Esotericism in Hungary. 1770s-1795 Szentpéteri Márton: Central-East European Freemasonry in the 18th century - Was it Enlightened enough?
Reinhard Markner: Die Große Landesloge und der Wilhelmsbader Konvent (1782): Ein Wiener Freimaurer als Spion
Alice Reininger: The story of Draskovic Observance

Lunch

II. Block: 14:00-17:00

Martin Javor: Freemasonry Movement in Central Europe in the Interest of Central European Historiography
Jana Cechurová: Nationalism as the Fundamental Motivation of the Freemasonry Development in Czechoslovakia
Katarina Hradská: Fundamentals of Freemasonry Movement in Presburg
Miroslav Procházka: Relationships between Czech and German Freemasons in Ceské Budéjovice
Rudolf Kardos: Oskar Posner - the Freemason from Carlsbad
Jan Polivka: Symbols of Freemasonry in Pilsen

Reception
19:00 Guest-house Átrium

Friday, 27 October 2017
I. Block 9:30-12:00

Back Frigyes: Life and work of Joseph Thiard Laforest
Vári László: Ferenc Pulszky's masonic life
Petrás Éva: The life and thought of Töhötöm Nagy, a Jesuit and freemason
Szekeres Balázs: Masonic badges and personal medals in the Northern Hungarian Highlands
Hetényi Zsuzsa: The first exhibition on Freemasonry in post-socialist Hungary and the first lodge of Le Droit Humain in Hungary
Lengyel Réka: 18th-Century Freemason Constitutions and Rituals in Hungarian Archives

12:30 Lunch
14:00 - Trip around PresovKonferencia: Eperjesi Egyetem - Szabadkőművesség Közép-Európában

AZ EPERJESI EGYETEM, EPERJES
AZ EPERJESI EGYETEM TÁRSADALOMTÖRTÉNETI ÉS KULTÚRATÖRTÉNETI KUTATÁSOK KIVÁLÓSÁGI KÖZPONTJÁNAK TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FAKULTÁSAI EPERJESEN,
SZLOVÁKIA NAGYPÁHOLYA,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG NAGYPÁHOLYA (VLCR) MELLETT MŰKÖDŐ SZABADKŐMŰVES MÚZEUM,
A VLCR 9. SZ. QUATUOR CORONATI PÁHOLYA PRÁGA KELETÉN,
ÉS AZ 5. SZ. QUATUOR CORONATI PÁHOLY  POZSONY KELETÉN 
FELHÍVJA SZÍVES FIGYELMÉT A
CÍMŰ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRA
AMELYET A LONDONBAN ELSŐKÉNT LÉTREJÖTT  NAGYPÁHOLY MEGELAPÍTÁSÁNAK 300. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZÜNK MEG.
.
A KONFERENCIA AZ EPERJESI EGYETEM TÁRSADALOMTÖRTÉNETI ÉS KULTÚRATÖRTÉNETI KUTATÁSOK KIVÁLÓSÁGI KÖZPONTJÁBAN, AZ EPERJESI EGYETEMEN LESZ  

2017. OKTÓBER 26 -27-ÉN.
KÉRJÜK, HOGY KÖZÉP-EURÓPA SZABADKŐMŰVESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ELŐADÁSÁNAK CÍMÉT ÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJÁT KÜLDJE EL 2017. JÚNIUS 15-IG A KÖVETKEZŐ E-MAIL CÍMRE:


AZ ELŐADÁSOKBÓL EGY LEKTORÁLT KONFERENCIA KIADVÁNY FOG MEGJELENNI. A KONFERENCIA HIVATALOS NYELVEI A KÖZÉP-ERÓPAI NYELVEK ÉS AZ ANGOL LESZ. TOLMÁCSOLÁST, SZÁLLÁST ÉS ÉTKEZÉST BIZTOSÍTONK.

DOC. PHDR. JAVOR, MARTIN, PHD.

EPERJESI EGYETEM, EPERJES MOBIL: +421915878924
 2017. október 12., csütörtök

Konferencia: MTA - Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában


Az alábbi konferencia programján számos szabadkőművességgel foglalkozó elődás  szerepel.Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában


Nemzetközi tanácskozás és Humboldt Kollégium a Magyar Tudományos Akadémián és a Magyar Nemzeti Múzeumban
Budapest, 2017. október 11–15.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi Osztálya által rendezendő tanácskozás célja, hogy új forrásfeltárásokat és módszeres alapkutatásokat ösztönözzön, lehetőséget teremtsen a felvilágosult társaságok irodalmi és tudományos tevékenységével, eszmei törekvéseivel kapcsolatos eredmények összekapcsolására, és az eddiginél pontosabban meghatározza a közép-kelet-európai régió szerepét a társasági mozgalom európai történetében. A koncepció lehetőséget ad a különféle társaságtípusok és az egyes tagok irodalmi, tudományos jelentőségének bemutatásra, szerzők, művek, könyvtárak és más gyűjtemények komparatív vizsgálatára, nemzetközi kontextusba helyezésére. Elősegíti a titkos társasági tematika irodalmiasítási folyamatainak, műveket strukturáló funkciójának műfaj-, eszme- és kommunikációtörténeti szempontokat is figyelembe vevő elemzését, és megkönnyíti a társasági vonatkozású művek felvilágosult ismeretanyagokat közvetítő szerepének pontosabb megítélését. Ösztönzi a tudományágak önállósulásával és a morállal, neveléssel kapcsolatos elképzelések nyomon követését, és hozzájárul a folyóiratok körüli kapcsolathálók eddiginél részletesebb feltérképezéséhez.
A tervezett keretprogramok között szerepel kirándulás a dégi és a keszthelyi Festetics-kastélyokhoz, kiállítás a társaságokkal kapcsolatos kiadványokból, kéziratos forrásokból, képekből és tárgyakból, valamint egy hangverseny. A tanácskozás hivatalos nyelvei az angol, a francia és a német.

Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa 
Internationale Tagung und Humboldt - Kolleg an der Ungarischen Akademie der  Wissenschaften und im Ungarischen Nationalmuseum , Budapest, 11. – 15. Oktober 2017 
Vorläufiges Programm 
(Stand:  08 .  1 1 . 2016.)

Donnerstag, 12. Oktober
 ...
11.35 Michel  MARTY (Paris) 
Écriture,  Lumières    et  altérité:  relations  académiques  et  maçonniques  entre  la  Fra nce, la Pologne et la Hongrie au XVIIIe siècle 
...
19.30 Öffentliches Abendkonzert: „Freimaurermusik im 18. Jahrhundert”

Freitag, 13. Oktober

...
9.25 Andreas  ÖNNERFORS (Göteborg) 
Freimaurerei als „sokratische Gesellschaft“? Die Loge als Idealtyp aufgeklärter  Wissensbildung 

9.50 Reinhard  MARKNER (Innsbruck) 
Rodomskoy: Die Filiale der Strikten Observanz in Prag

10.45 Horia - Victor LEFTER (Bordeaux) 
Les salons polonais et la franc - maçonnerie au XVIIIe siècle: étude des évolutions des  mentalités nationales 

11.10 Markus  MEUMANN (Gotha) 
Der Illuminatenorden im Spiegel seiner Wissensproduktion

11.35 Marian FÜSSEL (Göttingen) 
Zwischen lokaler Vergesellschaftung und translokaler Vernetzung. Die Wiener  Freimaurerloge „Zur Wahren Eintracht” als kulturelle Kontaktzone 

12.00 Andrea  SEIDLER (Wien) 
Der Netzwerker Ignaz von Born 

12. 25 Diskussion 

13.00 Mittagspause 

14.00 Ausstellungseröffnung:  „ Aufgeklärte  Sozietäten,  Literatur  und  Wissenschaft  in  Mitteleuropa“ (Ungarisches Nationalmuseum) 

15.00 Róbert  PÉTER (Szeged) 
The Esoteric Attitud es and Practices of Enlightened Hungarian Freemasons, 1770s - 1795 

15.25 Piroska  BALOGH (Budapest) 
The Constitution and Operation of Draskovics observance

15.50 Annamária  BIRÓ (Cluj - Napoca/Klausenburg/Kolozsvár) 
Der Einfluss der Freimaurerei auf die sieb enbürgischen Gelehrtengesellschaften 

16.15 Kaffeepause 

16.50 Márton  SZILAGYI  (Budapest) 
Freimaurerei als Vehiculum des künstletiches Schaffens? (Ferenc Kazinczy und die  Literatur der ungarischen Aufklärung) 

17.15 Olga  GRANASZTÓI (Budapest) 
Aristocrat es hongrois dans la loge de l’élite viennoise. L’influence de la loge „Zur  Wahren Eintracht“ sur la culture du comte  Antal György Apponyi et du duc Lajos Batthyány 

17.40 Anna  TÜSKÉS (Budapest) Masonic Prints and Manuscripts in Private Libraries from 18th - century Hungary 

18.05 Diskussion 

Samstag, 14. Oktober 

9.00 Gyula  LACZHÁZI (Budapest)  
Ádám Horváths Roman „Aufgedecktes Geheimnis” im Kontext  der  Geheimbundliteratur des 18. Jahrhunderts 

9.25 Rumen István  CSÖRSZ (Budapest) 
Bruder ohne Brüder. Freimaurerbezüge im Spätwerk von Ádám Pálóczi Horváth 

9.50 Etelka DONCSECZ ( Debrecen ) 
Ferenc Verseghy und die Freimaurerei 

10. 15 Kaffeepause  

10. 45 Roland  HANKE (Bayreuth)
Antimasonische Sozietät des 18. Jahrhunderts 

11.10 Márton  SZENTPÉTERI (Budapest) 
János Molnár and the Temple of Solomon: From Jesuit Antiquarianism through  Newtonian Enlightenment to Catholic Anti - masonry 

11.35 Gábor  TÜSKÉS  (Budapest) 
Ungarische Teilneh mer am Wilhelmsbader Freimaurer - Konvent von 1782 

12.0 0 Diskussion 

12.30 Mittagspause 

14.00 Exkursion zu den Festetics - Schlössern Dég und Keszthely 

20.00 AbschiedsschmausForrás: 


2017. október 2., hétfő

Előadás: Babes-Bolyai Tudományegyetem - Fodor János: Bernády György szabadkőműves tevékenysége

- 

Helyszín: BBTE Főépület, Kogalniceanu utca 1. szám, I. emelet, Bogrea terem

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok szak
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Alapképzés, mesteri és doktori képzés magyar nyelven
Minden hallgatónkat, kollégánkat és természetesen a szülőket is szeretettel várjuk a 2017-2018-es tanév nyitó ünnepségére! Az ünnepi előadást dr. Fodor János tanársegéd, a legújabb kollégánk tartja. Előadásának címe: Konspiráció, vagy karrierépítés? Bernády György szabadkőműves tevékenysége. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Forrás: http://www.wherevent.com/detail/Nemzetkozi-Kapcsolatok-es-Tanevnyito

2017. október 1., vasárnap

Séta - Pálosi-Magyar Myrtill: Fekete vagy fehér testvériség? Szabadkőművesek nyomában a Palotavárosban


Új Akropolisz Filozófiai Iskola
Városnéző séta

Kezdete: 2018.05.12. szombat 15:00, Vége: 2018.05.12. szombat 19:00

Kezdete: 2017.10.01. vasárnap 15:00, Vége: 2017.10.01. vasárnap 19:00
Részvételi díj
1500 Ft, kedvezménnyel 1000 Ft.
Kedvezmény
Diákok, pedagógusok, egyesületünk tagjai, álláskeresők részére

Fekete vagy fehér testvériség?

Szabadkőművesek nyomában a Palotavárosban
• Mit és miért építettek Budapesten a szabadkőművesek?
• Mi köze a Nemzeti Múzeumnak a titkos társasághoz?
• Valóban egy világméretű összeesküvés szemtanúi vagyunk?

A szabadkőművesekről sokaknak titkos működésük jut először az eszükbe, és talán el sem tudnánk képzelni, milyen gyakran találkozunk a kezük nyomával Budapest utcáit járva. Sőt, nemcsak az utcanevek és fővárosunk legszebb épületei emlékeztetnek a szabadkőművesek munkájára, jelmondataik is ott rejlenek számos frappáns kifejezésben, amelyek még iskolás korunkban ragadtak meg a fejünkben.
Kik ők, és vajon milyen szerepet töltöttek be a magyar történelemben, mely irodalmi műveik és más alkotásaik gazdagították kultúránkat? Lehet-e félni- vagy akár tanulnivalónk tőlük? Mi volt a céljuk és mit tettek az emberiségért? Előadással egybekötött sétánkon megtudhatod, hol találod meg őket a tankönyvekben és művészeti albumokban, hétköznapi szóhasználatunkban és beszédtémáinkban.

Az előadás helyszíne és a séta indulópontja: Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. ker., Rigó u. 6–8.
A séta napnyugtáig tart.
A sétát vezeti: Pálosi-Magyar Myrtill régész, pedagógusForrás: https://www.ujakropolisz.hu/esemeny/fekete-feher-testveriseg

2017. szeptember 30., szombat

Előadássorozat: SzM – MNG Baráti Köre - Békefi Eszter: TITKOS TÁRSASÁGOK – S ZABADKŐMŰVESEK NYOMÁBANmeghívó
TITKOS TÁRSASÁGOK - SZABADKŐMŰVESEK NYOMÁBAN
Előadás- és sétasorozat 2017. szeptember 30. és október 28. között

Őszi sorozatunk ezúttal a magyarországi- és nemzetközi szabadkőművesség története köré szerveződik. 2017. szeptember 30. és október 28. között háromalkalmas sorozaton ismerhetik meg a témához kapcsolódó jelképeket és emlékeket Békefi Eszter művészettörténész vezetésével.
Sorozatunk első alkalmán vetített előadás keretében ismerkedhetünk meg a hazai- és nemzetközi szabadkőművesség történetével, szimbolikájával Békefi Eszter, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténészének tolmácsolásában. Ezt követően vezetett séta során a szabadkőművesség nyomai után eredünk, ahol magunk is szemügyre vehetjük a Budapest építészetében ma is fellelhető emlékeit ennek a titkos társaságnak. Utolsó alkalommal pedig a hazai szabadkőművesség „szentélyét”, a Magyar Nemzeti Múzeum Szabadkőműves gyűjteményét és kamara-kiállítását látogatjuk meg, mely végigkíséri a magyarországi szabadkőműves mozgalom három évszázadon átívelő történetét.

Programsorozatunk kísérője Békefi Eszter, művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria adattárának főmuzeológusa, akinek szakterülete a 19. századi biedermeier festészet, szakdolgozatának témája pedig a szabadkőművesség. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz hallgatója.
Résztvevők száma: alkalmanként min. 15, max. 30 fő (Ha a programsorozatra a létszámkeret szeptember 27-ig nem telik be, a fennmaradó helyek függvényében lehet jelentkezni az egyes alkalmakra.)

Bérlet a teljes sétasorozatra: 6.300 Ft/fő/3 alkalom (Baráti Kör támogatóknak és tagoknak, mely tartalmazza a helyszíni belépők, a whisper, a vezetés és a szervezés árát), illetve 7.300 Ft/fő/3 alkalom (külsős ár).

Részvételi díj az egyes előadásokon (a szeptember 27. után fennmaradó helyek függvényében):
2017.09.30. szombat: Előadás a Szabadkőművességről | 1.500 Ft
2017.10.14. szombat: A Szabadkőművesség nyomainak felkutatása - séta | 2.500 Ft
2017.10.28. szombat: A Magyar Nemzeti Múzeum szabadkőműves gyűjteménye | 2.800 Ft

A programra támogatóinknak előjelentkezési lehetőséget biztosítunk 2017. szeptember 19. és 21. között. Az előjelentkezési időszakban online befizetésre és e-mailes előfoglalásra egyaránt van lehetőség. A helyfoglalás a részvételi díj személyes vagy online rendszerünkön keresztül történő befizetésével véglegesíthető. Szeptember 22-én (péntek) a jelentkezés megnyílik a teljes tagsági kör számára, ezután a fennmaradó helyek függvényében lehet jelentkezni a programra. A fennmaradó helyek függvényében a jelentkezés szeptember 26-án Szépkorú és Új Generációs tagjaink, valamint külsős érdeklődők számára is megnyílik, a rendelkezésre álló helyek függvényében akár egyéni alkalmakra.
Az előadások időpontjai, témái alább olvashatóak.

ELŐADÁS A SZABADKŐMŰVESSÉGRŐL
Mi a szabadkőművesség? Ez az első kérdése annak a kis káténak, amit 1945-ben adott ki a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy. A válasz: „Jóhírű, szabad férfiak szövetsége, melynek lényege az egész emberi nem testvéri összetartozása, a szeretet és a felvilágosodás szolgálatában”. Ennek jelentését, hogyan alakult ki ez a titkos társaság, hogyan ismerték meg egymást a testvérek, milyen jeleket használtak és főleg, hogy milyen képzőművészeti vetülete volt, megtudhatjuk Békefi Eszter előadásából.2017.10.14.
(szombat)
10:00-11:30
A Szabadkőművesség nyomainak felkutatása  
Békefi Eszter, művészettörténész vezetett sétája
Mikor jelent meg Magyarországon a szabadkőművesség, kik voltak a tagjai, hogyan viszonyultak a változó politikai berendezkedésekhez az évszázadok során? Egy pesti séta keretében beszélgethetünk erről. A Podmaniczky utcai székházukhoz elsétálva sorra vesszük, hogy milyen emlékeket hagytak ránk, hol bukkanhatunk nyomaikra, hogyan lehet keresni őket.
2017.10.28.
(szombat)
10:00-11:30
Látogatás a Magyar Nemzeti Múzeum szabadkőműves gyűjteményében  
Békefi Eszter, művészettörténész tárlatvezetése
Sorozatunk záró alkalmán a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán berendezett „szabadkőműves páholyban” nézünk szét. A hazai szabadkőművesek legtöbb tárgyi emlékét itt őrzik, abban a múzeumban, amely maga is ezer szállal kapcsolódott a társasághoz. Építésze, Pollack Mihály tervezte az egyik legfontosabb szabadkőműves központot Magyarországon, a dégi kastélyt, míg freskóinak készítője, Than Mór is a társaság tagja volt. Sőt, a múzeum akkori igazgatója, Pulszky Ferenc 1886-ban a két magyar nagypáholy egyesülésével létrejött Magyarországi Symbolikus Nagypáholy első nagymestere volt.Forrás:

Népszerű programok

Blogarchívum