Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2008. december 21., vasárnap

TV - M1: Kultúrház

2008. december 21. vasárnap m1 17.05 - 17:55

A műsorban az 5:06-7:03 percek között a Budatétényi, (szabadkőművesnek nevezett) pincekápolnát mutatta be Borsos Mihály fotográfus.

Az adás megnézhető: http://www.mtv.hu/videotar/?id=35169

Vagy a Nava gyűjteményében:

http://kereso.nava.hu/document/show/id/728396/

2008. december 17., szerda

Rádió - Katolikus: Zenei Kincsestár - Szabadkőműves kantáta

Zenei Kincsestár

2008.12.17. 23:30 - 24:00 Mozart: Szabadkőműves kantáta

Szerkesztő: Marton Árpád

1. A Zenei Kincsestárban ma folytatjuk felfedezőutunkat Christopher Hogwooddal Mozart kisebb billentyűsdarabjainak nyomában. Mozart korában a klavikord a házimuzsikálás rendszeresített eszköze volt a nagyobb hangerejű és inkább koncertcélokat szolgáló fortepianóval és a születőben lévő kalapácszongorával szemben. Mozart klavikordját, amelyen egyebek közt A varázsfuvolát is komponálta, ma is őrzik a salzburgi szülőházban. Most ennek hangja szól majd, rajta pedig egy különös című Mozart-darabocska: Gyászinduló Őurasága Sigr. Maestro Contrapunto emlékezetére. A legkedvesebb Mozart-növendék, Barbara Ployer füzetébe odavetett, parodisztikus c-moll gyászinduló dörgő basszusaival és túlcizellált felső szólamával fényes cáfolata azon vélekedéseknek, melyek szerint Mozartot zavarba ejtették a Swieten báró szalonjában megismert hatalmas Bach-fúgák…

2. Mozart 1783-ban több alkalommal is kedveskedett Glucknak egy-egy, a mester operáiból vett téma virtuóz variációival. A Köchel-jegyzék 236-os rubrikája sajnos csupán a témát őrizte meg az utókor számára: ária Gluck operájából, az Alcestéből.

3. A kis Mozart a hagyomány szerint 1766-ban Zürichben, egy ismert táncmelódia nyomán rögtönözte a 33b számú F-dúr kontratáncot.

4. Mozart utolsó korszakának egyik legszomorúbb szerzeménye következik klavikord-változatban: a sírdogálva daloló C-dúr Adagio eredeti hangszere, az üvegharmonika egymaga muzsikál: a fuvolista, az oboista, a brácsás és a csellista talán feladatott kapott valamelyik hercegi zenekarban – Mozart pedig fehér parókában, udvari libériában újra, rezzenéstelen arccal nyaggatja e szerény sirám akkurátus harmóniáit a karácsonyi vásári forgatagban egy bécsi utcaszegleten…

5. Az utolsó szabadkőműves kantáta patetikusan-himnikusan ujjongó hangjaiból jól kivehető, hogyan képzelte valóra válthatónak Mozart A varázsfuvola testvériség-eszméjét: Sarastro bevonulásának hangjaira éppúgy ráismerünk, mint Tamino célba érkezésének fényére vagy az Ave verum átszellemültségére. Annál is különösebb az ünnepi művet az éjszaka csöndjében hallgatni, amint Mozart saját klavikordján hangozhatott föl komponálás közben.

6. A 494-es Köchel-számú F-dúr rondó utóbb egy szonáta zárótételeként vált ismertté, ám 1786-ban Mozart Carl Philip Emmanuel Bach frissen megjelentetett rondóinak hatása alatt szerezte.

7-9. A 460-as Köchel-számú A-dúr variációk az Il due litiganti című operából vett témát dolgoznak fel. Komponistájával, Sartival Mozart jó barátságot ápolt, és témáit a Don Giovanni vacsorajelenetébe is becsempészte.

10. Bár legutolsó ütemei feltehetőleg nem Mozarttól valók, a 397-es Köchel-számú d-moll zongorafantáziát rekonstruáló lipcsei Mozart-rajongó jól látta meg, hogy a szerzemény ugyancsak valami egészen különleges értéket képvisel. Olykor mintha Beethovent hallgatnánk.

LEKONF: A Zenei Kincsestárban Christopher Hogwood klavikordon mutatta be Mozart ritkán hallható billentyűs műveit. A műsort Marton Árpád szerkesztette.

Előadás - Könyvbemutató: Sumonyi Zoltán - Magyar szabadkőművesek és rotaryánusok

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=V%C3%A1rkert+rakpart+17.+loc%3A+Budapest%2C+Magyarorsz%C3%A1g&hl=hu

Sumonyi Zoltán: Magyar szabadkőművesek és rotaryánusok

Szántó Piroska – Vas István Emlékház (Bp. I., Várkert rakpart 17.)

2008-12-17 18:00


Sumonyi Zoltán költő, író, a Rotary Irodalmi Díj kuratóriumának elnöke, a magyar P.E.N. Klub ügyvezető alelnöke: a Magyar szabadkőművesek és rotaryánusok című könyvének könyvbemutató-sajtótájékoztatója.

A könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget Szále László és Szále-Széchényi Ferenc, részleteket olvas fel a műből Vallai Péter.

"– Szabadkőműves vagy-e?
– Testvéreim annak ismernek… – hangzik a válasz az első kérdésre, amelyet majd’ háromszáz éve az öt világrészen minden beavatott inas megtanul.
A magyar szabadkőműves mozgalom hosszú, kényszerű hallgatás után 1989-ben szerveződött újra. Sumonyi Zoltán az 1700-as évektől egészen napjainkig ismertet meg a mozgalom történetével, a rendszerváltás utáni eseményekkel, nehézségekkel.
Ma már Magyarországon is aktívan működik több olyan szervezet, amely valamilyen módon a szabadkőművesség nyomán jött létre: ezek a Rotary, a Lions, a Round Table és a Kiwanis. A könyvből megismerhetjük a klubok létrejöttének körülményeit, tevékenységüket." (a kiadó)

"A 260 éves magyar szabadkőművesség történetének megírására irodalomtörténeti tanulmányaim inspiráltak. Több mint harminc évvel ezelőtt írtam meg Kazinczy és Batsányi című drámámat arról, hogy kiélezett történelmi-politikai helyzetekben milyen különbözően viselkedik a magyar értelmiség. A korszak irodalmi termékeinek olvasásakor került kezembe Pálóczy Horváth Ádámnak 1792-ben megjelent Felfedezett titok című könyve, amely az első és mindmáig egyetlen magyar szabadkőműves regény. Annak a hatására írtam 1988-ban egy történelmi áttekintést a magyarországi szabadkőművesekről Újrafelfedett titok címmel. Ez a mostani könyv annak a bővített kiadása, kiegészítve a rotary klubok és más, hasonló szerveződések történetével is." (Sumonyi Zoltán)

Forrás: http://www.litera.hu/lathatas/magyar-szabadkomuvesek-es-rotaryanusok

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2008/12/sumonyi-zoltan-magyar-szabadkomuvesek.html

Kapcsolódó hír: http://szkp3.blogspot.com/2008/12/konyvbemutato-sumonyi-zoltan-magyar.html

Népszerű programok

Blogarchívum