Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2016. január 18., hétfő

Előadás - Berényi Zsuzsanna Ágnes: Róth Miksa és a szabadkőmivesség

RÓTH MIKSA | 150
konferenciasorozat a Róth Miksa Emlékházban


Róth Miksa és...
2016. január 27. | VII. Nefelejcs utca 26.

10.30 Üdvözlés

Fényi T ibor igazgató. Róth M iksa Emlékház
Róth Miksa és a családja | Levezető cinók. témafelvetés: Ráday Mihály, városvédő
Fényi T ibor igazgató. Róth Miksa Emlékház: Róth Miksa és a családja
Magyarszéky Cábor: Róth Miksa és a családom - a Wallák és a Szabók
M árványi Judit irodalomtörténész, szerkesztő: Róth Miksa és Elek A rtúr
Toronyi Zsuzsa igazgató. M agyar Zsidó Múzeum és Levéltár:
.Művészet, identitás, múzeum." Miért nincs Róth Miksa a Zsidó Múzeumban?

12.00 Büfé ebéd

12.30 Róth Miksa és múvésztársai | Levezető elnök, témafelvetés:
Keserű Katalin, művészettörténész. KRE
Reisz T. Csaba c. főigazgató, főlevéltáros MNL: Róth Miksa és Dudits Andor
Csenkcy Éva mih'észettörténész, főmuzeológus: Róth Miksa és a Zsolnayak
Murádin Jenó művészettörténész: A temesvári üvegfestmények
és történeti hátterük

13.45 Kávészünet

14.00 Öriné Nagy Cecília művészettörténész. Gödöllői Városi Múzeum:
Róth Miksa és a gödöllőiek
Fényi T ibor igazgató. Róth M iksa Emlékház: Róth Miksa és Vajda Zslgmoncl
Berényi Zsuzsanna Ágnes szakkutató, kandidátus:
Róth Miksa és a szabadkőmivesség

15.15 Kávészünet

15.30 Róth Miksa és épitésztársai | Levezető elnök, témafelvetés:
Hadik András épitészettórténész
Várallyay Réka művészettörténész: Róth Miksa és a városimázs reprezentálása
Komor Marcell - Jakab Dezsó épületei kapcsán
Ordasi Zsuzsanna művészettörténész. ELTE BTK Művészettörténeti Intézet:
Róth Miksa. Maróti Géza és Mexico City
Patak Cergely építészmérnök: Róth Miksa és a Műegyetem könyvtárának ablakai

16.45 Zárszó

Származási hely: Profán gondolatok a szabadkőművességről
Helyszínváltozás - Róth 150 konferencia.
Kedves Róth-barátok! A Róth Miksa 150 emlékkonferenciára olyan nagy számban jelentkeztek érdeklődők, hogy kénytelenek voltunk az Emlékháznál tágasabb helyszínt keresni.
Az emlékkonferencia új helyszíne:
Kossuth klub, 1088 Budapest, Múzeum utca 7.

Az időpont változatlan: 2016. január 27. 10.30-17.00 óráig.
Változatlan a program és sajnos az is, hogy az új helyszínen is csak azoknak tudunk helyet biztosítani, akik már eddig a Róth Miksa Emlékháznak küldött emailben bejelentkeztek és arra pozitiv visszajelzést kaptak. Félreértések elkerülése végett: nem a facebook bejelentkezést említettük, hanem "hagyományos" email küldést, így csak azt tekintjük érvényesnek. Higgyék el, mi a rendezők sajnáljuk a legjobban, hogy nagyon sok érdeklődőnek nem tudunk helyet biztosítani. frown hangulatjel
Az azonban jó hír, hogy a konferencia előadásait fel fogjuk tenni az internetre ahol majd meg lehet hallgatni, nézni. Erről további információkat itt a facebook oldalon fogunk adni.
Egyben internetes szavazás indítunk, hogy mi legyen annak a büntetése, aki a Róth 150 konferencia céljára nem bérelte ki előre
a Népstadiont?Forrás: https://www.facebook.com/rothmiksaemlekhaz/photos/gm.928112973931596/949279535166282/?type=3&theater

Népszerű programok

Blogarchívum