Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2015. december 11., péntek

Előadás - Pók Attila: Durva kövek csiszolója: a szabadkőművesség H. Balázs Éva munkásságában

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara,
a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete,
az MTA Történettudományi Bizottsága,
és a Magyar 18. Század-kutató Társaság
emlékkonferenciát rendez
H. Balázs Éva
születésének 100. évfordulója alkalmából

A konferencia időpontja: 2015. december 11. (péntek) 9.00-17.00.

A konferencia helyszíne: MTA Székház Felolvasóterem
(1051 Budapest, Széchenyi tér 9.)

PROGRAM:

[...]

II. A pálya születése: a középkortól az újkorig

[...]
Pók Attila: Durva kövek csiszolója: a szabadkőművesség H. Balázs Éva munkásságában


[...]


Forrás: http://www.tortenelmitarsulat.hu/hirek/pdf/20151211_mtt.pdf

2015. november 21., szombat

Előadás - Fodor János: A szabadkőműves Bernády

Erdélyi Múzeum-Egyesület


A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
2015
 
Erdélyi Múzeum-Egyesület
I. Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Történelem Szekció
2015. november 21.


Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2015. november 21.
[...]


V. Elnök: Lönhárt Tamás (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
17.20 Fodor János (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A szabadkőműves Bernády

[...]
Forrás: https://allevents.in/cluj-napoca/t%C3%96rt%C3%89nelem-szekci%C3%93/995134027214573#

2015. november 18., szerda

Előadás: Összeesküvés-elméletek konferencia - Borbély Tamás: A Katolikus Néppárt és a szabadkőművesség

Borbély Tamás: A Katolikus Néppárt és a szabadkőművesség

November 18. (Szerda) 16.30-16.50 

Összeesküvés-elméletek konferencia

Összeesküvés-elméletek
A MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely,
az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék konferenciája
Szeged, Egyetem u. 2. Kari Konferenciaterem
November 18. (Szerda)
10.00-10.10 Megnyitó
10.10-10.30 Terenyi Zoltán
Az összeesküvés pszichiátriai vonatkozásairól
10.30-10.50 Szeverényi Sándor
Finnugor konteo és a kollektív emlékezet
10.50-11.10 Varga Anna
A nyelvi manipuláció alternatív nyelvrokonsági írásokban
11.10-11.30 Veres Péter
A finnugrisztikával és a magyar etnogenezissel kapcsolatos népszerűbb összeesküvés-elméletek keletkezésnek interdiszciplináris magyarázata
11.30-11.50 Hozzászólások
11.50-13.00 Ebéd
13.00-13.20 Windhager Ákos
A Kodály-módszer elrablása
Az idegenek összeesküvésétől a fórumgyalázkodásig
13.20-13.40 Tapodi Zsuzsanna Mónika
Összeesküvés-elméletek és irodalom (Krúdy Gyula A tiszaeszlári Solymosi Eszter)
13.40-14.00 Hozzászólások
14.00-14.30 Kávészünet
14.30-14.50 Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor
Az összeesküvés-elméletek vitalizálódásának néhány szocio-kulturális összetevője
14.50-15.10 A. Gergely András
Milyen elméletek támadták meg Magyarországot? Nemzeti összvédekezés a politikai plakátfelhívásokon…
15.10-15.30 Sebestyén Eszter
A kollektív megismerés magyar sajátosságai Tóásó Előd kimenekítési ügyén bemutatva
15.30-15.50 Hozzászólások
15.50-16.10 Kávészünet
16.10-16.30 Péter Róbert
Szabadkőműves összeesküvés elméletek gyökerei: tények és mítoszok
16.30-16.50 Borbély Tamás
A Katolikus Néppárt és a szabadkőművesség
16.50-17.10 Glässer Norbert
Kommunisták-e az izraelita hitoktatók, zsidók-e a Habsburgok?
Összeesküvés-elméletek és válaszkísérletek a budapesti zsidó sajtóban 1944 előtt
17.10-17.30 Kund Attila
Összeesküvés és biológiai determinizmus az 1920-as évek magyar faji antiszemitizmusában
17.30-17.50 Hozzászólások
18.00- Vacsora
November 19. (Csütörtök)

9.00-9.20 Szoboszlay György
Határesetek: az amerikai bevándorló-ellenes összeesküvés-elméletek lehetséges hazai tanulságai
9.20-9.40 Kovács Orsolya
Kínaiak Magyarországon – városi legendák és sztereotípiák
9.40-10.00 Speidl Bianka
Összeesküvés-elméletek a kortárs iszlámista diskurzusban
10.00-10.20 Kávészünet
10.20-10.40 Ilyés Zoltán
Összeesküvés-elméletek alkalmazása és aktualizálása egy új látomásalapú zarándokhely létrejötténél
10.40-11.00 Csáji László Koppány
Bűnbakok és baklövések
(Kárpát-medencei új vallási mozgalmak összeesküvés-elmélet diskurzusai a 21. században)
11.00-11.20 Povedák István
Szenny István legendáriuma
11.20-11.50 Hozzászólások
11.50-13.00 Ebéd
13.00-13.20 Hubbes László Attila
Megbélyegzett tudás: eltitkolt múlt(ak), elrejtett jövő(k)
13.20-13.40 Kovács Zoltán
A Jézus-összeesküvés - avagy Baigent, Leigh és Lincoln, mint az „igazság” prófétái
13.40-14.00 Hozzászólások
14.00-14.20 Kávészünet
14.20-14.40 Kováts Eszter
A „gender-összeesküvés”. A gender-ellenes mozgalmak diskurzusa Európában
14.40-15.00 Horváth Márk - Lovász Ádám
A gyorsulás mítosza: összeomlás és relativitás
15.00-15.10 A konferencia zárása

Forrás: http://heyevent.com/event/p6bcz7rvxozwya/osszeeskuves-elmeletek-konferencia

Előadás: Összeesküvés-elméletek konferencia - Péter Róbert: Szabadkőműves összeesküvés elméletek gyökerei: tények és mítoszok

Péter Róbert: Szabadkőműves összeesküvés elméletek gyökerei: tények és mítoszok

November 18. (Szerda) 16.10-16.30 

Összeesküvés-elméletek konferencia

Összeesküvés-elméletek
A MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely,
az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék konferenciája
Szeged, Egyetem u. 2. Kari Konferenciaterem
November 18. (Szerda)
10.00-10.10 Megnyitó
10.10-10.30 Terenyi Zoltán
Az összeesküvés pszichiátriai vonatkozásairól
10.30-10.50 Szeverényi Sándor
Finnugor konteo és a kollektív emlékezet
10.50-11.10 Varga Anna
A nyelvi manipuláció alternatív nyelvrokonsági írásokban
11.10-11.30 Veres Péter
A finnugrisztikával és a magyar etnogenezissel kapcsolatos népszerűbb összeesküvés-elméletek keletkezésnek interdiszciplináris magyarázata
11.30-11.50 Hozzászólások
11.50-13.00 Ebéd
13.00-13.20 Windhager Ákos
A Kodály-módszer elrablása
Az idegenek összeesküvésétől a fórumgyalázkodásig
13.20-13.40 Tapodi Zsuzsanna Mónika
Összeesküvés-elméletek és irodalom (Krúdy Gyula A tiszaeszlári Solymosi Eszter)
13.40-14.00 Hozzászólások
14.00-14.30 Kávészünet
14.30-14.50 Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor
Az összeesküvés-elméletek vitalizálódásának néhány szocio-kulturális összetevője
14.50-15.10 A. Gergely András
Milyen elméletek támadták meg Magyarországot? Nemzeti összvédekezés a politikai plakátfelhívásokon…
15.10-15.30 Sebestyén Eszter
A kollektív megismerés magyar sajátosságai Tóásó Előd kimenekítési ügyén bemutatva
15.30-15.50 Hozzászólások
15.50-16.10 Kávészünet
16.10-16.30 Péter Róbert
Szabadkőműves összeesküvés elméletek gyökerei: tények és mítoszok
16.30-16.50 Borbély Tamás
A Katolikus Néppárt és a szabadkőművesség
16.50-17.10 Glässer Norbert
Kommunisták-e az izraelita hitoktatók, zsidók-e a Habsburgok?
Összeesküvés-elméletek és válaszkísérletek a budapesti zsidó sajtóban 1944 előtt
17.10-17.30 Kund Attila
Összeesküvés és biológiai determinizmus az 1920-as évek magyar faji antiszemitizmusában
17.30-17.50 Hozzászólások
18.00- Vacsora
November 19. (Csütörtök)

9.00-9.20 Szoboszlay György
Határesetek: az amerikai bevándorló-ellenes összeesküvés-elméletek lehetséges hazai tanulságai
9.20-9.40 Kovács Orsolya
Kínaiak Magyarországon – városi legendák és sztereotípiák
9.40-10.00 Speidl Bianka
Összeesküvés-elméletek a kortárs iszlámista diskurzusban
10.00-10.20 Kávészünet
10.20-10.40 Ilyés Zoltán
Összeesküvés-elméletek alkalmazása és aktualizálása egy új látomásalapú zarándokhely létrejötténél
10.40-11.00 Csáji László Koppány
Bűnbakok és baklövések
(Kárpát-medencei új vallási mozgalmak összeesküvés-elmélet diskurzusai a 21. században)
11.00-11.20 Povedák István
Szenny István legendáriuma
11.20-11.50 Hozzászólások
11.50-13.00 Ebéd
13.00-13.20 Hubbes László Attila
Megbélyegzett tudás: eltitkolt múlt(ak), elrejtett jövő(k)
13.20-13.40 Kovács Zoltán
A Jézus-összeesküvés - avagy Baigent, Leigh és Lincoln, mint az „igazság” prófétái
13.40-14.00 Hozzászólások
14.00-14.20 Kávészünet
14.20-14.40 Kováts Eszter
A „gender-összeesküvés”. A gender-ellenes mozgalmak diskurzusa Európában
14.40-15.00 Horváth Márk - Lovász Ádám
A gyorsulás mítosza: összeomlás és relativitás
15.00-15.10 A konferencia zárása

Forrás: http://heyevent.com/event/p6bcz7rvxozwya/osszeeskuves-elmeletek-konferencia

2015. november 8., vasárnap

Előadás - Papp Gábor: Egy lovag a bányában – Born Ignác kalandozásai a felvilágosodás korában

FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAGA Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Természettudományi Múzeum szervezéséáben 2015. november 7-én és 8-án kerül sor a Földtudományos Forgatag Interaktív Geokiállításra és Vásárra.

Magyar Természettudományi Múzeum
Cím: Ludovika ter 2-6, Budapest 1083

november 8., vasárnap:

...
12.00 Papp Gábor: Egy lovag a bányában – Born Ignác kalandozásai a felvilágosodás korában
...
 


Forrás: http://www.nhmus.hu/hu/programok/foldtudomanyos_forgatag1

2015. július 10., péntek

Előadás - Dr. Raffav Ernő: Ady Endre és a szabadkőművesség

KITÁSZ XXIV. VÁNDORGYŰLÉSE

Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége
XXIV. VÁNDORGYŰLÉSE
Somogyország és fővárosa, Kaposvár szellemi és történelmi értékei, irodalmi emlékhelyei
címmel ülésezik
KAPOSVÁRON
2015. JÚLIUS 10 – 11-én,
Előadások helyszíne:
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium aulája
7400 Kaposvár, Bajcsy−Zsilinszky u. 17.
 A vándorgyűlés előadásai nyilvánosak és díjtalanul látogathatók.

 

PROGRAM
2015. július 10. péntek

11.30-12.00:
Ady Endre és a szabadkőművesség
Előadó: Dr. Raffav Ernő történész (Budapest)Forrás:
http://berzsenyi-tarsasag.hu/kitasz-xxiv-vandorgyulese/

http://berzsenyi-tarsasag.hu/wp-content/uploads/2015/06/XXIV.-Program-v%C3%A9gleges-2-oldalas.pdf

Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2015/07/ket-eloadas-szabadkomuvesseggel.html

Előadás - Dr. Gáspár Ferenc: A királyi művészet Kaposváron

KITÁSZ XXIV. VÁNDORGYŰLÉSE

Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége
XXIV. VÁNDORGYŰLÉSE
Somogyország és fővárosa, Kaposvár szellemi és történelmi értékei, irodalmi emlékhelyei
címmel ülésezik
KAPOSVÁRON
2015. JÚLIUS 10 – 11-én,
Előadások helyszíne:
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium aulája
7400 Kaposvár, Bajcsy−Zsilinszky u. 17.
 A vándorgyűlés előadásai nyilvánosak és díjtalanul látogathatók.

 

PROGRAM
2015. július 10. péntek

11.00-11.30:
A királyi művészet Kaposváron
A kaposvári „Berzsenyi” Szabadkőműves-páholy

Előadó: Dr.  Gáspár Ferenc helytörténeti kutató (Kaposvár)Forrás:
http://berzsenyi-tarsasag.hu/kitasz-xxiv-vandorgyulese/

http://berzsenyi-tarsasag.hu/wp-content/uploads/2015/06/XXIV.-Program-v%C3%A9gleges-2-oldalas.pdf

Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2015/07/ket-eloadas-szabadkomuvesseggel.html

2015. június 26., péntek

Előadás: CINKE program - Tánczos András: „Iskolája az emberi szívnek” (A szabadkőművesség és az irodalom)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 

a CINKE program Képzőművészeti Alkotóműhelyébe , 

2015. június 26.-án péntek 17 órai kezdettel 

„ Iskolája az emberi szívnek ” 
A szabadkőművesség és az irodalom 

Tánczos András 

vetítéssel egybekötött előadására. 
16-órától CINKE KLUB. 
Helyszín: Origó-Ház 
7629 Pécs, Komlói út 94-98. 
Információ: 06 72/238-888, E-mait origo@origo-haz.hu, 
Adás skype: origo.haz.radio.mecsekszabolcs, 
A program látogatása ingyenes. 
Támogatóink: 
Origó-Ház 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 
Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos programok

2015. június 20., szombat

Játék - Fedezd fel velünk a Trefort-kert évszázados rejtélyét!


DAN BROWN és REJTŐ JENŐ az ELTE-re látogat a Múzeumok Éjszakáján! ► Startol a Mistory!

Június 20-án indítsd nálunk a Múzeumok Éjszakája programsorozatot és ha személyesen nem is találkozhatsz az írólegendákkal, hangulatában mindenképpen igyekszünk majd megidézni az ő világukat. Járd be velünk a Trefort-kertet a szabadkőművesek után nyomozva és kultúrálódj INGYENES interaktív városfelfedező kalandjátékunk segítségével!

☛ A Mistory-t és a folyamatosan felkerülő új kalandokat itt követheted: https://www.facebook.com/mistorygame?fref=ts

A részvételhez Múzeumok Éjszakája karszalag NEM SZÜKSÉGES!

Az izgalmakat az ELTE bölcsészkarának történészei garantálják, akik óránként induló hisztórikus túráik keretében személyesen is körbevezethetnek a kampuszon.

☛ A helyszínen minden kalandor lelkületű érdeklődőt ZSÍROS KENYÉRrel és friss LIMONÁDÉval vendégelünk meg!!! :)

Az alkalmazás már a jövő hét elejétől letölthető a GooglePlay áruházból androidos telefonokra, a Trefort-kertes történet pedig az esemény napján 16:00-tól lesz elérhető és offline módon játszható.

Nem csak a kultúra megszállottjainak!
Forrás: https://www.facebook.com/events/1478196272472555/

Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2015/06/mistory-jatek-muzeumok-ejszakajan.html

2015. június 17., szerda

TV - M3: Pipafüst nélkül A felvilágosodásról: Ausztria

Pipafüst nélkül

Pipafüst nélkül. A felvilágosodásról: Ausztria


Ezúttal nem pipafüstben, hanem pipafüst nélkül beszélgetünk a nagy tudású és szellemes íróval, Hegedüs Gézával. Tartsanak továbbra is velünk és fedezzük fel közösen a világirodalom és művelődéstörténet összefüggéseit és mélységeit egy meghatározó eszmetörténeti időszak, a felvilágosodás korszakában.A mai adásban a felvilágosult Ausztriát vesszük górcső alá, mely az egykori német-római tartományi léttől eljutott az osztrák nemzettudathoz és a nemzeti nyelv használatához. A Mária Terézia-korabeli bécsi élet, a királynő által alapított és bárki által használható udvari közkönyvtár, Sonnenfels filozófiája, Grillparzer drámái, Haydn és Mozart zenéje, a szabadkőművesség megjelenése, de még a francia négyesnél kötetlenebb formabontó valcer is mind-mind egy polgárosodó ország felé mutatnak.

2015. május 29., péntek

Konferencia - World Conference on Fraternalism, Freemasonry & History

World Conference on Fraternalism, Freemasonry & History:
Research in Ritual, Secrecy, and Civil Society
The Bibliothèque Nationale- Paris, France
May 29-30, 2015
 WCP Logo
Day One: Friday- May 29, 2015- Taking Stock

11:45AM - 1:15 PM Salon Breakout Sessions

12 Salon Three: Issues of Gender and Universalism (location: Petit Auditorium)
Chair and Commentator: Guillermo De Los Reyes
...
3:45- 5:20 PM Salon Breakout Sessions

18 Salon Three: In Far Places (location: Salle 70)
Chair and Commentator: Guillermo De Los Reyes
...
László Vári, Ferenc Pulszky's Masonic Periods
Martin Javor, Orpheus, Mährische Magazin and Prager Gelehrte Nachrichten – Masonry Magazines in Central Europe in the 18th Century

Day Two: Saturday- May 30, 2015- Setting Agendas

9:30 - 11:00 AM Salon Breakout Sessions

23 Salon Three: Roots and Branches (location: Salle 70)
Chair and Commentator: Guillermo De Los Reyes
...
Piroska Balogh, The Constitution and Operation of the Draskovics Observance
Forrás: http://www.ipsonet.org/conferences/ritualconference-main/schedule-of-events-wcffh-2015

Konferencia - Szentpéteri Márton: A keresztény pánszófia temploma: Comenius és a szabadkőműves szimbolika kora újkori forrásvidékei

A FELVILÁGOSODÁS ELŐZMÉNYEI ERDÉLYBEN ÉS MAGYARORSZÁGON 1650 – 1750

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

Szeged, 2015. május 28 – 30.

A konferencia színhelye :
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ ,
Szeged, Ady tér 10.

2015. május 29. , péntek,  9.00 – 10.30

Második ülés
Elnök: Boros Gábor

Smrcz Ádám, Bruno és Alsted  – avagy a mnemotechnika filozófiai hasznáról

Szentpéteri Márton, A keresztény pánszófia temploma: Comenius és a  szabadkőműves szimbolika kora újkori forrásvidékei 

Guba Ágoston, Atomizmus Felső - Magyarországon a 17. században: Czabán  Izsák

VitaForrás:  http://www.arts.u-szeged.hu/download.php?docID=43898


2015. május 11., hétfő

Film - Napraforgók: Dokumentumfilm a női szabadkőművességről

Származási hely: Szabadkőművességgel kapcsolatos programok

Napraforgók
Dokumentumfilm a női szabadkőművességről

Bemutató:
2015. május 11. hétfő 17.00 Kino mozi
Budapest, XIII. Szent István körút 16.

A filmvetítés után beszélgetés a magyarországi 
szabadkőművességről

A belépés ingyenes!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt: 
Napraforgó Egyesület

2015. május 7., csütörtök

Kiállítás: Somogyi Könyvtár - 145 éves az „Árpád a Testvériséghez" páholy – 100 éve született Csongor Győző

2015. májusi programok a Somogyi-könyvtárban


2015. május 7-től június 27-ig – helyszín: földszinti kiállítótér
145 éves az „Árpád a testvériséghez” páholy –  100 éve született Csongor Győző – kiállítás
1870-ben alakult meg az „Árpád a testvériséghez” szabadkőműves páholy. Szeged egyik legrégebbi civilszervezete jelentős szerepet vállalt a közéletben, az árvíz után újjáéledő város intézményeinek kialakításában, a gazdasági, szociálpolitikai és kulturális élet jobbításában.
1915. február 27-én született Csongor Győző tanár, botanikus, muzeológus, várostörténész, numizmatikus, szabadkőműves főmester.
A Somogyi-könyvtár kiállítása könyvek, kéziratok, egykorú dokumentumok segítségével emlékezik meg e két évfordulóról.

2015. május 7. (csütörtök) 16.30 – helyszín: földszinti kiállítótér
145 éves az „Árpád a testvériséghez” páholy –  100 éve született Csongor Győző című kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Kiss Ernő népművelő


Kiállítás a központi könyvtárban

145 éves az „Árpád a Testvériséghez" páholy – 100 éve született Csongor Győző
2015. május 7-től június 27-ig
Szeged, Dóm tér 1-4., földszinti kiállítótér

A Somogyi-könyvtár kiállítása könyvek, kéziratok, egykorú dokumentumok segítségével emlékezik meg a két évfordulóról.
A tárlatot május 7-én, csütörtökön délután fél 5-kor Kiss Ernő népművelő nyitja meg.


1870-ben alakult meg az „Árpád a Testvériséghez" szabadkőműves páholy. Szeged egyik legrégebbi civilszervezete jelentős szerepet vállalt a közéletben, az árvíz után újjáéledő város intézményeinek kialakításában, a gazdasági, szociálpolitikai és kulturális élet jobbításában.

1915. február 27-én született Csongor Győző tanár, botanikus, muzeológus, várostörténész, numizmatikus, szabadkőműves főmester.
A kiállítás megrendezésében közreműködött az „Árpád a Testvériséghez" szabadkőműves páholy és Zoltainé Csongor Julianna.

Forrás:
http://tiszatajonline.hu/?p=78379

http://www.sk-szeged.hu/hu/web/guest/szabadkomuvesseg-145

2015. május 4., hétfő

Danku Zsuzsanna: „Minden tagban egy a lélek , tudniillik a jónak a szeretete” A magyarországi szabadkőművesség és a felvilágosult abszolutizmus

DETHE VIII. Hallgatói Konferencia 
2015. május 4.

DE Főépület, III. emelet, Történelmi Intézetének könyvtára, 316-os terem

10:10 – 11:50 I. Szekció

11:30 – 11:50 DANKU ZSUZSANNA

„MINDEN TAGBAN EGY A LÉLEK , TUDNIILLIK A JÓNAK A SZERETETE ” A MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS

Rezümé

DANKU ZSUZSANNA
Szak, évfolyam: Történelem–Német TMA I.
Témavezető: Bradács Gábor, egyetemi tanársegéd
Kutatási terület: A felvilágosult abszolutizmus és a szabadkőművesség kapcsolata

„MINDEN TAGBAN EGY A LÉLEK, TUDNIILLIK A JÓNAK A SZERETETE” A MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS

Előadásomban kísérletet teszek annak a kutatási projektnek a felvázolására, amely az 1775-ben Magyarországon is létrejött szabadkőművesség és a felvilágosult abszolutizmus, különösen a II. József-féle reformok közötti kapcsolatot vizsgálja. A téma magyarországi szakirodalmának ismertetése mellett leginkább a forrásbázist szeretném bemutatni, ami azért is fontos, mivel a magyarországi szabadkőművesség az egyik legjobban kutatható az európai nagypáholyok és oriensek közül.

Ennek oka az, hogy a szabadkőműves szervezetek 1920-ban történő feloszlatását követően e szervezetek iratai (amely a mozgalom hazai történetéről egészen a 18. század közepéig visszanyúlóan tartalmaznak fontos adatokat) a Magyar Országos Levéltár testületi és egyesületi fondjai között az egyik legnagyobb terjedelmű összef(ggő iratanyagot alkotják.

Ennek az irategyüttesnek a kutatását egy 1967- ben kiadott repertórium segíti. A kutatás távlati céljai között szerepel a Bécsben működő Ausztria Nagyoriense és a bayreuthi illetőségű „Quatuor Coronati” kutatópáholy által közösen működtetett szabadkőművesség-történeti levéltár és könyvtár magyar vonatkozású anyagának a feldolgozása. A kutatás eredményeként azt várom, hogy az így megtalált és feldolgozott anyag árnyalhatja a II. József és a szabadkőművesség kapcsolatáról általában kialakított képet; a kutatással hozzá szeretnék járulni a korai magyar páholyok egymás közti, illetve az uralkodóval való viszony, valamint a jozefinista reformoknak a magyar szabadkőműves-páholyok általi fogadtatásának történetéről.

Kulcsszavak: szabadkőmíves páholy, felvilágosult abszolutizmus, II. József, jozefinista
Forrás: https://www.academia.edu/12368480/DETHE_H%C3%ADrmond%C3%B3_I._%C3%A9vfolyam_1._sz%C3%A1m_2015_m%C3%A1jus

2015. április 28., kedd

Előadás - Györfi Lajos: Debrecen és a szabadkőművesség

 2015. április 28., kedd

16.30 óra, Méliusz Juhász Péter Könyvtár: Debrecen és a szabadkőművesség – Györfi Lajos történész-muzeológus előadásaForrás: http://www.haon.hu/naprol-napra-programok-debrecenben-118/2815979

Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2015/08/beszamolo-gyorfi-lajos-tortenesz.html

 

2015. április 8., szerda

TV: Discovery HD Showcase, Discovery World - A történelem titkos lapjai: Szabadkőművesek


2015. április 12. vasárnap 20:05 - 21:00
2015. április 11. szombat 19:10 - 20:05
2015. április 10. péntek 08:55 - 09:45
2015. április 9. csütörtök 13:55 - 14:45
2015. április 9. csütörtök 00:40 - 01:30
2015. április 8. szerda 21:00 - 21:55
2015. április 8. szerda 18:15 - 19:10
2015. szeptember 14. hétfő 17:40 - 18:30
2015. szeptember 14. hétfő 23:30 - 00:20
2015. szeptember 15. kedd 04:50 - 05:35
2015. szeptember 15. kedd 13:30 - 14:20
2015. szeptember 16. szerda 06:50 - 07:40
2015. szeptember 19. szombat 15:10 - 16:00
2015. november 14. szombat 23:30 - 00:20
2015. december 18. péntek 17:40 - 18:30
2015. december 18. péntek 23:30 - 00:20
2015. december 21. hétfő 04:05 - 04:50
2015. december 21. hétfő 13:30 - 14:20
2015. december 22. kedd 06:50 - 07:40
2016. február 17. szerda 17:40 - 18:30
2016. február 17. szerda 23:30 - 00:20
2016. február 18. csütörtök 13:30 - 14:20
2016. február 19. péntek 06:50 - 07:40
2016. február 21. vasárnap 03:20 - 04:05
2016. március 5. szombat 23:30 - 00:20
2016. március 6. vasárnap 16:50 - 17:40
2016. március 7. hétfő 16:50 - 17:40
2016. március 8. kedd 12:40 - 13:30
2016. március 9. szerda 08:30 - 09:20
2016. április 4. hétfő 21:45 - 22:30
2016. április 5. kedd 03:45 - 04:30
2016. április 9. szombat 06:00 - 06:45
2016. április 9. szombat 23:15 - 00:00
2016. április 10. vasárnap 17:15 - 18:00
2016. április 11. hétfő 16:30 - 17:15
2016. április 12. kedd 12:00 - 12:45
2016. április 13. szerda 08:15 - 09:00
2016. szeptember 26. hétfő 21:45 - 22:30
2016. szeptember 27. kedd 03:45 - 04:30
2016. október 1. szombat 06:00 - 06:45
2016. október 1. szombat 23:15 - 00:00
2016. november 1. kedd 03:45 - 04:30

2016. december 10. szombat 06:00 - 06:45
2016. december 10. szombat 23:15 - 00:00
2016. december 11. vasárnap 17:15 - 18:00

2016. december 12. hétfő 16:30 - 17:15
2016. december 13. kedd 12:00 - 12:45
2016. december 14. szerda 08:15 - 09:00
2017. január 9. hétfő 21:45 - 22:30
2017. január 10. kedd 03:45 - 04:30
2017. január 14. szombat 06:00 - 06:45
2017. január 14. szombat 23:15 - 00:00
2017. január 15. vasárnap 17:15 - 18:00
2017. január 16. hétfő 16:30 - 17:15
2017. január 17. kedd 12:00 - 12:45
2017. január 18. szerda 08:15 - 09:00
2017. február 13. hétfő 21:45 - 22:30
2017. február 14. kedd 03:45 - 04:30
2017. február 18. szombat 06:00 - 06:45
2017. február 18. szombat 23:15 - 00:00
2017. február 19. vasárnap 17:15 - 18:00
2017. február 20. hétfő 16:30 - 17:15
2017. február 21. kedd 12:00 - 12:45
2017. február 22. szerda 08:15 - 09:00

2017. március 20. hétfő 21:45 - 22:30
2017. március 21. kedd 03:45 - 04:30
2017. március 25. szombat 06:00 - 06:45
2017. március 25. szombat 23:15 - 00:00
2017. március 26. vasárnap 17:15 - 18:00
2017. március 27. hétfő 16:30 - 17:15
2017. március 28. kedd 12:00 - 12:45
2017. március 29. szerda 08:15 - 09:00
2017. április 24. hétfő 21:45 - 22:30
2017. április 25. kedd 03:45 - 04:30
2017. április 29. szombat 06:00 - 06:45
2017. április 29. szombat 23:15 - 00:00
2017. április 30. vasárnap 17:15 - 18:00
2017. május 1. hétfő 16:30 - 17:15
2017. május 2. kedd 12:00 - 12:45
2017. május 3. szerda 08:15 - 09:00
2017. május 29. hétfő 21:45 - 22:30
2017. május 30. kedd 03:45 - 04:30

2019. február 7. csütörtök 21:00 - 21:45 Discovery HD Showcase
2019. február 8. péntek 03:00 - 03:45 Discovery HD Showcase
2019. február 8. péntek 09:00 - 09:45 Discovery HD Showcase
2019. február 8. péntek 13:30 - 14:15 Discovery HD Showcase
2019. február 8. péntek 18:00 - 18:45 Discovery HD Showcase
2019. február 10. vasárnap 21:45 - 22:30 Discovery HD ShowcaseFreemasons (2014) Poster

A történelem titkos lapjai

Szabadkőművesek


Az Alapító Atyák és a 14 elnök többsége szabadkőműves volt. Egyesek szerint Washington térképe is egy szabadkőműves kód. Vajon milyen más titkot rejteget még ez a szervezet?


Discovery World: A történelem titkos lapjai


Időtartam:
55 perc

Eredeti cím:
   Codes and Conspiracies Freemasons

2015. április 1., szerda

Rádió: Klubrádió - Dobszerda: Péterfy Gergely, az idei AEGON irodalmi díj nyertese

Dobszerda
Műsorvezetõ: Váradi Júlia »
Időpont: vasárnap 12:00; szerda 20:00

A Klubrádióban induló mûsorom címe: DOBSZERDA, sugárzási ideje mikor is lehetne máskor, mint szerdánként, este 20 és 21 között.
A téma minden alkalommal egy olyan ember alapos bemutatása, aki épp azon a héten valamiért fontos, érdekes szereplője a kulturális életünknek. (Elsősorban a hazai kultúrára gondolok, de alkalmanként az országhatáron túlra szeretnék kitekinteni)
Dobszerda
A Klubrádióban induló mûsorom címe: DOBSZERDA, sugárzási ideje mikor is lehetne máskor, mint szerdánként, este 20 és 21 között.
A téma minden alkalommal egy olyan ember alapos bemutatása, aki épp azon a héten valamiért fontos, érdekes szereplője a kulturális életünknek. (Elsősorban a hazai kultúrára gondolok, de alkalmanként az országhatáron túlra szeretnék kitekinteni).
Kiválasztott beszélgetőpartneremmel együtt előszőr az aktuális mûvészeti témáról, majd róla, az ő életéről és hivatásáról beszélgetünk- “szakmázunk”, végül ketten együtt igyekszünk segíteni a hallgatóknak eligazodni az adott időszakban zajló kulturális események legjobbjairól, (olykor a rosszabbakról is!)
Vagyis a legszemélyesebb programajánlatunkkal is előállunk. 
 
Április 1. 
Április 1.
szerda 20:00

A 18-ik század legvégén, 1796-ban Kazinczy Ferenc épp hosszú börtönbüntetését töltötte Csehországban, amikor egyik legjobb barátja, Angelo Soliman Bécsben meghalt. A császári parancsnak megfelelően a színes bőrű szabadkőműves gondolkodó holttestét kitömték és kiállították a Természettudományi Múzeumban, mintha egyike volna a sokféle kitömött állatfajnak.
Évtizedek múlva Török Sophie, Kazinczy özvegye elment a múzeumba, ahol szembesült férje barátjának kitömött testével. Férje korábban halálos betegen mesélte el Solimanhoz fűződő barátságának különös történetét, s hogy miért vitték őt a börtönből halott barátja boncolására. A "Kitömött barbár” szerzője, Péterfy Gergely tíz évig írta a regényt, hiszen alapos és hosszan tartó kutatásokat kellett végeznie a bécsi levéltárakban, hogy megismerje a történet hátteréül szolgáló akkori történelmi időszakot.
A Dobszerda vendége Péterfy Gergely, az idei AEGON irodalmi díj nyertese. 


Forrás: http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=185969

2015. március 28., szombat

Kiállítás - Haydn és a szabadkőművesek

Kismarton: Haydn és a szabadkőművesek

mti - 2015. 03. 28. 17:00:59

Kismarton: Haydn és a szabadkőművesek

Haydn és a szabadkőművesek kapcsolatáról szóló kiállítás nyílt Kismartonban (Eisenstadtban). A belépést igazoló dokumentumok mellett a kiállítás körbejárja azt is, hogy a szabadkőműves jelképek és rituálék miképpen jelennek meg a zene világában.

A zeneszerzőt 1785-ben vették fel a bécsi Zur wahren Eintracht nevű szabadkőműves páholyba. Haydn és a szabadkőművesek - zene, szimbólumok, rituálék címmel rendezett kiállítás nemcsak a zeneszerző tagságát, hanem a bécsi és a burgenlandi mozgalmakat is bemutatja.
    A belépést igazoló dokumentumok mellett a kiállítás körbejárja azt is, hogy a szabadkőműves jelképek és rituálék miképpen jelennek meg a zene világában. Haydnnál az oratóriumokban érhető tetten a mozgalom hatása, párizsi szimfóniáját a párizsi Loge Olympique szabadkőműves-páholy számára írta.
    A kismartoni Haydn-házban rendezett tárlat november 11-ig látható.

Forrás: http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=110809Haydn und die Freimaurer

Musik | Symbole | Ritual
 

26. März  - 11. November 2015
Joseph Haydn wurde 1785 Mitglied der Wiener Freimaurer-Loge „Zur wahren Eintracht“. Auch wenn er nach seiner Aufnahme, der auch W.A. Mozart - selbst Freimaurer - ursprünglich beiwohnen wollte, die Loge nicht mehr besucht hat, charakterisierte sein Biograph Georg August Griesinger das Wesen Haydns dennoch im freimaurerischen Sinn: „Haydn ließ jeden Menschen bey seiner Überzeugung und erkannte sie alle als Brüder“.
Die Ausstellung präsentiert den aktuellen Forschungsstand und widmet sich folgenden Themenkreisen: das Freimaurertum in Wien und im Burgenland, die Aufnahme Joseph Haydns in die Wiener Loge, die Tätigkeiten Haydns als Freimaurer, maurerisches Gedankengut in Haydns Kompositionen, Musikerkollegen, die ebenfalls Freimaurer waren sowie andere, für Haydn wichtige Freimaurer, wie die Fürsten Esterházy.
Kurator
Dr. Martin Czernin
Gestaltung
Heidi Vukovits
Kostenlose Audioguides
Deutsch, Englisch
Begleittexte
Deutsch, Englisch, Ungarisch, Französisch, Japanisch
Kostümführung (Dauer- und Sonderausstellung)
Die Museumsguides schlüpfen in die Rolle von Georg August von Griesinger, Haydns erstem Biographen.
Für Besuchergruppen gegen Voranmeldung
Fixtermin
An jedem 1. Donnerstag, 15:00 Uhr | Preis: € 5,50
Führungssprache: 
Deutsch, Englisch, Ungarisch
Führungsdauer: 
45 Minuten
Führungszuschlag: 
€ 25,- pro geführter Gruppe
__________________________________________________

INFORMATION & KARTENBESTELLUNG

Haydn-Haus Eisenstadt

Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21
A-7000 Eisenstadt, Burgenland
Tel.: +43 2682-719-6000, Fax: DW 6051
eMail: office@haydnhaus.atForrás: http://haydn-haus.at/de/ausstellung/aktuelle-sonderausstellungenHaydn and the Freemansons

Music | Symbols | Rituals
 

26 March to 11 November 2015
In 1785 Joseph Haydn became a member of the Viennese Freemasons’ lodge “Zur wahren Eintracht”. Although he stopped visiting the lodge after his initiation, which Freemason W.A. Mozart originally intended to attend, his biographer Georg August Griesinger still characterised Haydn’s persona as a Masonic spirit: “Haydn let everyone his own belief and recognised them all as brothers.” The exhibition presents the current state of research and focuses on the following subjects: Masonry in Vienna and Burgenland, the initiation of Joseph Haydn to the Viennese lodge, Haydn’s activities in his position as Freemason, Masonic philosophy in Haydn’s compositions, fellow musicians who have been Freemasons and other significant Freemasons such as the Princes Esterhazy.
Curator
Dr. Martin Czernin
Design
Heidi Vukovits
Free audio guides
German, English
Tour with the curator
Su, 29 March 2015, 3 pm
Su, 6 September 2015, 3 pm
5,50 € per person (in German only)
__________________________________________________

INFORMATION & TICKETS

Haydn House Eisenstadt

Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21
A-7000 Eisenstadt, Burgenland
Tel.: +43 2682-719-6000, Fax: DW 6051
eMail: office@haydnhaus.at


Forrás: http://haydn-haus.at/en/node/3941Konferencia - Kozák Péter: Az „életiratíró“ és emlékbeszédei

Prohászka Ottokár emlékmise Budapesten
március 26. 0:00

A Központi Papnevelő Intézetben, illetve az Egyetemi templomban Prohászka Ottokár halálának 88. évfordulóján ünnepséget tartanak.

A tudományos konferencia március 28-án, szombaton 16.30-kor kezdődik a szeminárium dísztermében, 18 órakor koncelebrált szentmisét tartanak az Egyetemi templomban. A szentmisén a homíliát Dr. Kuminetz Géza, a PPKE Hittudományi Karának professzora, a Központi Papnevelő Intézet rektora végzi. A szentmise után megkoszorúzzák Prohászka Ottokár mellszobrát a szeminárium kertjében.

Helyszín: Központi Papnevelő Intézet, díszterem (1053 Budapest, Papnövelde u. 7.), valamint az Egyetemi templom

[Kozák Péter: Az „életiratíró“ és emlékbeszédei című előadása a szabadkőműves Bányai Elemérről szól.]


Forrás: http://www.hirporta.hu/?hir=24728

Az előadás szövege: http://www.nevpont.hu/viewpub.php?id=111

Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2015/03/konferencia-kozak-peter-az-eletiratiro.html

2015. március 27., péntek

Előadás - Raffay Ernő : Kik azok a szabadkőművesek?

Kik azok a szabadkőművesek? Raffay Ernő előadása Somorján

Kik azok a szabadkőművesek? Raffay Ernő előadása Somorján
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Magyar Polgári Kör PT meghívására az ismert történész, Raffay Ernő érkezik Somorjára, Március 27-én pénteken.
A szervezők felteszik a kérdést:
Kik azok a szabadkőművesek?
Segítők? Felforgatók?
Mit lehet róluk tudni?
Miért övezi őket megannyi titok?
Raffay Ernő igyekezni fog, hogy megválaszolja a fenti kérdéseket.
Helyszín: Somorja, Kultúrház (bábterem)
Időpont: 2015. március 27. (péntek), 19 óra
A belépés díjtalan.
10168230_415908325252047_1583144351006446306_n (1)
Forrás: http://somorja.sk/2015/03/19/kik-azok-szabadkomuvesek-raffay-erno-eloadasa-somorjan/

2015. március 7., szombat

Opera: MÜPA - Mozart: A varázsfuvola

2015. március 07. szerda 19:00 — 22:00
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

„A varázsfuvola több mint egy opera”

fischerleadA varázsfuvola több mint egy opera: igazi varázslat, igazi csoda, ezért imádja mindenki – hangsúlyozta az MTI-nek Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója, aki együttesével március 7-én, 9-én és 11-én adja elő Mozart remekművét a Művészetek Palotájában.
Fischer Iván, aki karmesterként és rendezőként is jegyzi az előadást, úgy fogalmazott: annyira közel áll hozzá a darab, hogy minden szinten azonosulni tud vele. „Azonosulni tudok az optimizmusával, a humorával, játékosságával, meseszerűségével, és mindenekelőtt a mély humanizmusával. Sokrétű ez a csodálatos remekmű, és éppen ez a sokrétűség áll közel hozzám. Csak az érdekel, hogy az opera minden szinten megvalósuljon. Nem szabad választani a mese, a beavatási szertartás, a jó és rossz küzdelme, a játékosság között. Mindenre szükség van, hogy A varázsfuvola gyönyörű egysége megjelenhessen” – magyarázta a muzsikus. A kérdésre, mi jellemzi az opera hőseit, a közöttük lévő ellentéteket, viszonyokat, például Sarastro és Az éj királynője esetében, Fischer Iván kifejtette: olyan archetípusok ezek a szerepek, amelyeknek mély, misztikus gyökerei messze túlmutatnak az egyszerű férfi-nő viszonyon.
bfz budapesti fesztivalzenekar
(forrás: BFZ.hu)

„Az emberben belül viaskodó erők ezek, a jó és a rossz, a bölcsesség és a babona, a bosszúvágy és a megbocsátási képesség, és így tovább. Sarastro neve nyilván összefügg Zoroasterrel, és azzal az ősi világképpel, amelyben a fény (Ahura Mazda) képviseli az egyik oldalt és az őt támadó irigység (Ahriman) a másikat. Mozart és Schikaneder ezeket a bennünk rejlő erőket egy egyszerű mese kereteiben ábrázolják, úgy, hogy mindenki értse. Sarastro a jó utat, Az éj királynője a rossz utat választja, ezzel kínálva nekünk is lehetőségeket. Tulajdonképpen a közönség is, mint Tamino a mesében, egy szabadkőműves beavatási szertartáson vesz részt. Aki képes rá, bejut a fény világába, aki nem, az Papagenóként megelégszik a testi gyönyörökkel.” Mint rámutatott, az operában van még egy szint, a zene varázsa, ezt képviselik a csodaerejű hangszerek és a három titokzatos kisfiú. „Mozart maga főszereplővé lép elő, és fantasztikus, egyedülálló zsenialitással olyan zenét bocsát rendelkezésünkre, amely átsegít a próbatételen, eljuttat a fény birodalmába. A varázsfuvola több mint egy opera: igazi varázslat, igazi csoda. Ezért imádja mindenki.”
varazsfuvola 2
Rendezés közben (forrás: Fischer Iván Facebook-oldala)

Fischer Iván felidézte, hogy a művet 1991-ben adták elő először, egy minimálisan szcenírozott előadásban; mint mondta, akkor kezdett foglalkozni az organikus operaelőadás gondolatával, amelyben nem választódik szét a zenei és a színpadi előadás. Azóta megszületett a Figaro, a Don Giovanni és most A varázsfuvola, de ez már gazdagon, színesen megrendezett előadás lesz – tette hozzá. „Mozarttal gyerekkorom óta együtt élek, keresem az ideális színpadra állítást, hiszen ezek olyan remekművek, amelyekben a zene, a tartalom és a szöveg tökéletes harmóniával kapcsolódik össze. Nem tudnék már részt venni egy olyan produkcióban, ahol a zene konzervatív, a vizuális megjelenítés viszont valami egész más rendezői koncepció szerint újító, és a kettőnek semmi köze egymáshoz. Túl vagyok már ezen, szerencsére. Megtaláltam a megoldást.” A rendezői koncepció egyáltalán nem változott az első bemutató óta, „hiszen az maga a darab, amit nem szeretnék «interpretálni»”. A megvalósítás ugyanakkor most gyökeresen más lesz. Először is többnyelvű előadás készül: németül, az eredeti nyelven énekelnek az énekesek, de a prózai részeket mindig a közönség saját nyelvén halljuk, Budapesten magyar színészek segítségével. Mivel ez a produkció Angliába, Amerikába, Hollandiába, Németországba, Belgiumba, sőt Abu-Dhabiba is utazik, mindenhol más színeszeket szerződtettek, hogy a szöveg anyanyelvű előadás legyen. Hatalmas pluszmunka ez, de megéri, mert közelebb hozza a mesét a közönséghez – vélte Fischer Iván. Kiemelte, hogy a zenekari muzsikusok is nagyon fontos szerepet játszanak a színpadon, hiszen a zene varázsereje az opera címszerepe, de minthogy ez egy misztikus szerep, sokáig el lesz takarva az együttes. „Annyit elárulhatok, hogy több helyről fog szólni a zenekar, sőt, a tagok énekelni is fognak”.
varazsfuvola 1
Rendezés közben (forrás: Fischer Iván Facebook-oldala)

Fischer Iván a nemzetközi sztárokat felvonultató új szereposztásról is szólt. Úgy vélte, hogy A varázsfuvola szerepeit nehéz kiosztani, mert végletes képességekre van szükség: nagyon magas, vagy nagyon mély hangokra, fiúszereplőkre és így tovább. „Tamino roppant nehéz, Paminát pedig csak egy földöntúli tündér énekelheti el hitelesen. Azt hiszem, találtam egy ilyen tündért” – utalt a szerepet alakító spanyol szopránra, Nuria Rialra. A kérdésre, tervezik-e a közeljövőben más operák bemutatását is, a karmester úgy felelt: „Igen, de most meg gondolni sem tudok erre, éjjel-nappal csak A varázsfuvolával foglalkozom”.
MTI

Forrás: 2015. március 07. szerda 19:00 — 22:00

Kapcsolódó linkek:

http://www.fidelio.hu/klasszikus/kritika/meseld_el

http://www.origo.hu/kultura/20150310-mi-van-ha-a-varazsfuvola-tenyleg-silany.html


2015. február 23., hétfő

TV - History: Zálogcsillagok - Húrok, kardok és jutalmak


2015. április 28. kedd 02:30 - 03:00
2015. április 27. hétfő 14:30 - 15:00
2015. április 27. hétfő 08:30 - 09:00
2015. április 19. vasárnap 19:30 - 20:00
2015. április 19. vasárnap 03:30 - 04:00
2015. április 7. kedd 18:30 - 19:00
2015. április 7. kedd 08:30 - 09:00
2015. április 7. kedd 01:30 - 02:00
2015. április 6. hétfő 21:30 - 22:00

2015. március 1. vasárnap 03:30 - 04:00
2015. február 24. kedd 18:30 - 19:00
2015. február 24. kedd 08:30 - 09:00
2015. február 24. kedd 00:30 - 01:00

2015. február 23. hétfő 21:30 - 22:00

2015. július 4. szombat 08:30 - 09:00

2015. augusztus 8. szombat 17:00 - 17:30

2015. október 22. csütörtök 13:30 - 14:00
2015. október 22. csütörtök 20:30 - 21:00
2015. december 28. hétfő 13:30 - 14:00
2016. január 13. szerda 13:00 - 13:30
2016. január 13. szerda 20:00 - 20:30
2016. május 6. péntek 13:30 - 14:00
2016. május 7. szombat 02:30 - 03:00
2016. június 6. hétfő 22:30 - 23:00
2016. június 7. kedd 01:30 - 02:00
2016. június 7. kedd 16:30 - 17:00

2016. augusztus 13. szombat 17:30 - 18:00
2016. augusztus 25. csütörtök 13:30 - 14:00

2016. december 7. szerda 13:30 - 14:00
2016. december 7. szerda 20:30 - 21:00

2017. január 5. csütörtök 00:30 - 01:00
2017. január 5. csütörtök 05:35 - 06:00

Zálogcsillagok - Húrok, kardok és jutalmak

Rick és Corey egy szabadkőműves kardot vizsgál. Megkötik az üzletet, vagy megszakadnak a tárgyalások?

Népszerű programok

Blogarchívum