Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2001. december 13., csütörtök

Luca napi fehér munka

KEDVES TESTVÉREM!

Értesítelek, hogy 2001. december 13-án 18. órakor Páholyházunkban

Luca-napi

fehér munkát tartunk.

melyre Téged, nővéreddel együtt szeretettel váruk. 

Ez alkalommal a szövetségünk érdeklődő vendéget is hozhatsz.


Főmester

2001. november 24., szombat

Előadás - Kurucz László: Mi a Szabadkőművesség?

Előadás - Kurucz László: Mi a Szabadkőművesség?

2001. november 24.-én 16 órakor, a Szent László Iskolában, az Irodalmi Társaság rendezésében Kurucz László tart elõadást "Mi a Szabadkõmûvesség?" címen.

Aki még nem tudná, feltétlen menjen el, Berci megmagyarázza.

Forrás: Délamerikai Magyar Hírlap
http://www.hhrf.org/dmh/0111/lap.htm

2001. október 5., péntek

PhD védés - Jászberényi József: A Szt. Sophia Templomában látom felszentelve nagysádat

Jászberényi József: A Szt. Sophia Templomában látom felszentelve nagysádat, A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség

című Phd értekezésének védését 2001. október 5. 16h-kor tartják a Debreceni Egyetemen

Bírálók: H. Balázs Éva, S. Varga Pál, Gángó Gábor

2001. augusztus 5., vasárnap

Előadás: Berényi Zsuzsa Ágnes: A magyar szabadkőművesség a második világháború idején

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
XVI. Magyar Őstörténeti Találkozója
Szentendre, 2001. augusztus 5-12


A magyar történelmi iskola előadásai

Beküldött előadás:

Berényi Zsuzsa Ágnes: 1. A magyar szabadkőművesség a második világháború idején

1. A magyar szabadkőművesség történetének áttekintése 1920-ig.
2. Az illegalitás évei, fedőszervek.
3. A második világháború vége. Újjáalakulás.
4. a. Első szervezkedések.
b. Páholyok kezdeményezései.
c. A Nagypáholyház kárainak felmérése.
d. Páholyházépítő Bizottság és munkássága, eredményei.
e. Külföldi szabadkőművesi segítség.
5. A szabadkőművesek tevékenysége:
a. Szellemi téren: önművelés, előadások, kiállítások, hangversenyek, könyvtár létesítése, folyóirat, könyvkiadás, szervezetek alakítása.
b. Gyakorlati téren: segélyezések, jótékonysági létesítmények segélyezése, a Lánchíd újjáépítésében segítség, a Nagypáholyház rendbe hozatala.

Forrás: http://vmek.oszk.hu/06700/06790/06790.pdf

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2002/06/berenyi-zsuzsa-agnes-magyar.html

2001. május 29., kedd

Előadás - Sindilariu, Thomas : Die Freimaurerloge »St. Andreas zu den drei Seeblättern zu Hermannstadt« (1767-1790)

29. Mai 2001:

Vortrag Thomas Sindilariu, M. A. (München): Die Freimaurerloge „St. Andreas zu den drei Seeblättern in Hermannstadt" (1767-1790). Ihre Rolle in Gesellschaft, Kultur und Politik Siebenbürgens.

Historisches Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität, München

2001. április 26., csütörtök

Előadás - Varga Nóra: A szombathelyi "Ébredés" szabadkőműves páholy / Vas Megyei Levéltári Nap

http://www.natarch.hu/szemle/20014/kalocsai.htm

2001. április 26. Vas Megyei Levéltári Nap

Varga Nóra (Szombathely) a szombathelyi "Ébredés" szabadkőműves páholy 1902 és 1920 közötti tevékenységéről és tagságáról beszélt. A szabadkőművesség egyetemes és magyarországi megjelenésének rövid vázolása után a szóban forgó szabadkőműves kör, majd páholy megalakulásának körülményeit, a páholy önálló műhelyének létrehozását, működését (jótékony, fölvilágosító stb.) mutatta be. A tagságot életkor, iskolázottság, foglalkozás, egyesületi tevékenység, a város gazdasági, politikai, kulturális életében betöltött szerep, közfunkciók stb. szerint vizsgálta. Képet alkotott a nevesebb szombathelyi szabadkőművesekről, így pl. Ernuszt Józsefről (földbirtokos, ügyvéd, főispán), Feldmann Bódogról (ügyvéd, helyi kamarai elnök), ifj. Feldmann Bódogról (orvos), Seemann Gáborról (iskola-igazgató), Gerlits Sándorról (árvaház-igazgató), Jánossy Gáborról (árvaszéki elnök), Kiskos Istvánról (polgármester), Lingauer Albinról (hírlapíró, lapszerkesztő), Müller Edéről (építési vállalkozó) stb. Befejezésül a másik szombathelyi páholy, az "Igazsághoz" létrehozásáról és az "Ébredés"-sel való kapcsolatáról szólt.

2001. február 22., csütörtök

Péter Róbert: A szabadkőművesek nagypáholyában - Élménybeszámoló

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=6721%20Szeged%2C%20Lechner%20t%C3%A9r%202%2FA

Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium
Lechner tér 2/A
6721 Szeged

TEAHÁZI ESTÉK

2001. tavasz: 2. előadás

Péter Róbert: A szabadkőművesek nagypáholyában - Élménybeszámoló

Az előadások csütörtökönként 20.00 órakor kezdődnek a kollégium társalgójában.
Vendégeket szívesen látunk!

Az ún. Teaházi esték a kollégium szellemi életének belső szakmai fóruma. Csütörtökönként este 8 órától az egyes kollégiumi lakók saját érdeklődési ill. szakmai területük valamely közérdeklődésre számot tartó témájából tartanak előadást. A kollégiumban lakó hallgatók legtöbbje pedagógus lesz, így nem titkolt célunk a pedagógiai, előadói készség fejlesztése.

Az előadások nyilvánosak, bárki által látogathatók. Külön sikerként tartjuk számon, ha egy-egy előadás után beszélgetés-vita alakul ki a témával kapcsolatban.Forrás: http://sspeszk.blogspot.com/p/teahaz.html

ill.: http://szepi.hu/~jusztin/sik/PROGRAM/teahaz.html

Népszerű programok

Blogarchívum