Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2001. április 26., csütörtök

Előadás - Varga Nóra: A szombathelyi "Ébredés" szabadkőműves páholy / Vas Megyei Levéltári Nap

http://www.natarch.hu/szemle/20014/kalocsai.htm

2001. április 26. Vas Megyei Levéltári Nap

Varga Nóra (Szombathely) a szombathelyi "Ébredés" szabadkőműves páholy 1902 és 1920 közötti tevékenységéről és tagságáról beszélt. A szabadkőművesség egyetemes és magyarországi megjelenésének rövid vázolása után a szóban forgó szabadkőműves kör, majd páholy megalakulásának körülményeit, a páholy önálló műhelyének létrehozását, működését (jótékony, fölvilágosító stb.) mutatta be. A tagságot életkor, iskolázottság, foglalkozás, egyesületi tevékenység, a város gazdasági, politikai, kulturális életében betöltött szerep, közfunkciók stb. szerint vizsgálta. Képet alkotott a nevesebb szombathelyi szabadkőművesekről, így pl. Ernuszt Józsefről (földbirtokos, ügyvéd, főispán), Feldmann Bódogról (ügyvéd, helyi kamarai elnök), ifj. Feldmann Bódogról (orvos), Seemann Gáborról (iskola-igazgató), Gerlits Sándorról (árvaház-igazgató), Jánossy Gáborról (árvaszéki elnök), Kiskos Istvánról (polgármester), Lingauer Albinról (hírlapíró, lapszerkesztő), Müller Edéről (építési vállalkozó) stb. Befejezésül a másik szombathelyi páholy, az "Igazsághoz" létrehozásáról és az "Ébredés"-sel való kapcsolatáról szólt.

Népszerű programok

Blogarchívum