Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2012. június 25., hétfő

Kiállítás - Mucha gyűjtemény Pécsett

június 30 - augusztus 26

Alfons MUCHA - A TRIMAL COLLECTION (Znojmo - CZ)
Alfons MUCHA / A TRIMAL Collection


Alfons Mucha, a szecesszió és a grafika cseh mestere 1860. július 24-én született a dél-morvaországi Ivančicéban (ma Csehország) .Szinte születésétől fogva rajzolt még mielőtt megtanult volna járni. Mindennel rajzolt, ami nyomot hagyott, ceruzával, krétával, szénnel vagy szöggel.

Pályáját autodidaktaként kezdte. Mivel a Prágai Akadémia elutasította, 1879-től 1881-ig egy színpadképek tervezését tanító iskolában és egy rajzstúdióban folytatott tanulmányokat Bécsben. Néhány kisebb megbízást kapott a dekoratív festészet területén és Karl Khuen-Belasi gróf támogatását nyerte el , akinek támogatásával festői stúdiumokat végzett a Müncheni Képzőművészeti Akadémián 1885-től 1887-ig.

A Világkiállítás alkalmával a művészetek Mekkájába Párizsba költözött . Itt szerény körülmények között élve különböző festő-tanároknál tanult . Könyvillusztrációs feladatokkal kereste meg a megélhetését.

Mucha plakátműveivel - főként a Sarah Bernhardt-plakáttal - aratta első sikereit az 1890-es évek közepén, és ez a műfaj hozta meg számára később a világhírnevet.. Az 1895-1901 közötti években Mucha az általa tervezett plakátokkal óriási visszhangot keltett. Mucha a bizánci ikonokra emlékeztetően jelenítette meg figuráit,megpróbálta elérni, hogy a néző ne egy színdarab jelenetével szembesüljön, hanem teljes élményt, egy általános hatást lásson, halljon és érezzen. Ez a hatás éppúgy állandó jellemvonása Mucha valamennyi plakátjának, a ragyogó kosztüm, az ékszerek, a hajviselet, a test- és fejtartás, a sugárzó szemek. A Mucha -plakátok és a többi általa készített reklámkiadvány fiatal, vonzó, kicsattanó, vidám és nyíltan érzéki nőket ábrázolnak hosszú aranyló hajjal, közvetlen asszociációkkal az adott termékkel kapcsolatban.

1896-ban részvények grafikai munkáin dolgozott. 1898 és 1946 között ez a részvénytársaság számtalan különböző részvényt és váltót adott ki Mucha tervezésében. A "Société des Immeubles de France" két kötvényt adott ki 1891-ben és 1896-ban, olyat , mint a "Société Anonyme de l'Exposition Réligieuse Internationale de 1900" társaság. A "Slavia" (Prágai Kölcsönös Biztosítási Bank) biztosítási kötvényei is Mucha összetéveszthetetlen stílusával készültek el. a történelmi értékű értékpapírjai a gyűjtők körében a legkeresettebb darabok ma is.

Művészetét a szecesszióra jellemző kígyózó indák, stilizált növényi motívumok, buja vonalvezetés, szépséges nőalakok jellemzik, ugyan nem vallotta magáénak az art nouveau elveit, nézeteit inkább a szimbolizmussal rokonította. A dekorativitás anatómiai pontossággal párosul. Roppant sokoldalú művész volt, illusztrált könyvet (Németország története, Ilsée),étlapot tervezett bélyeget, naptárt, tapétát, bútort, szőnyeget, üvegablakot, ékszereket és ékszerüzletet. Igazi alkalmazott-művész , a lithográfia nagy mestere volt.

Mucha életművén belül különleges helyet foglalnak el a pasztell- és szénrajzok. Ezek az 1898 és 1903 között Párizsban készült rajzok önálló műtárgycsoportot alkotnak. Saját személyes érzéseit közvetítik, és egy olyan művész sajátos oldalát világítják meg, aki a nemzetközi hírnév és siker csúcsára jutott.

Alfons Mucha 1897-ből származó plakátjain és festményein tűntek fel először szláv karakterjegyeket viselő nőalakok. Mucha ezt a a leánytípust a cseh és morva vidék buzgó vallásosságának rendelte alá, anélkül azonban, hogy falusi "leányainak" természetes bája elveszne.

Az Első világháború után Mucha visszatért Csehszlovákiába, ahol tervei közt voltak bélyegek, bankjegyek és a fiatal csehszlovák állam kitüntetései. Egy amerikai milliomos megbízásából Mucha megfestette a szláv népek történelmi eposzát, mely képeket 1928-ban Prága városának ajándékozta.

Mucha az elsők között volt, akiket az 1939-es német bevonulás után internáltak. A Gestapo tartóztatta le korábbi szabadkőműves tagsága miatt. Az internálás során kapott tüdőgyulladás következtében rövid idő múlva elhunyt.

A 2010-es Európa Kulturális Főváros programjainak kiemelkedő eseménye volt a Pécsi Galériában rendezett Mucha-kiállítás , amely a szecessziós plakátjait , könyv- és ujságborítóit valamint a munkáihoz készített eredeti fotóit , tanulmányait mutatta be.

Mostani kiállításunkon a elemzéseit , kréta és ceruza rajzait , festményeit , mint az alkalmazott művészet előtanulmányait mutatjuk egy sajátos kontextusból , megadva annak lehetőségét , hogy a tárlatlátogató közelebb kerülhessen az alkotóhoz , annak lelkéhez . A cseh kisvárosban, Znojmoban élő MUDr. Zdenek TRIMAL magángyűjtő jóvoltából egy olyan kiváló művészt mutatunk be sokak által nem ismert oldaláról , aki a plakátművészetet az egekbe emelte. A cseh gyűjtő tudatosan vásárolta magának a Mucha plakátok mellett a világ számtalan helyszínén az itt látható rajzokat, festményeket , tanulmányokat ,fotókat , mintegy bemutatva azt a fantasztikus rajzi tudást , alkotói tudatosságot , kompozíciós sokszínűséget , visszafogott bájt és történelmi hitelességet , amely oly jellemző erre a nagyszerű cseh mesterre.

Roppant büszkék lehetünk magunkra abban a tekintetben is , hogy egy több évre szóló távol-keleti kiállítás-sorozat előtt bemutathatjuk Pécsett ezt a nagyszerű anyagot remélhetőleg országos érdeklődés mellett. Köszönet a gyűjtőnek , MUDr. Zdenek TRIMAL úrnak a több , mint 100 darabos kollekciójáért , mely teljesebbé teszi az eddig ismert képet erről a kiváló művészről.

Forrás: http://www.pecsgallery.hu/2012/ngal/7.htm


Mucha-kiállítás nyílik június végén a Pécsi Galériában

PLAKÁTOK | Egy cseh kisvárosban élő magángyűjtő több mint száz műből álló kollekciója látható egy hónapig.
A 2010-es Európa Kulturális Főváros programjainak kiemelkedő eseménye volt a Pécsi Galériában rendezett Mucha-kiállítás, amely a szecesszió cseh mesterének plakátjait, könyv- és újságborítóit, valamint a munkáihoz készített eredeti fotóit, tanulmányait mutatta be.

  A Mucha-plakátok fiatal, vonzó, vidám és nyíltan érzéki nőket ábrázolnak A Mucha-plakátok fiatal, vonzó, vidám és nyíltan érzéki nőket ábrázolnak
A Pécsi Galéria (Széchenyi tér) június 30-án nyíló kiállításán elemzéseit, kréta- és ceruzarajzait, festményeit, mint az alkalmazott művészet előtanulmányait mutatja be egy sajátos kontextusból, megadva annak lehetőségét, hogy a tárlatlátogató közelebb kerülhessen az alkotóhoz, annak lelkéhez. A cseh kisvárosban, Znojmóban élő MUDr. Zdeněk Třímal magángyűjtő jóvoltából egy olyan kiváló művészt mutat be a kiállítás sokak által nem ismert oldaláról, aki a plakátművészetet az egekbe emelte. A cseh gyűjtő tudatosan vásárolta magának a Mucha-plakátok mellett a világ számtalan helyszínén az itt látható rajzokat, festményeket, tanulmányokat, fotókat, mintegy bemutatva azt a fantasztikus rajzi tudást, alkotói tudatosságot, kompozíciós sokszínűséget, visszafogott bájt és történelmi hitelességet, amely oly jellemző a nagyszerű cseh mesterre.
Mucha plakátműveivel aratta első sikereit az 1890-es évek közepén, és ez a műfaj hozta meg számára később a világhírnevet. A bizánci ikonokra emlékeztetően jelenítette meg figuráit, megpróbálta elérni, hogy a néző ne egy színdarab jelenetével szembesüljön, hanem teljes élményt, általános hatást lásson, halljon és érezzen. A Mucha-plakátok és a többi általa készített reklámkiadvány fiatal, vonzó, kicsattanó, vidám és nyíltan érzéki nőket ábrázolnak hosszú aranyló hajjal, közvetlen asszociációkkal az adott termékkel kapcsolatban.


Forrás: http://www.bama.hu/baranya/kultura/mucha-kiallitas-nyilik-junius-vegen-a-pecsi-galeriaban-448481

2012. június 22., péntek

Előadás - Raffay Ernő: Trianon és a Szabadkőművesség.

Dr. Raffay Ernő történész előadása Csíkszeredában

Az előadás célja kettős. Elsődleges cél, hogy objektív, történeti tényekre támaszkodva betekintést nyerhessünk azokba az okokba és következményekbe, amelyek Magyarországot érték az első világháborút követően. Második célkitűzésként a trianoni kérdéskör homályos és indulatokkal telített összefüggésrendszerének tisztázását, a trianoni kérdéskőr magyar, nem magyar és szabadkőműves erők felelősségeire történő rámutatást tűztük ki.

Az előadás címe: Trianon és a Szabadkőművesség.

Reméljük, hogy az előadás által sikerül tisztább képet kialakítani a trianoni kérdéskőrről és levonni azokat a tanulságokat, amelyek segítenek a jövő feszültségektől mentes építésében.


A rendezvény időpontja: 2012. június 22, 17.00 – 18.30

Helyszín: Csíkszeredai Sapientia EMTE Nagy Aulája, Szabadság tér 1 szám.
Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2012/06/eloadas-raffay-erno-trianon-es.html

2012. június 9., szombat

Könyvbemutató - Dr. Nagy Attila: A szabadkőműves Debreceni Egyetem 100 éve

Június 9-én (szombat) 15 órakor a Bihar Antikvárium sátránál:

Dr. Nagy Attila: A szabadkőműves Debreceni Egyetem 100 éve című könyvének bemutatója

ÜNNEPI KÖNYVHÉT  
Debrecen 2012 június 7-11. (Új helyszín: A FÓRUM előtt a Csapó utcán)
Kapcsolódó könyv:  http://szkp2.blogspot.com/2012/06/nagy-attila-szabadkomuves-debreceni.html

2012. június 2., szombat

Előadás - Nagy Attila: Janus-arcú szabadkőművesség

2012. június 2-án (szombaton) 10 órakor kezdődik a Széchenyi-teremben a két napos SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ (SZVT) a Turul Szövetség szervezésében 

Június 2-án (szombat)
...
12:30-13 Nagy Attila: Janus-arcú szabadkőművesség
...

  

Forrás: http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=lambert&pid=117337&blog_cim=MVSZ%20sz%E9kh%E1z:%20j%FAniusi%20programok

Népszerű programok

Blogarchívum