Szabadkőművességgel kapcsolatos programok naptára

Programok listája

Keresés szabadkőműves lapokban

2015. május 4., hétfő

Danku Zsuzsanna: „Minden tagban egy a lélek , tudniillik a jónak a szeretete” A magyarországi szabadkőművesség és a felvilágosult abszolutizmus

DETHE VIII. Hallgatói Konferencia 
2015. május 4.

DE Főépület, III. emelet, Történelmi Intézetének könyvtára, 316-os terem

10:10 – 11:50 I. Szekció

11:30 – 11:50 DANKU ZSUZSANNA

„MINDEN TAGBAN EGY A LÉLEK , TUDNIILLIK A JÓNAK A SZERETETE ” A MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS

Rezümé

DANKU ZSUZSANNA
Szak, évfolyam: Történelem–Német TMA I.
Témavezető: Bradács Gábor, egyetemi tanársegéd
Kutatási terület: A felvilágosult abszolutizmus és a szabadkőművesség kapcsolata

„MINDEN TAGBAN EGY A LÉLEK, TUDNIILLIK A JÓNAK A SZERETETE” A MAGYARORSZÁGI SZABADKŐMŰVESSÉG ÉS A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS

Előadásomban kísérletet teszek annak a kutatási projektnek a felvázolására, amely az 1775-ben Magyarországon is létrejött szabadkőművesség és a felvilágosult abszolutizmus, különösen a II. József-féle reformok közötti kapcsolatot vizsgálja. A téma magyarországi szakirodalmának ismertetése mellett leginkább a forrásbázist szeretném bemutatni, ami azért is fontos, mivel a magyarországi szabadkőművesség az egyik legjobban kutatható az európai nagypáholyok és oriensek közül.

Ennek oka az, hogy a szabadkőműves szervezetek 1920-ban történő feloszlatását követően e szervezetek iratai (amely a mozgalom hazai történetéről egészen a 18. század közepéig visszanyúlóan tartalmaznak fontos adatokat) a Magyar Országos Levéltár testületi és egyesületi fondjai között az egyik legnagyobb terjedelmű összef(ggő iratanyagot alkotják.

Ennek az irategyüttesnek a kutatását egy 1967- ben kiadott repertórium segíti. A kutatás távlati céljai között szerepel a Bécsben működő Ausztria Nagyoriense és a bayreuthi illetőségű „Quatuor Coronati” kutatópáholy által közösen működtetett szabadkőművesség-történeti levéltár és könyvtár magyar vonatkozású anyagának a feldolgozása. A kutatás eredményeként azt várom, hogy az így megtalált és feldolgozott anyag árnyalhatja a II. József és a szabadkőművesség kapcsolatáról általában kialakított képet; a kutatással hozzá szeretnék járulni a korai magyar páholyok egymás közti, illetve az uralkodóval való viszony, valamint a jozefinista reformoknak a magyar szabadkőműves-páholyok általi fogadtatásának történetéről.

Kulcsszavak: szabadkőmíves páholy, felvilágosult abszolutizmus, II. József, jozefinista
Forrás: https://www.academia.edu/12368480/DETHE_H%C3%ADrmond%C3%B3_I._%C3%A9vfolyam_1._sz%C3%A1m_2015_m%C3%A1jus

Nincsenek megjegyzések:

Népszerű programok

Blogarchívum