Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2015. május 29., péntek

Konferencia - World Conference on Fraternalism, Freemasonry & History

World Conference on Fraternalism, Freemasonry & History:
Research in Ritual, Secrecy, and Civil Society
The Bibliothèque Nationale- Paris, France
May 29-30, 2015
 WCP Logo
Day One: Friday- May 29, 2015- Taking Stock

11:45AM - 1:15 PM Salon Breakout Sessions

12 Salon Three: Issues of Gender and Universalism (location: Petit Auditorium)
Chair and Commentator: Guillermo De Los Reyes
...
3:45- 5:20 PM Salon Breakout Sessions

18 Salon Three: In Far Places (location: Salle 70)
Chair and Commentator: Guillermo De Los Reyes
...
László Vári, Ferenc Pulszky's Masonic Periods
Martin Javor, Orpheus, Mährische Magazin and Prager Gelehrte Nachrichten – Masonry Magazines in Central Europe in the 18th Century

Day Two: Saturday- May 30, 2015- Setting Agendas

9:30 - 11:00 AM Salon Breakout Sessions

23 Salon Three: Roots and Branches (location: Salle 70)
Chair and Commentator: Guillermo De Los Reyes
...
Piroska Balogh, The Constitution and Operation of the Draskovics Observance
Forrás: http://www.ipsonet.org/conferences/ritualconference-main/schedule-of-events-wcffh-2015

Konferencia - Szentpéteri Márton: A keresztény pánszófia temploma: Comenius és a szabadkőműves szimbolika kora újkori forrásvidékei

A FELVILÁGOSODÁS ELŐZMÉNYEI ERDÉLYBEN ÉS MAGYARORSZÁGON 1650 – 1750

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

Szeged, 2015. május 28 – 30.

A konferencia színhelye :
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ ,
Szeged, Ady tér 10.

2015. május 29. , péntek,  9.00 – 10.30

Második ülés
Elnök: Boros Gábor

Smrcz Ádám, Bruno és Alsted  – avagy a mnemotechnika filozófiai hasznáról

Szentpéteri Márton, A keresztény pánszófia temploma: Comenius és a  szabadkőműves szimbolika kora újkori forrásvidékei 

Guba Ágoston, Atomizmus Felső - Magyarországon a 17. században: Czabán  Izsák

VitaForrás:  http://www.arts.u-szeged.hu/download.php?docID=43898


2015. május 11., hétfő

Film - Napraforgók: Dokumentumfilm a női szabadkőművességről

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos programok

Napraforgók
Dokumentumfilm a női szabadkőművességről

Bemutató:
2015. május 11. hétfő 17.00 Kino mozi
Budapest, XIII. Szent István körút 16.

A filmvetítés után beszélgetés a magyarországi 
szabadkőművességről

A belépés ingyenes!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt: 
Napraforgó Egyesület

2015. május 7., csütörtök

Kiállítás: Somogyi Könyvtár - 145 éves az „Árpád a Testvériséghez" páholy – 100 éve született Csongor Győző

2015. májusi programok a Somogyi-könyvtárban


2015. május 7-től június 27-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
145 éves az „Árpád a testvériséghez” páholy –  100 éve született Csongor Győző – kiállítás
1870-ben alakult meg az „Árpád a testvériséghez” szabadkőműves páholy. Szeged egyik legrégebbi civilszervezete jelentős szerepet vállalt a közéletben, az árvíz után újjáéledő város intézményeinek kialakításában, a gazdasági, szociálpolitikai és kulturális élet jobbításában.
1915. február 27-én született Csongor Győző tanár, botanikus, muzeológus, várostörténész, numizmatikus, szabadkőműves főmester.
A Somogyi-könyvtár kiállítása könyvek, kéziratok, egykorú dokumentumok segítségével emlékezik meg e két évfordulóról.

2015. május 7. (csütörtök) 16.30 – helyszín: földszinti kiállítótér
145 éves az „Árpád a testvériséghez” páholy –  100 éve született Csongor Győző című kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Kiss Ernő népművelő


Kiállítás a központi könyvtárban

145 éves az „Árpád a Testvériséghez" páholy – 100 éve született Csongor Győző
2015. május 7-től június 27-ig
Szeged, Dóm tér 1-4., földszinti kiállítótér

A Somogyi-könyvtár kiállítása könyvek, kéziratok, egykorú dokumentumok segítségével emlékezik meg a két évfordulóról.
A tárlatot május 7-én, csütörtökön délután fél 5-kor Kiss Ernő népművelő nyitja meg.


1870-ben alakult meg az „Árpád a Testvériséghez" szabadkőműves páholy. Szeged egyik legrégebbi civilszervezete jelentős szerepet vállalt a közéletben, az árvíz után újjáéledő város intézményeinek kialakításában, a gazdasági, szociálpolitikai és kulturális élet jobbításában.

1915. február 27-én született Csongor Győző tanár, botanikus, muzeológus, várostörténész, numizmatikus, szabadkőműves főmester.
A kiállítás megrendezésében közreműködött az „Árpád a Testvériséghez" szabadkőműves páholy és Zoltainé Csongor Julianna.

Forrás:
http://tiszatajonline.hu/?p=78379

http://www.sk-szeged.hu/hu/web/guest/szabadkomuvesseg-145

2015. május 4., hétfő

Danku Zsuzsanna: „Minden tagban egy a lélek , tudniillik a jónak a szeretete” A magyarországi szabadkőművesség és a felvilágosult abszolutizmus

DETHE VIII. Hallgatói Konferencia 
2015. május 4.

DE Főépület, III. emelet, Történelmi Intézetének könyvtára, 316-os terem

10:10 – 11:50 I. Szekció

11:30 – 11:50 DANKU ZSUZSANNA

„MINDEN TAGBAN EGY A LÉLEK , TUDNIILLIK A JÓNAK A SZERETETE ” A MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS

Rezümé

DANKU ZSUZSANNA
Szak, évfolyam: Történelem–Német TMA I.
Témavezető: Bradács Gábor, egyetemi tanársegéd
Kutatási terület: A felvilágosult abszolutizmus és a szabadkőművesség kapcsolata

„MINDEN TAGBAN EGY A LÉLEK, TUDNIILLIK A JÓNAK A SZERETETE” A MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS

Előadásomban kísérletet teszek annak a kutatási projektnek a felvázolására, amely az 1775-ben Magyarországon is létrejött szabadkőművesség és a felvilágosult abszolutizmus, különösen a II. József-féle reformok közötti kapcsolatot vizsgálja. A téma magyarországi szakirodalmának ismertetése mellett leginkább a forrásbázist szeretném bemutatni, ami azért is fontos, mivel a magyarországi szabadkőművesség az egyik legjobban kutatható az európai nagypáholyok és oriensek közül.

Ennek oka az, hogy a szabadkőműves szervezetek 1920-ban történő feloszlatását követően e szervezetek iratai (amely a mozgalom hazai történetéről egészen a 18. század közepéig visszanyúlóan tartalmaznak fontos adatokat) a Magyar Országos Levéltár testületi és egyesületi fondjai között az egyik legnagyobb terjedelmű összef(ggő iratanyagot alkotják.

Ennek az irategyüttesnek a kutatását egy 1967- ben kiadott repertórium segíti. A kutatás távlati céljai között szerepel a Bécsben működő Ausztria Nagyoriense és a bayreuthi illetőségű „Quatuor Coronati” kutatópáholy által közösen működtetett szabadkőművesség-történeti levéltár és könyvtár magyar vonatkozású anyagának a feldolgozása. A kutatás eredményeként azt várom, hogy az így megtalált és feldolgozott anyag árnyalhatja a II. József és a szabadkőművesség kapcsolatáról általában kialakított képet; a kutatással hozzá szeretnék járulni a korai magyar páholyok egymás közti, illetve az uralkodóval való viszony, valamint a jozefinista reformoknak a magyar szabadkőműves-páholyok általi fogadtatásának történetéről.

Kulcsszavak: szabadkőmíves páholy, felvilágosult abszolutizmus, II. József, jozefinista
Forrás: https://www.academia.edu/12368480/DETHE_H%C3%ADrmond%C3%B3_I._%C3%A9vfolyam_1._sz%C3%A1m_2015_m%C3%A1jus

Népszerű programok

Blogarchívum