Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2007. április 29., vasárnap

TV - National Geographic: A szabadkőművesek titka

A vallás titokzatos története

A szabadkőművesek titka

Talán nincsen még egy szervezet a világon, melyet ennyit és ekkora szenvedéllyel támadtak és rágalmaztak volna a történelem során, mint a szabadkőművességet. Az idők azonban változnak, és mára vége azoknak a napoknak, amikor a szabadkőművesség a korrupció, a titokzatosság és a baljós rituálék szinonimája volt. De vajon mit jelent napjainkban e szervezet tagjának lenni? A kérdés megválaszolása érdekében a film megkísérel behatolni a szervezet szívébe; nem azért, hogy lerántsa a leplet a rituálékról, és nem is azért, hogy kiderítse, hogy ki áll a piramis csúcsán – hanem csupán annak érdekében, hogy bemutassa a nézőknek a szabadkőművesség páratlan gondolkodásmódját és szellemiségét.

2007. április 29., vasárnap 21.00
 2007. április 30. hétfő 06:00
2007. május 5. szombat 18:00 
2007. május 6. vasárnap 02:00 
2007. május 7. hétfő 09:00
 2007. május 7. hétfő 14:00 
2007. május 14. hétfő 00:00
 2007. május 18. péntek 21:00 
2007. május 19. szombat 00:00
 2007. május 19. szombat 06:00 
2007. május 25. péntek 14:00 
2007. június 10. vasárnap 22:00 
2007. június 11. hétfő 04:00 
2007. június 29. péntek 21:00
 2007. június 30. szombat 00:00 
2007. június 30. szombat 03:00
2007. július 6. péntek 09:00 - 10:00
 2007. július 6. péntek 14:00 
2007. július 29. vasárnap 16:00
2007. szeptember 2. vasárnap 21:00
2007. szeptember 3. hétfő 03:00
2008. július 5. szombat 22:00
 
2008. szeptember 30. kedd 22:00
2009. március 25. szerda 20:00 - 21:00
2009. március 26. csütörtök 02:00 - 03:00
2009. március 26. csütörtök 11:00 - 12:00
2009. augusztus 5. szerda 22:00 - 23:00
2009. augusztus 6. csütörtök 01:00 - 02:00
2009. augusztus 6. csütörtök 04:00 - 05:00
2009. augusztus 6. csütörtök 10:00 - 11:00
2009. augusztus 6. csütörtök 15:00 - 16:00
2009. augusztus 22. szombat 23:00 - 00:00
2009. augusztus 23. vasárnap 03:00 - 04:00


Ismertetés: http://nol.hu/archivum/archiv-443502-251401

A szabadkőművesek titka

Egy pápa meggyilkolásának gyanúja, Hasfelmetsző Jack és Isten Bankárának kétséges öngyilkossága. Melyik az a titkos társaság, amely az összeesküvés-elméletek gyártói szerint kapcsolatot teremt a látszólag össze nem függő események között?
Talán nincsen még egy szervezet a világon, melyet ennyit és ekkora szenvedéllyel támadtak és rágalmaztak volna a történelem során, mint a szabadkőművességet. Az idők azonban változnak, és mára vége azoknak a napoknak, amikor a szabadkőművesség a korrupció, a titokzatosság és a baljós rituálék szinonimája volt. De vajon mit jelent napjainkban e szervezet tagjának lenni? A kérdés megválaszolása érdekében a film megkísérel behatolni a szervezet szívébe; nem azért, hogy lerántsa a leplet a rituálékról, és nem is azért, hogy kiderítse, hogy ki áll a piramis csúcsán - hanem annak érdekében, hogy bemutassa a nézőknek a szabadkőművesség páratlan gondolkodásmódját és szellemiségét.
A szóbeszéd, gyanakvás és botrány évszázadai után egyedülálló bepillantást nyerhetünk a szabadkőművesség világába. A National Geographic Channel legújabb bemutatójában, A szabadkőművesek titkában felsejlik az igazság. A szabadkőműves-páholyok kapui szélesre tárulnak.
Amióta a modern szabadkőművesség csaknem három évszázaddal ezelőtt megszületett Londonban, a legkülönbözőbb összeesküvés-elméletekkel hozták összefüggésbe. Ezek közül néhány felkavaró, mások az abszurd határát súrolják.

A filmben meghallgathatjuk többek között a szkeptikus újságírót, Conrad Goeringert, a szabadkőműves összeesküvés-elméleteket kutató írót, David Southwellt és John Hamillt, az Angliai Nagypáholy kommunikációs igazgatóját. A dokumentumfilm bemutatja a világ szabadkőműves-páholyaiban készült egyedülálló felvételeket, és megismerhetjük a modern szabadkőművesség meglepően sokféle arcát. 1982. június 18-án a londoni Blackfriars Bridge került egy olyan gyilkossági rejtély középpontjába, amely a szabadkőművesek elleni támadások alapja lett. A hajnal hátborzongató felfedezést hozott. Egy jól öltözött úriember holtteste lógott a híd alatt. A tárcája tele volt pénzzel, hamis útlevél volt nála, a zsebében pedig téglákat találtak.
1982-ben Rupert Cornwell, brit újságíró a Financial Times megbízásából Rómában tartózkodott. Azonnal tudta, hogy nagy sztorira akadt, amikor a halottban felismerték a 62 esztendős olasz bankárt, Roberto Calvit. A szenzációhajhász sajtó teljesen felbolydult, amikor kitudódott, hogy Calvi egy titkos szekta tagja volt, amely a jelek szerint kapcsolatban állt egy megszűnt szabadkőműves-páhollyal, a P2-vel. A P2, vagy ahogyan korábban ismerték, a Propaganda Due Olaszországban jött létre, 1885-ben. A csoportba a kormány és a hadsereg emberei, kétes becsületű üzletemberek is beszivárogtak, sokuknak a maffiához is köze volt. A szabadkőművesek e miatt érezték kötelességüknek a Propaganda Due-páholy felszámolását. 1976-ban a vezetőjét, Lucio Gelli pénzembert kizárták a szabadkőművesek soraiból, így illegalitásba vonult a páhollyal. A nevét P2-re változtatta, és tovább működtette az Olasz Nagypáholy, a Grand Orient jóváhagyása nélkül.
A P2 nevét már korábban is összefüggésbe hozták egy gyilkossággal, szintén Olaszországban. Ezúttal nem egy bankár volt az áldozat, hanem egy pápa. I. János Pál csupán 33 napig volt pápa. Egy széles körben elterjedt elmélet szerint nyomozást készült indítani egy titkos szervezet ellen, amelyről akkor tudta meg, hogy a Vatikánnal is kapcsolatban van. Ez volt a P2. A nyomozás több magas rangú bíborosra nézve is veszélyt jelentett. Fenyegette a P2 és a maffia tagjait, az olasz politikai, gazdasági és pénzügyi élet sok képviselőjét. A pápa hirtelen és váratlan halála miatt tehát sokan gyanakodtak arra, hogy meggyilkolták, és így gátolták meg a nyomozást. I. János Pál halálának oka hivatalosan szívroham volt, a halál másnapján boncolás nélkül bebalzsamozták.

A szabadkőművesnek jelölt új tagokat titkos szavazással kell elfogadni. A fehér golyó egy igent, a fekete kocka kizárást jelent. A leendő tagoknak a saját akaratukból kell kinyilvánítaniuk a csatlakozási szándékot, és meg kell vallaniuk egy felsőbb lénybe vetett hitüket. A szabadkőművesek belépnek az inastól a mesteren át a nagymesterig tartó hierarchiába. Három szint, úgynevezett fok létezik. Mindegyiket titkos beavatáson keresztül, egy titkos jelszó elnyerésével lehet elérni. Az első fok lényege az érzelmek és indulatok uralása, a másodiké az ismeretek gyűjtése. A harmadik fokot a jelölt akkor éri el, amikor mindennek eredményeként testileg tiszta lesz, elméje élesedik, szelleme pedig kitágul. A harmadik fok beavatása Hiram Abif legendájára épül, aki egy bibliai kőműves, Salamon király jeruzsálemi templomának építője. A biblia mellékalakjából, akit a krónikák könyve említ, a szabadkőműves-legendák és -rítusok főszereplője lett. Hiram Abif testesíti meg azokat az értékeket, amelyekre minden szabadkőműves vágyik. Ő a hitrendszer megszemélyesítője, a mitikus építő, aki fájdalmas halált hal. A legenda szerint Salamon király értesül a kőművesmester meggyilkolásáról. A mesterek régi jelszava Hiram Abiffal a sírba száll. Ekkor - a legenda szerint - Salamon király ezt mondta: "Adok egy másik szót, amelyet a kőművesmesterek páholyai használnak majd, amíg a jövendő nemzedékek bölcsessége fel nem fedezi, és napvilágra nem hozza az igazi szót." A szabadkőművesség titkai közül egyet sem őriznek olyan szigorúan, mint azt a háromszótagú szót, amely kulcs a harmadik fokhoz, a mesterek fokához. Ez a titkos szó: mahabón. A legelterjedtebb értelmezés szerint a héber mahabóni kifejezésből származik, amelynek jelentése: "Ő az építő". A szót suttogva adják át a leendő mesternek egy kézfogás és egy gesztus kíséretében. Bár az interneten vagy könyvekben is könnyen rátalálhatunk a titkos jelszóra, a valódi jelentését csak azok ismerhetik, akik beavatást nyertek a szabadkőműves-misztériumokba.
A szabadkőművesek számára nem maga a szó a fontos, hanem az erkölcsi tanulság a titok birtoklásáról és megtartásáról, valamint a bölcsességet kiérdemelt emberek iránti tiszteletről. A szabadkőművesek titka: április 29., vasárnap 21.00 - National Geographic ChannelNational Geographic cikk két részben:A szabadkőművesek titka 1. rész

Talán nincsen még egy szervezet a világon, amelyet ennyit és ekkora szenvedéllyel támadtak és rágalmaztak volna a történelem során, mint a szabadkőművességet.A legnagyobb titkos szervezet
A szabadkőművesség a legnagyobb titkos társaság a világon, és talán az egész történelemben. Bolygószerte több millió tagja van. A szabadkőművességet egyesek a 12. századi templomos lovagrendtől eredeztetik. Mások úgy tudják, hogy a modern szabadkőművesség 1717-ben, Londonban indult útjára, amikor James Anderson megjelentette az Alkotmányát. 1757-re a mozgalom a születőben lévő Amerikai Egyesült Államokba is eljutott, de a szabadkőművesség igazán csak az 1800-as években kezdett elterjedni. Az angol, skót és ír katonák a szabadkőművességet Afrikába, Ázsiába, Indiába, a Közel-Keletre és Európába is magukkal vitték. A terjeszkedő hálózat olyan szervezetként vált ismertté, amely az egész világon jelentős összegeket adományozott helyi jótékonysági célokra.


Rengeteg jótékonysági munkát végeztek és végeznek. Nem egyszerűen pénzt áldoznak, hanem az időt és a képességeket is. A szabadkőműves élet három alapkőre épül: a testvéri szeretetre, az igazságra és a jótékonyságra. Minden szabadkőműves megfogadja, hogy segít annak, aki hozzá fordul.

Titkolózás, mítoszok
A szabadkőművesség nem volt mindig ennyire nyilvános. Az európai szabadkőművesek Adolf Hitler rendelkezéseitől megrettenve kényszerültek illegalitásba. A becslések szerint legalább 80 ezer szabadkőműves halt meg a náci koncentrációs táborokban. Hitler azt hirdette, hogy a szabadkőművesek a zsidókkal szövetkezve az európai gazdaság, politika és a sajtó feletti uralomra törnek. A titoktartás sok szabadkőműves életben maradását tette lehetővé.

A szabadkőművesek titka
Az idők változnak, és mára vége azoknak a napoknak, amikor a szabadkőművesség a korrupció, a titokzatosság és a baljós rituálék szinonimája volt. De vajon mit jelent napjainkban e szervezet tagjának lenni? A kérdés megválaszolása érdekében A National Geographic Channel filmje megkísérel behatolni a szervezet szívébe; nem azért, hogy lerántsa a leplet a rituálékról, és nem is azért, hogy kiderítse, hogy ki áll a piramis csúcsán – hanem csupán annak érdekében, hogy bemutassa a nézőknek a szabadkőművesség páratlan gondolkodásmódját és szellemiségét.
Mikor látható? Március 25-én szerdán 20:00, vagy másnap csütörtökön 2:00 és 11:00 órakor.

Ugyanakkor a titkolózás és az a tény, hogy a rend nem volt nyílt, teret adott a rágalmaknak, összeesküvés-elméleteknek és az ismeretlentől való félelemnek. Mindez a mozgalom ellen irányult, és lehetővé tette, hogy a társadalom gyakran nagyon igazságtalanul ítélje meg a szabadkőműveseket. Kialakult a szabadkőművességről, mint titkos hálózatról szóló mítosz.

A szabadkőművesség egyik gondja, hogy ha adott egy titkos társaság, akkor az emberek azonnal keresni kezdik a valódi természetére vonatkozó utalásokat. Mivel a tagok száma világszerte az 5 milliót is eléri, és elképesztően sok független páholy működik, nem mindenki követi ugyanazokat a szabályokat. A világ szabadkőműves páholyai igyekeznek további tagokra szert tenni.

A szabadkőművesség nem olyasmi, amihez az ember csatlakozik. Az ember nem belép a szabadkőművesekhez, hanem szabadkőművessé válik, majd befogadja a testvériség. Ateista nem lehet tagja a páholyuknak. Nem kérdezik, hogy milyen vallás híve, de ahhoz, hogy szabadkőművesként beavatást nyerjen, elvárják a felsőbb lénybe vetett hitet.

A világ nagypáholyai kizárólag férfiakból állnak. Angliában és Walesben két női nagypáholy is működik. Ugyanazokat az elveket vallják, ugyanazok a szertartásaik és ugyanazokat a rendi jelvényeket viselik, mint a férfi páholyok tagjai. Rengeteget jótékonykodnak.

A legtöbben egyetértenének abban, hogy a mai szabadkőműves páholyok annak az utódai, amely 1717-ben alakult: De a titkos klub létrehozásának mozgatórugóit rejtély fedi. Az egyik elmélet szerint a dolgozó osztályok számára akartak utat nyitni a hatalom felé.

Bárki beszerezheti Malcolm C. Duncan könyvét, amely leírja a szabadkőművesség fő ágának szertartásait az első három, úgynevezett szimbolikus fokig. De miért van szükség a titkolózásra? Nem azért, mert titkokra van szükség, hanem azért, hogy a jelenlévők szabadon és őszintén nyíltak lehessenek. Ehhez joguk van. De azzal, hogy nem osztják meg a külvilággal a páholyon belül történteket, vajon nem a saját életüket nehezítik meg a szabadkőművesek?

Rágalmak és nyilvánosság
A társadalomnak, főleg a modern társadalomnak szüksége van mumusokra. Olyan világban élünk, ahol mindent elárasztanak az összeesküvés-elméletek. Néhány szabadkőműves megelégelte a vádaskodásokat, és Angliában színes, nyilvános szertartást tartottak. Patrónusuk és vezetőjük a királynő unokatestvére, ő királyi fensége, Kent Hercege, a rend nagymestere. Évente mintegy 30 ezer látogatót fogadnak. Bárki betérhet az utcáról, beléphet az épületbe, bejárhatja a könyvtárt és a múzeumot. Túrákat vezetnek, és mindent elmagyaráznak.


Az új nyitottság egyik célja a közvélemény bizalmának elnyerése. A kéznyújtás gesztusa azonban szörnyű módon háttérbe kényszerült, amikor 2004 ben lelőtték William James New Yorki szabadkőművest. A sajtó tudósítása szerint egy székben ült, amikor lelőtték, bekötött szemmel, konzervdobozok között, egy szabadkőműves páholy alagsorában. James túljutott a beavatási folyamat nagy részén, és eljutott ahhoz a részhez, amikor a klub egyik tagja előhúz egy pisztolyt, és vaktölténnyel rálő. Aközben valaki más feldönti a jelölt közelében álló konzervdobozokat. Tragikus módon úgy alakult, hogy a pisztolyos férfi egy töltött fegyvert vett elő a helyett, amiben a vaktöltények voltak. Rálőtt William James re, és megölte.

A haláleset tovább szította a szabadkőműves összeesküvésről szóló elméleteket. Az Angliai Nagypáholy hivatalos álláspontja egyértelmű. A halálos lövés sajnálatos eset volt, de nem egy páholy-gyűlésen történt. Valaki elsütött egy fegyvert, amelyről azt hitte, hogy vaktöltény van benne, de sajnos nem az volt, hanem éles lőszer. A hír mégis úgy járta be a világot, hogy egy szabadkőművest öltek meg beavatás közben.

Híres és gazdag tagok?
A szabadkőműves jelképrendszer még az Egyesült Államok elnökeinek felesketésében is fellelhető. Amikor idősebb George Bush 1989 januárjában letette az elnöki esküt az irodájában, milliók nézték a televízióban, de volt valami, amit nem láttak: a Bush kezében lévő Biblia tele volt szabadkőműves jelképekkel. Ez ugyanaz a Biblia, amelyre George Washington is esküdött 200 évvel korábban. E rend gazdag és hatalmas tagjainak sorában szerepel Franklin, Roosevelt, Sir Winston Churchill és VIII. Edward, angol király is.

Az 1998-as felmérés viszont cáfolta azt az elképzelést, hogy Anglia számos magas rangú tisztségviselője szabadkőműves lenne. A statisztikai felmérés során a lordkancellár, aki az igazságügyi rendszer feje, a bírákat és magisztrátusokat is megkérdezte, és a bírák kevesebb mint 5%-a volt szabadkőműves. A magisztrátusoknál az arány kevesebb mint 10%. Ez elég alaposan kiütötte az összeesküvés-elméleteket.

A londoni páholyban különböző keresztény felekezetek tagjai, a zsidók, a hinduk, a muszlimok és szikhek úgy találkoznak, hogy egyáltalán nem állnak közéjük a vallási különbségek.

A két téma, amiről nem lehet beszélni a szabadkőműves gyűléseken az az a kettő, amely mindenhol megosztja az embereket: a politika és a vallás. A páholyba lépő tagokat arra kérik, hogy hagyják vallási meggyőződésüket az ajtón kívül, és összpontosítsanak a közös érzésre, amit a szabadkőművesség jelent a számukra. Amint bekerültek és beavatást nyertek, érzékelik, hogy részei lettek valami önmaguknál nagyobbnak. Ehhez aztán hűségesek, és a szokásos társadalmi kapcsolataik és kötelezettségeik fölé helyezik.

A szabadkőművesek titka 2. rész

A titkos társaságról szóló cikkünk második részében tekintsük át a szabadkőművesség jelképrendszerét, és pillantsunk bele jellegzetes szertartásaikba, rituáléikba!

Jelképek
A szabadkőművesség legnagyobb rejtélye a mai napig is a jelképrendszere. Vegyük például a dollárt és a hátoldalán látható baljósnak tartott ábrát. Bár a mindent látó szemet és a 13 lépcsős piramist nem szabadkőművesek javasolták, tartja magát az elmélet, hogy az Egyesült Államok nagy pecsétje a szabadkőműves hatalom okkult jelképe.

A páholy berendezésének központi eleme az oltár. Elöl, a két oldalon két kő áll. Ezek az úgynevezett jelkép kövek. Az egyik nyers, a másik simára faragott kőtömb. A nyers kő a szabadkőművességbe belépő embert, a sima pedig a mesterré vált szabadkőművest jelképezi.


A kincstárnok is a páholy fő tisztségviselői közé tartozik. A feladata elég egyértelmű. Ő kezeli a pénzt. Egy kis szerencsével olyan ember, aki ért valamennyit a könyvvitelhez és a hasonló ügyekhez. A főmester másik oldalán ül a titkár. Tulajdonképpen a páholy valamennyi ügyét ő intézi. A páholyok többségében ő a főmester jobbkeze, aki mindent végrehajt. Egy működő páholyban ezen az oltáron található a megszentelt törvények egy-egy kötete. Hogy ez mit jelent? Lényegében az összes szent könyvet, amiben a páholy tagjai hisznek. Az egyik páholyban például ott van a Szent Biblia, Mózes öt könyve, ami a zsidók szent írása, ott van a Korán muszlimoknak és megvannak a buddhisták könyvei is.

A beavatott az oltárnál tesz szabadkőműves fogadalmat. Az oltár körül három, ún. kis világosságlátható. Amikor a jelöltet beavatják, eleinte sötét van, majd a három kis világosság segít meglátnia, mi van előtte.

A szabadkőművesek titka
Az idők változnak, és mára vége azoknak a napoknak, amikor a szabadkőművesség a korrupció, a titokzatosság és a baljós rituálék szinonimája volt. De vajon mit jelent napjainkban e szervezet tagjának lenni? A kérdés megválaszolása érdekében A National Geographic Channel filmje megkísérel behatolni a szervezet szívébe; nem azért, hogy lerántsa a leplet a rituálékról, és nem is azért, hogy kiderítse, hogy ki áll a piramis csúcsán – hanem csupán annak érdekében, hogy bemutassa a nézőknek a szabadkőművesség páratlan gondolkodásmódját és szellemiségét.
Mikor látható? Március 25-én szerdán 20:00, vagy másnap csütörtökön 2:00 és 11:00 órakor.


A szent törvény kötete és a szabadkőművesség általános jelképe, a derékszög és a körző. A szögmérő a vágyaik kordában tartására és a tetteiknek az erkölcsi kódexhez igazítására inti a tagokat. A derékszög a becsületességet és igazságosságot jelképezi. A vakolókanál jelentése a kötelékek megerősítése és a testvéri szeretet terjesztése. A szabadkőművességben a vakolókanál a felebaráti testvériség terjesztésének és megalapozásának eszköze. Ezen keresztül válnak testvérekké, akik tiszteletben tartják egymás vallását és véleményét. Ez az alapgondolat.

A jelképrendszer központi eleme a G betű, de vajon mit jelent? A G a nagy geométert, a világegyetem nagy építőjét jelenti, vagyis a felsőbb lényt, a felsőbb értelmet, bárki vagy bármi is legyen az a testvériség egyes tagjainak a hite szerint.

Rítusok és szertartások
A szabadkőművesek több tucat titokzatos gesztus és bonyolult kézfogás segítségével ismerik fel egymást, és a fokot, amelyet a másik elért. Ebben a névjegykártyák és blackberry telefonok előtti idők köszönnek vissza. Ezt az azonosítási rendszert eredetileg a valódi kőművesek fejlesztették ki, az a céh, amely a szabadkőművességnek is mintául szolgált. Az egyik építkezésről a másikra vándorló kőművesek akár az országhatárokat is átlépték. Sok száz kilométert jártak be, de nem tudtak írni és olvasni. Hogyan igazolhatták magukat a többi kőműves előtt? Volt egy kézfogásuk. Ez csak egy másik kőművessel tudatta, hogy az illető is az.

A szabadkőművesek a kőművesek szakértelmét felhasználva állítják fel a két kőoszlopot, amely ma is a világ összes szabadkőműves gyűlésterem központi eleme.

Ha megvizsgáljuk a kőművesek szertartásait, akkor felismerhetjük a szövegeket, mozdulatokat és jellegzetes kifejezéseket, amelyek a modern szabadkőművesség kellékei. Ebben az értelemben világos, hogy a régi kőműves gyakorlatból alakult ki a szabadkőműves eljárás. Nem ez az egyetlen változat a szabadkőművesség eredetéről.

Végső soron nem számít, hogy a szabadkőművesség honnan ered, hiszen ez nem régészeti kérdés. Ami igazán fontos a szabadkőművességben, az az, amit képvisel, amit az emberiségért és a tagjaiért tehet. A szabadkőművesség egyik érdekes vonása, hogy a tagokat semmilyen fennhatóság sem irányítja. Nincs szabadkőműves pápa, fő imám vagy érsek, aki határozatokat és rendeleteket ad ki. A szabadkőművességnek nincsenek dogmái. Nem mondja meg a tagoknak, hogy mi mit jelent. Ez persze furcsa, belegondolva elég különös. Adott egy szervezet, amely nem írja elő a tagjainak, hogy mit gondoljanak róla. De ez a szabadkőművesség egyedi vonása. Egy másik egyedi jellegzetesség a jelek és jelképek szerepének fontossága a szabadkőművességben.

A szabadkőművesnek jelölt új tagokat titkos szavazással kell elfogadni. A fehér golyó egy igent, a fekete kocka kizárást jelent. A leendő tagoknak a saját akaratukból kell kinyilvánítaniuk a csatlakozási szándékot, és meg kell vallaniuk egy felsőbb lénybe vetett hitüket. A rangban emelkedő szabadkőművesek belépnek az inastól a mesteren át a nagymesterig tartó hierarchiába. Három szint, úgynevezett fok létezik. Mindegyiket titkos beavatáson keresztül, egy titkos jelszó elnyerésével lehet elérni. Az első fok lényege az érzelmek és indulatok uralása, a másodiké pedig az ismeretek gyűjtése. A harmadik fokot a jelölt akkor éri el, amikor mindennek eredményeként testileg tiszta lesz, elméje élesedik, szelleme pedig kitágul. A harmadik fok beavatása Hiram Abif legendájára épül.


Minden rítus nagyfokú tervezést igényel. A háttér bármely színház színfala mögött lehetne. A résztvevők azonban nem kamerák előtt játszó színészek, hanem üzletemberek, jogászok, polgárok és testvérek: 21. századi szabadkőművesek, akik ugyanúgy adnak elő egy színdarabot, ahogyan a világ szabadkőműves páholyaiban már az 1700-as évek eleje óta teszik. A kívülállók abszurdnak találhatják, az álszakállba és a Mikulásra emlékeztető jelmezekbe öltözött férfiak viszont komolyan veszik. A szertartás központi alakja egy bibliai kőműves, Hiram Abif, Salamon király jeruzsálemi templomának építője, akit a krónikák könyve említ, s aki a szabadkőműves legendák és rítusok főszereplője lett. A szabadkőművesek számára egyértelmű a tanulság. A testvériséggel kötött szövetség a sírig tart. Ezek a drámák a szabadkőműves jelképrendszer fontos részét képezik.

Akkor kik is ők?
Az ilyen-olyan álhírek ma is tovább élnek, főleg az olyan fórumokon, mint az Internet, ahol szinte bármilyen összeesküvés-elmélet fellelhető. Éppen a túlzásokra és félretájékoztatásra is fogékony hálózatra valók. Bár a szabadkőművesek most az összeesküvés-elméletek megszűnését várják attól, hogy kitárták kapuikat a sajtó és a nagyközönség előtt, nem lesz könnyű, hogy véglegesen tisztázzák a nevüket.


Megtudjuk végre, hogy kik is a szabadkőművesek? Talán az a meghatározás a legjobb, hogy a szabadkőművesség egy sajátos etikai rendszer. A sajátos itt szokatlant és különlegest jelent. Tehát sajátos etikai rendszer, amelyet allegóriák rejtenek el, és jelképek szemléltetnek. Ezekből rengeteg sok van. Talán igaz lehet az a megállapítás, hogy bár a titkos társaság gondolata a középkorban, az inkvizíció idején elfogadható volt, ma már nem indokolt.

A most folyó arculatváltás sem tudja eloszlatni azt az érzést, hogy ez egy titkos szervezet. Sok ember a térkép üres területeit mindenféle szörnnyel és démonnal tölti ki. A félelem létrehozza a paranoiát, és ez így megy tovább, ugyanis vannak még olyan titkok a szabadkőművesség szívében, amelyeket a nyilvánosság előtt nem fednek fel.

Forrás:

http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=13121

http://geographic.hu/index.php?act=napi&rov=3&id=13124

2007. április 25., szerda

Előadás - Péter Róbert: A szabadkőművesség eredete: tények és fikciók

Móra Ferenc Kollégium, Szeged, Közép fasor 31-33.

2007. április 25. szerda, 20:00

„Titkos társaságok nyomában” sorozat

A szabadkőművesség eredete: tények és fikciók
Péter Róbert (SZTE BTK Angol-Amerikanisztika Intézet) előadása

2007. április 21., szombat

Előadás - Péter Róbert: Feszültségek a szabadkőműves retorika és gyakorlat között

Szegeden a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium szervezésében április 21-én, szombaton rendezik meg „Oktogon napokat".

Az idei esemény mottója: „A világ önmagában nem rossz és nem jó. A világ olyan, amilyenné mi tesszük." (Kun Erzsébet)

A program délután 3 órakor kezdődik. Idei vendégek: Péter Róbert, Kondor Katalin és Jelenits István. A belépés díjtalan.

15:00 Péter Róbert: Feszültségek a szabadkőműves retorika és gyakorlat között

Helyszín: Szeged, Lechner tér 2/a

Magyar Kurír

http://kurir.katolikus.hu/?m_id=1&m_op=view&id=15962〈=en


2007. április 18., szerda

Előadás - Szigeti Csaba: A szabadkőművesség a beavatott szemével

Móra Ferenc Kollégium, Szeged, Közép-fasor 31-33.

2007. április 18. szerda, 20:00

„Titkos társaságok nyomában” sorozat

A szabadkőművesség a beavatott szemével
Szigeti Csaba előadása
Szigeti Csaba: irodalomtörténész, szakterülete a régi magyar irodalom, a verstan, valamint a francia trubadúrköltészet, de számos tanulmányt, esszét publikált a kortárs irodalomról is. A Miskolci Egyetem oktatója, a magyarországi Nagy Oriens Szabadkőműves Társaság egyik volt főmestere.Forrás: http://porta.u-szeged.hu/object.fa983f3a-2f99-4a2e-978a-7a55bd99ece7.ivy

Előadás - Péter Róbert: Exaltatio, hermetizmus, szabadkőművesek

Bölcsészkari Tudományos Nap

2007. április 18. szerda

SZTE BTK X-es terem, Szeged, Egyetem u. 2.
16.00 – 19.00 Az Angol és a Régi Magyar Irodalmi Tanszékek közös vitaülése
A hermetizmus kutatásának új perspektívái

18:20 Péter Róbert (Angol Tsz.): Exaltatio, hermetizmus, szabadkőművesek

http://www2.u-szeged.hu/almamater/hirlevel/_etavasz_belivek.pdf


Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2008/03/peter-robert-hermetizmus-exaltatio-es.html

Népszerű programok

Blogarchívum