Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2016. április 7., csütörtök

Előadás - dr. Papp Gábor: Egy lovag a bányában, avagy Born Ignác kalandozásai a felvilágosodás korában

Egy lovag a bányában, avagy Born Ignác kalandozásai a felvilágosodás korában

Dr. Papp Gábor tárigazgató (Magyar Természettudományi Múzeum, Ásvány- és Kőzettár) A fenti címmel tart vetített képes előadást az ELTE Nyugdíjasklubban.


Az előadás Ignaz Edler von Bornról, ahogy mi magyarok ismerjük, Born Ignác lovagról szól. De ki is volt Born Ignác? Egy (hosszú) mondatban: német birodalmi lovagi családból származó, erdélyi születésű földtudományi, bányászati és kohászati szakember, szabadkőműves és illuminátus vezető, szakkönyvek és szatírák szerzője, tudományos társaságok alapítója és vezéralakja, a bécsi szellemi élet egyik központi személyisége a jozefinista korban, aki tanulmányait Nagyszebenben, majd Bécsben és Prágában végezte, és élete során cseh, magyar és erdélyi honosságot is kapott.
Az ellentétek embere volt: egy gazdag erdélyi aranybánya résztulajdonát örökölte, de adósságokban úszva halt meg. Jezsuita gimnáziumba járt, novícius is volt, de a szerzetesrendek és főként a jezsuiták engesztelhetetlen ellenfele lett. Szabadon szárnyaló szelleme évtizedes betegeskedéssel megtört testben lakozott. Szabadkőműves vezető volt, de nem a misztikum kedvéért: páholyát valódi tudományos műhelyként működtette. Sokan rajongtak érte, Mozart kantátát írt a tiszteletére. Egyes zenetörténészek szerint róla mintázta Sarastro alakját a Varázsfuvolában. Mások gyűlölték, sőt aljasnak tartották. Bécs egyik legismertebb személyisége, számtalan tudós társaság, köztük a londoni Royal Society tagja volt, de ismeretlen sírhelyen nyugszik – Mozarthoz hasonlóan.
 
Az előadás helyszíne: ELTE ÁJK Bp V. Kecskeméti u. 10-12. III. emelet B/19 gyakorló 
Időpontja: 2016. április 7. csütörtök 10:30 óra

 

Forrás: https://alumni.elte.hu/hir?id=NW-505

Népszerű programok

Blogarchívum