Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2015. november 18., szerda

Előadás: Összeesküvés-elméletek konferencia - Péter Róbert: Szabadkőműves összeesküvés elméletek gyökerei: tények és mítoszok

Péter Róbert: Szabadkőműves összeesküvés elméletek gyökerei: tények és mítoszok

November 18. (Szerda) 16.10-16.30 

Összeesküvés-elméletek konferencia

Összeesküvés-elméletek
A MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely,
az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék konferenciája
Szeged, Egyetem u. 2. Kari Konferenciaterem
November 18. (Szerda)
10.00-10.10 Megnyitó
10.10-10.30 Terenyi Zoltán
Az összeesküvés pszichiátriai vonatkozásairól
10.30-10.50 Szeverényi Sándor
Finnugor konteo és a kollektív emlékezet
10.50-11.10 Varga Anna
A nyelvi manipuláció alternatív nyelvrokonsági írásokban
11.10-11.30 Veres Péter
A finnugrisztikával és a magyar etnogenezissel kapcsolatos népszerűbb összeesküvés-elméletek keletkezésnek interdiszciplináris magyarázata
11.30-11.50 Hozzászólások
11.50-13.00 Ebéd
13.00-13.20 Windhager Ákos
A Kodály-módszer elrablása
Az idegenek összeesküvésétől a fórumgyalázkodásig
13.20-13.40 Tapodi Zsuzsanna Mónika
Összeesküvés-elméletek és irodalom (Krúdy Gyula A tiszaeszlári Solymosi Eszter)
13.40-14.00 Hozzászólások
14.00-14.30 Kávészünet
14.30-14.50 Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor
Az összeesküvés-elméletek vitalizálódásának néhány szocio-kulturális összetevője
14.50-15.10 A. Gergely András
Milyen elméletek támadták meg Magyarországot? Nemzeti összvédekezés a politikai plakátfelhívásokon…
15.10-15.30 Sebestyén Eszter
A kollektív megismerés magyar sajátosságai Tóásó Előd kimenekítési ügyén bemutatva
15.30-15.50 Hozzászólások
15.50-16.10 Kávészünet
16.10-16.30 Péter Róbert
Szabadkőműves összeesküvés elméletek gyökerei: tények és mítoszok
16.30-16.50 Borbély Tamás
A Katolikus Néppárt és a szabadkőművesség
16.50-17.10 Glässer Norbert
Kommunisták-e az izraelita hitoktatók, zsidók-e a Habsburgok?
Összeesküvés-elméletek és válaszkísérletek a budapesti zsidó sajtóban 1944 előtt
17.10-17.30 Kund Attila
Összeesküvés és biológiai determinizmus az 1920-as évek magyar faji antiszemitizmusában
17.30-17.50 Hozzászólások
18.00- Vacsora
November 19. (Csütörtök)

9.00-9.20 Szoboszlay György
Határesetek: az amerikai bevándorló-ellenes összeesküvés-elméletek lehetséges hazai tanulságai
9.20-9.40 Kovács Orsolya
Kínaiak Magyarországon – városi legendák és sztereotípiák
9.40-10.00 Speidl Bianka
Összeesküvés-elméletek a kortárs iszlámista diskurzusban
10.00-10.20 Kávészünet
10.20-10.40 Ilyés Zoltán
Összeesküvés-elméletek alkalmazása és aktualizálása egy új látomásalapú zarándokhely létrejötténél
10.40-11.00 Csáji László Koppány
Bűnbakok és baklövések
(Kárpát-medencei új vallási mozgalmak összeesküvés-elmélet diskurzusai a 21. században)
11.00-11.20 Povedák István
Szenny István legendáriuma
11.20-11.50 Hozzászólások
11.50-13.00 Ebéd
13.00-13.20 Hubbes László Attila
Megbélyegzett tudás: eltitkolt múlt(ak), elrejtett jövő(k)
13.20-13.40 Kovács Zoltán
A Jézus-összeesküvés - avagy Baigent, Leigh és Lincoln, mint az „igazság” prófétái
13.40-14.00 Hozzászólások
14.00-14.20 Kávészünet
14.20-14.40 Kováts Eszter
A „gender-összeesküvés”. A gender-ellenes mozgalmak diskurzusa Európában
14.40-15.00 Horváth Márk - Lovász Ádám
A gyorsulás mítosza: összeomlás és relativitás
15.00-15.10 A konferencia zárása

Forrás: http://heyevent.com/event/p6bcz7rvxozwya/osszeeskuves-elmeletek-konferencia

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű programok

Blogarchívum