Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2011. december 24., szombat

TV - m1, Duna, FEM3, m5 - A varázsfuvola

A varázsfuvola

Angol-francia operafilm (2006) (133')

2011. december 24. szombat 21:40 - 00:00, m1
2011. december 25. vasárnap 12:35 - 14:50, m2
2012. december 24. hétfő 21:45 - 00:00, Duna
2013. május 23. csütörtök 10:55 - 13:40, FEM3
2013. szeptember 25. szerda 10:25 - 13:00, FEM3
2014. január 31. péntek 14:00 - 16:40, FEM3
2014. október 15. szerda 00:20 - 02:50, FEM3 
2016. december 26. hétfő 23:35 - 01:50, m5

Szövegkönyvíró: Stephen Fry

Szövegkönyvíró: Emanuel Schikaneder

Kenneth Branagh Mozart közkedvelt operáját, A varázsfuvolát álmodta filmvászonra. Az I. világháború borzalmai közepette elevenedik meg Tamino, a katona és Pamina szerelme, valamint Sarastro és az Éj királynőjének harca.

Szereplők:

Tamino - Joseph Kaiser
Pamina - Amy Carson
Sarastro - René Pape
Éj királynője - Petrova Lyubov
Papageno - Bejamin Jay Davis
Papagena - Silvia Moi
Monostatos - Tom Randle


Rendezte:

Kenneth Branagh


Operatőr:

Roger Lanser


Zeneszerző:

Wolfgang Amadeus Mozart


Időtartam:
133 perc

Korhatár:
12 év

Gyártási év:
2006

Eredeti cím:
The Magic Flute

2011. december 23., péntek

Rádió: Bartók - Mozart: A varázsfuvola

A varázsfuvola

Műsor:  2011. december 23., péntek 19.35-21.55  

Három az egyben: nagyopera, vígopera és daljáték egyszerre Mozart utolsó operája, amely egyúttal az egyik legösszetettebb is; - utalásrendszere a legalapvetőbb szimbólumokat vonultatja fel. Mozart maga a színművet "német opera" alcímmel látta el. Az ősbemutató 1791. szeptember 30-án Bécsben zajlott, Schikaneder színházában, a starhembergi Freihaus auf der Wiedenben. Schikaneder maga játszotta Papagenót, az Éj Királynőjét pedig Mozart sógornője, Josepha Hofer alakította. 


Az opera nem aratott azonnali sikert, azonban Schikaneder jó üzleti érzékének köszönhetően lassanként mégis népszerűvé vált. 1792 novemberében már a századik előadást jelenthették be a közönségnek. Mozart ezt már nem érhette meg. A szövegkönyv alapjául Jacob Liebeskind Lulu, avagy a varázsfuvola című meséje szolgált. A tartalomban és a megzenésítésben Schikanedert és Mozartot erősen befolyásolta a szabadkőművesség szelleme. Mozart maga is szabadkőműves volt, és közel állt a Born Ignác körüli bécsi felvilágosult tudósokhoz. Az opera sok gondolata a felvilágosodás eszméit tükrözi. (Más források szerint Mozart a Varázsfuvolában a szabadkőműves beavatási ceremóniákat gúnyolta ki, ezért aztán az ősbemutató után Mozartot kitagadták a Szabadkőművesek.) Az operában számos belső ellentmondás van, különösen az Éj Királynőjének szerepe változik "jó tündérből", aki Taminot és Papagenót varázshatalmú hangszerekkel (varázsfuvola, harangjáték) ellátta, a Jó és a Bölcsesség ellenfelévé. Van olyan feltételezés, hogy az opera szövegének csak az első részét írta Schikaneder, a nagyobb második rész pedig teljes egészében Metzler műve -  attól a töréstől kezdve, ahonnan az Éj királynőjéből gyűlölködő démon, míg az addig negatív figurának számító Sarastróból jóságos, bölcs humanista pap lesz. A darab nagyon sokrétegű, és minden korosztály számára tartogat mondanivalót. A tízéves gyerekek elsősorban a mesét és a fülbemászó dallamokat élvezik benne, de a korabeli felnőtt közönség a titokzatos szabadkőműves gondolkodással is szembesült az előadáson. Az opera több dallama igen népszerű lett, ma is szinte „sláger", mint Papegeno és Papagena duettje valamint az Éj Királynőjének áriája. Beethoven, Hegel, Herder és Goethe tartoztak a Varázsfuvola csodálói közé. Goethe írt egy folytatást az operához, amely töredék maradt, és egy dekorációvázlatot. Maga Schikaneder is írt egy második részt, A labirintus, avagy harc az elemekkel címmel, melyet Peter von Winter zenésített meg. 1974-ben Ingmar Bergman egy azóta népszerűvé vált filmes változatot készített a Varázsfuvolából a Svéd Televíziónak. Az opera nyitányát gyakran játsszák koncerttermekben is. A szabadkőművesek számszimbolikájára utal a nyitány elején felhangzó három akkordütés; a nyitány Esz-dúr hangneme a darab emelkedett szellemét jelzi. Hermann Abert pompásan jellemzi a Varázsfuvola nyitányának viszonyát magához az egész műhöz: mint a többi Mozart-opera nyitánya, ez is utoljára íródott, a darab befejezése után. Mozart így nem élte át ismét a darab konfliktusait, csak visszaemlékezett rájuk, tehát a nyitányt nem annyira a Varázsfuvola maga, mint inkább az abból leszűrt élmény hangulata ihlette. 

Az opera cselekménye: 


I. felvonás


Hatalmas kígyó üldözi Taminót, de a végveszély pillanatában az Éj királynőjének három udvarhölgye megmenti az életét. A sokat fecsegő Papageno elhiteti a herceggel, hogy ő ölte meg a szörnyeteget, méghozzá puszta kézzel. Büntetésül a három udvarhölgy lakatot tesz a megrémült madarász szájára, majd átnyújtja Taminónak Pamina arcképét. Villámlás és mennydörgés közepette megjelenik az Éj királynője, és felszólítja az ifjút: szabadítsa ki leányát a gonosz Sarastro rabságából! Tamino bűvös hangú fuvolát, Papageno pedig - akinek büntetését az Éj királynője elengedte - édesen csengő harangjátékot kap útravalóul. Három "égi szende gyermek" lesz útitársuk, hogy biztosan megtalálják a Sarastro várához vezető utat. Most már bátran szembenézhetnek minden veszéllyel.

Sarastro udvarában néhány rabszolga örvendezve újságolja, hogy Pamina megszökött a gonosz Monostatos karmai közül. A leányt azonban már hurcolja is vissza a szerecsen. Megérkezik Papageno és elmeséli Paminának, hogy Tamino, akit az Éj királynője küldött, rövidesen ki fogja szabadítani rabságából.
Taminót a három ifjú elvezeti a bölcsesség templomához. A királyfi egy öreg paptól tudja meg, hogy Sarastro nem gonosztevő, hanem Izisz templomának jóságos főpapja. Titokzatos hangok azt tudatják vele, hogy Pamina életben van. Pamina és Papageno együtt készül megszökni, de Monostatos résen áll. Az előparancsolt rabszolgák kezében már villan a tőr, ám Papagenónak szerencsére még idejében eszébe jut bűvös hangszere: a harangjáték hangjára a szerecsenek megszelídülve visszahúzódnak.
A kísérete élén bevonuló Sarastróhoz Pamina térden állva könyörög irgalomért. Sarastro tudja, hogy a lány szíve ártatlan, s azt is, hogy az már Taminóért dobog. Szabadságát azonban mégsem adja vissza, hiszen útja újból gonosz anyjához vezetne. Márpedig Sarastro más, magasabb célt rendelt el számára. Amikor Monostatos Taminót Sarastro elé hurcolja, a fiatalok azonnal egymáshoz sietnek. Ám Taminónak még próbák hosszú sorát kell kiállnia, amíg méltónak bizonyul a bölcsesség szolgálatára.

II. felvonás


Sarastro közli papjaival, hogy az istenek Paminát és Taminót egymásnak szánták, egyben kéri őket, segítsék Taminót, hogy sikerrel járja végig a próbák útját.

Tamino és Papageno megkezdi vándorútját. Először a hallgatás parancsának kell eleget tenniük. Az Éj királynőjének hölgyei megkísérlik Tamino állhatatosságát megtörni, de eredménytelenül.
Pamina egy rózsalugasban alszik. A körülötte settenkedő Monostatost elkergeti a hirtelen megjelenő Éj királynője. Ráparancsol a lányára: ölje meg Sarastrót! Monostatos kihallgatja őket, s választás elé állítja Paminát: vagy viszonozza szerelmét, vagy tőr sújt le rá. Sarastro megmenti Paminát és megbocsát neki, hiszen: "Itt bosszú meg nem élhet"... "e csarnok mélye szent"…
A két vándornak továbbra is hallgatnia kell. Előkerül egy csúf, öreg anyóka, akivel Papageno rögtön fecsegni kezd. Mennydörgés és villámlás ezért a büntetése. A három ifjú visszaadja Taminónak a fuvolát és Papagenónak a harangjátékot, valamint a madarász kap egy hatalmas kosarat, tele mindenféle enni- és innivalóval. Papageno rögvest jó étvággyal falatozni kezd. Taminót a hozzájuk siető Pamina esdeklő szavai sem tudják szóra bírni.
Sarastro papjai bizakodva várják Tamino további próbatételeit. Sarastro maga elé rendeli a Taminót és Paminát, hogy búcsút vegyenek egymástól, mielőtt a fiatalember a legsúlyosabb próbák útjára lépne.
Papageno végképp elvesztette minden lelkesedését, s egyáltalán nem kíván a beavatottak gyönyörűségeiben részesülni. Mindössze néhány pohárka bort szeretne, s ezt meg is kapja, azután - már sokkal rózsásabb kedvre derülten - játszani kezd harangjátékán. Ennek hangjára ismét megjelenik a vén anyóka, s az ámuló Papageno szeme láttára ifjú Papagenává változik át - azonban még nem lehetnek egymáséi.
Pamina kétségbeesésében a halált választaná, a három ifjú azonban idejében közbelép, és megmenti életét.
Két fegyveres őrzi a tűz és a víz próba helyszínéhez vezető ajtót. Előbb Tamino érkezik, majd Pamina is csatlakozik hozzá. Most már beszélhetnek egymással, és együtt indulhatnak a végső próbatétel veszélyes útjára. A varázsfuvola hangjai mellett sértetlenül jutnak át tűzön és vízen, s beléphetnek a bölcsesség templomának kitáruló kapuján.
Papageno folytonos fecsegésével ismét elveszítette Papagenáját, elkeseredésében nem akar tovább élni. A három ifjú azonban emlékezteti a harangjáték bűvös erejére. Alig kezd el játszani, megjelenik Papagena: a természet két egyszerű gyermeke egymásra talált, és már semmi sem állhat boldogságuk útjába.
Monostatos sötét, földalatti folyosókon át vezeti az Éj királynőjét és udvarhölgyeit, hogy végső rohammal elpusztítsák a világosság erőit, és romba döntsék Sarastro birodalmát. Mielőtt célhoz érnének, szörnyű villámlás és mennydörgés taszítja őket a mélységbe.
Felragyog a napfény: a világosság győzött a sötétség felett. Tamino és Pamina kéz a kézben járulnak Sarastro elé, hogy a szépség, a jóság és a bölcsesség avatott híveinek sorába lépjenek.


Mozart: A varázsfuvola - kétfelvonásos opera  K. 620.
Szövegét Emanuel Schikaneder írta
Vezényel: Herbert von Karajan, km: a Bécsi Zenebarátok Énekkara és a Bécsi Filharmonikus Zenekar
Szereposztás:
Tamino - Anton Dermota (tenor), 
Pamina - Irmgard Seefried (szoprán), 
Papageno - Erich Kunz (bariton), 
Papagena - Emmy Loose (szoprán), 
Éj királynője - Wilma Lipp (szoprán), 
Sarastro - Ludwig Weber (basszus), 
Öreg pap - George London (basszus), 
1. pap - Erich Majkut (tenor), 
2. pap - Harald Pröglhöf (basszus), 
1. hölgy - Sena Jurinac (szoprán), 
2. hölgy - Friedl Riegler (mezzoszoprán), 
3. hölgy - Else Schürhoff (alt), Monostatos - Peter Klein (tenor), 
1. őrt álló - Erich Majkut (tenor), 
2. őrt álló - Ljubomir Pantscheff (basszus), 
1. fiú - Hermine Steinmassl, 
2. fiú - Eleonore Dörpinghans, 
3. fiú - Annelies Stükl
Szerkesztő Veisz GáborForrás: http://www.mr3-bartok.hu/content/view/15017/1/

2011. december 18., vasárnap

TV - Duna 2 - Mozart: Varázsfuvola (2011)

Mozart: Varázsfuvola (2011)

Szombathely, 2011


2011. december 18. vasárnap 19:30 - 21:00 Duna 2Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2011/08/varazsfuvola-felujitott-iseumban.html

2011. december 15., csütörtök

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Harcoló Szabadkőművesség

Térkép: http://maps.google.hu/maps?q=Szeged,+D%C3%B3m+t%C3%A9r+6.&hl=hu


  Meghívó a Harcoló szabadkőművesség - Küzdelem a katolikus egyház ellen című könyv bemutatójára

 Ezúton ajánljuk figyelmetekbe Raffay Ernő új könyvének bemutatóját, amelynek időpontja: 2011. december 15. 17 óra. Helyszíne: Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Klebensberg Terem (6720 Szeged, Dóm tér 6.). A szerzővel Dr. Zarka Péter beszélget.

Szabadkőműves témakörben és a monarchiabeli Magyarország századforduló környéki történelmét tekintve is kiemelkedő jelentőségű kiadvány látott napvilágot.

A magyar történelem 19. század elejei korszakából ismerteket átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő Harcoló Szabadkőművesség - Küzdelem a katolikus egyház ellen című új könyvének.

A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogyan alakult át az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezet, amelynek egyetlen fő célja: a ketesztény magyar állam megdöntése.

Miután ennek legfőbb támasza a katolikus egyház, így soha nem látott küzdelemben próbálják ellehetetleníteni, lejáratni a legnagyobb keresztény erőt. Megtudhatjuk, kik állnak a küzedelem élén és hátterében, kik lesznek a szövetségesek.


Forrás: http://iksz.net/index.php?col=8&id=1905


Szegeden mutatják be Raffay Ernő Harcoló szabadkőművesség című könyvét

2011. december 14. 19:19

December 15-én, csütörtökön 17 órakor a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Klebelsberg termében új könyvével kapcsolatban beszélget Raffay Ernővel Zakar Péter. A Harcoló szabadkőművesség – Küzdelem a katolikus egyház ellen címmel megjelent kötet újabb egyedi információkat közöl a titkosan működő szervezetről.

Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség (Kattintson a nagyobb képért!)
A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogyan alakul át az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezet. Ismerteti, hogy ezt követően a titkosan működő társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam megdöntése. Miután ennek egyik legfőbb támasza a katolikus egyház, így addig soha nem látott támadással próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erőt. Mindenezek a kezdeményezések Nagyváradról, a László király páholyból indulnak ki.
Szabadkőműves témakörben és a monarchiabeli Magyarország századforduló környéki történelmét tekintve is kiemelkedő jelentőségű kiadvány látott napvilágot, a magyar történelem 19. század végi és 20. század elejei korszakából ismerteket átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő könyvének.
A kiadvány a Nagy Magyarország Dokumentumok sorozat 3. részeként került forgalmazásba, és a Szabadkőművesek Trianon előtt című könyv folytatása.
Időpont: 2011. december 15. 17 óra
Helyszín: Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Klebelsberg terme (Szeged, Dóm tér 6.)

Forrás: http://tortenelemportal.hu/2011/12/szegeden-mutatjak-be-raffay-erno-harcolo-szabadkomuvesseg-cimu-konyvet/2011. december 13., kedd

Könyvbemutató - Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség


Harcoló szabadkőművesség – Raffay Ernő könyvének bemutatója Nagyváradon
Bihar megyei szervezet  |  2011. december 07., szerda


Raffay Ernő legújabb kötetében, Harcoló szabadkőművesség, Küzdelem a katolikus egyház ellen, részletesen dokumentálja a radikális páholyok tevékenységét és a római katolikus egyház elleni küzdelmét. A könyv ismerteti a nagyváradi László király páholy által kezdeményezett első szabadkőműves vándorgyűlés lefolyását és az ott megbeszélt összes témakört. Ezen összejöveteleken alakult ki a harcoló szabadkőművesség koncepciója, amely szerint a továbbiakban minden rendelkezésükre álló erőforrást a magyarországi társadalom és a teljes politikai élet szabadkőműves szellemben történő átalakítására fordítottak. A könyv közel fele a nagyváradi szabadkőművesek fenti törekvéseit mutatja be.
A kötete a szerző, Raffay Ernő mutatja be december 13-án, kedden 17 órától a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében (Ezredévi emléktér 40. szám). Ugyancsak bemutatásra kerül az Erdélyország című folyóirat legfrissebb, A Doberdói pokol, valamint Hunyadi János (Román származású volt-e az egyik legjelentősebb magyar hadvezér?) nevet viselő lapszámai, amelyet a történelmi magazin lapigazgatója, Szakács Árpád mutat be.
A helyszínen – (karácsony előtti) könyvvásárt szervezve – kedvezményes árú könyvek gazdag választékával várják az érdeklődőket a szervezők.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezete szeretettel vár minden érdeklődőt.
harcolo-szk-borito-210x300

Forrás: http://emnt.org/bihar-megyei-szervezet/harcolo-szabadkomuvesseg-raffay-erno-konyvenek-bemutatoja-nagyvaradon.html

Harcoló szabadkőművesség – Nagyváradon mutatják be Raffay Ernő új könyvét

2011. december 12. 12:17

December 13-án, kedden 17 órakor a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében kerül bemutatásra Raffay Ernő új könyve. A Harcoló szabadkőművesség – Küzdelem a katolikus egyház ellen címmel megjelent kötet újabb egyedi információkat közöl a titkosan működő szervezetről.

Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség (Kattintson a nagyobb képért!)
A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogyan alakul át az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezet. Ismerteti, hogy ezt követően a titkosan működő társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam megdöntése. Miután ennek egyik legfőbb támasza a katolikus egyház, így addig soha nem látott támadással próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erőt. Mindenezek a kezdeményezések Nagyváradról, a László király páholyból indulnak ki.
Szabadkőműves témakörben és a monarchiabeli Magyarország századforduló környéki történelmét tekintve is kiemelkedő jelentőségű kiadvány látott napvilágot, a magyar történelem 19. század végi és 20. század elejei korszakából ismerteket átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő könyvének.
A kiadvány a Nagy Magyarország Dokumentumok sorozat 3. részeként került forgalmazásba, és a Szabadkőművesek Trianon előtt című könyv folytatása.
Időpont: 2011. december 13. 17 óra
Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumterme (Nagyvárad, Ezredévi emléktér 40.)

Forrás: http://tortenelemportal.hu/2011/12/harcolo-szabadkomuvesseg-nagyvaradon-mutatjak-be-raffay-erno-uj-konyvet/Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2011/12/raffay-erno-konyvbemutatoja-varadon.html

2011. december 10., szombat

Előadás - Lipusz Zsolt: A modern szabadkőművesség és a háttérhatalom

Szabadkőművesség és iszlám

Csaba Királyfi Népfőiskola decemberi előadásai:
2011. december 10. szombat 10 óra

Helyszín: Székelyudvarhely, Gondűző Étterem és Szálloda borpicéje, Szentimre utca 18 szám

Az előadások 10:00-től 14:00-ig tartanak.
09:30 – Regisztráció
10:00 – Előadó: Lipusz Zsolt, előadás címe: A modern szabadkőművesség és a háttérhatalom
12:30 – Előadó: Boros Lóránd, előadás címe: Bevezetés az iszlámba
14:00 – Tervezett befejezés

Meghívottként fellép a H.R.B. nemzeti rock zenekar.

Az előadások látogatása ingyenes! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!Forrás: http://erdely.ma/ajanlo.php?id=105435&cim=szabadkomuvesseg_es_iszlam

2011. december 9., péntek

Könyvbemutató - Thomas Şindilariu: Freimaurer in Siebenbürgen 1749 – 1790

Freitag, 9. Dezember, 2011
Lesung: Thomas Şindilariu - Freimaurer in Siebenbürgen 1749 - 1790

Freitag, 9. Dezember, 18 Uhr

Büchercafé Erasmus (Str. Mitropoliei 30)

Zu einer Buchvorstellung laden das Teutsch-Haus und das Büchercafé Erasmus am morgigen Freitag, dem 7. Dezember, um 18 Uhr. Zu Gast ist der Leiter des Archivs der Kronstädter Honterus-Gemeinde, Thomas Şindilariu, der sein im Juli diesen Jahres erschienenes Buch „Freimaurer in Siebenbürgen 1749 – 1790“ vorstellen wird. Das Buch wurde vom Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde im Rahmen der Reihe „Studium Transylvanium“ herausgegeben.

2011. december 7., szerda

Gracza Lajos előadása Liszt és a szabadkőművesek kapcsolatáról Szófiában 2011. december 7-én szerdán

Liszt ősbemutató és gálakoncert Szófiában

2011. december 04., vasárnap, 18:25 • Utolsó frissítés: 2011. december 04., vasárnap, 18:29
Szerző: MTI

A Liszt-Bartók zongoraverseny nyertesei és döntősei valamint Szokolay Balázs Liszt-díjas zongoraművész ad gálakoncertet a szófiai Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia koncerttermében hétfő este Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából.

Doncsev Toso, a Szófiai Magyar Intézet igazgatója elmondta az MTI-nek, hogy most tartják a VI. Liszt-Bartók zongoraversenyt, s 14 fiatal jutott a döntőbe. A győzteseknek hétfőn ünnepélyesen átadják a díjakat, a fiatalok utána Liszt-műveket adnak elő, és koncertezni fog a zsűri elnöke, Szokolay Balázs zongoraművész.
A hangversenyt Liszt Slavimo slavno slaveni! (Ünnepeljük a nagyszerű szlávokat!) című kórusművének ősbemutatójával kezdik. Az 50 tagú Guszla férfikórus Sztefan Dalcsev orgonakíséretével és Valentin Bobevszki vezényletével adja elő az 1863-ban keletkezett művet.
Liszt Ferenc
Fotó: Wilhelm von Kaulbach festménye
Liszt Ferenc abból az alkalomból komponálta a darabot, hogy éppen ezer éve érkezett meg Bizáncból Rasztiszláv morva fejedelem udvarába a szláv szerzetes testvérpár, Cirill és Metód. Ők vezették be a szláv liturgiát, a szláv nyelvű papképzést és megalkották a szláv írást. Az ünnepi, férfikarra írt orgonakíséretes himnusz 1863. július 3-án hangzott fel először a római San Girolamo degli Schiavoni templomban.
A szófiai előadásról felvételt készítenek és CD-n árusítják majd. Art Panorama címmel folyóirat indult Szófiában és a Liszt évfordulóra a második számban, novemberben külön Liszt melléklet jelent meg - jegyezte meg Doncsev Toso.
A gála záróeseménye lesz Szokolay Balázs zongoraművész Liszt koncertje. A művész zenész családban született Budapesten 1961-ben. Kadosa Pál, Kocsis Zoltán, Kurtág György és Rados Ferenc voltak a tanárai. 1987 óta maga is tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora tanszakán, 2009 októberétől a grazi zeneakadémia vendégprofesszora. Négy kontinens mintegy 30 országában koncertezett illetve mesterkurzusokat tartott.
A gálakoncert kísérőeseménye lesz Gracza Lajos zenetudós, a göttingeni Liszt Archívum tulajdonosának előadása Liszt és a szabadkőművesek kapcsolatáról a magyar intézetben szerdán. Előtte a hétfői koncert után Liszt relikviát adományoz a szófiai zeneakadémiának - tette hozzá az intézetigazgató.
 Forrás: http://hvg.hu/kultura/20111204_liszt_osbemutato_galakoncert_szofia

2011. december 2., péntek

Raffay Ernő dedikálja Harcoló szabadkőművesség című könyvét

Raffay Ernő a Mamut bevásárlóközpontban dedikál pénteken

2011. december 2. 01:53
 
December 2-án pénteken 17 órakor a budapesti Mamut bevásárlóközpontban található Anima könyvesboltban dedikálja új könyvét Raffay Ernő történész. A Harcoló szabadkőművesség – Küzdelem a katolikus egyház ellen címmel megjelent kötet újabb egyedi információkat közöl a titkosan működő szervezetről.
A kiadvány a Nagy Magyarország Dokumentumok sorozat 3. részeként került forgalmazásba, és a Szabadkőművesek Trianon előtt című könyv folytatása. Szabadkőműves témakörben és a monarchiabeli Magyarország századforduló környéki történelmét tekintve is kiemelkedő jelentőségű kiadvány látott napvilágot, a magyar történelem 19. század végi és 20. század elejei korszakából ismerteket átírják azok a dokumentumok, amelyek a gerincét adják Raffay Ernő könyvének. A tudományos munka zömében eddig soha nem publikált levéltári forrásokkal mutatja be azt, hogyan alakul át az 1890-es évektől a szabadkőműves szervezet. Ismerteti, hogy ezt követően a titkosan működő társaság saját szabályzatait és a legtöbb korabeli vonatkozó magyar törvényt megsértve politikai szerepvállalásba kezd, amelynek egyetlen fő célja: a keresztény magyar állam megdöntése. Miután ennek egyik legfőbb támasza a katolikus egyház, így addig soha nem látott támadással próbálják ellehetetleníteni, lejáratni és megsemmisíteni a legnagyobb keresztény erőt.

helyszín: Anima könyvesbolt, Mamut (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., földszint 13-15)
időpont: 2011. december 2. 17:00


Forrás: http://tortenelemportal.hu/2011/12/raffay-erno-a-mamut-bevasarlokozpontban-dedikal-penteken/

Népszerű programok

Blogarchívum